Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кров та лімфа.кровотворення

1. Судово-медичною експертизою доведено, що кров, знайдена на місці злочину, належить жінці. Яка особливість структури нейтрофільних лейкоцитів дає можливість зробити такий висновок?

A. Велика кількість первинних гранул

B. Велика кількість вторинних гранул

C. Особливості будови мітохондрій

D. П’ять сегментів ядра

E. Навколоядерні сателіти.

2. У хворого виразкова хвороба шлунку, ускладнена кровотечею, яка компенсується за разунок посиленого кровотворення. Збільшення кількості яких форменних елементів крові лежить в основі цієї компенсації?

A. Еритроцитів

B. Нейтрофільних лейкоцитів

C. Ретикулоцитів

D. Тромбоцитів

E. Моноцитів

3. При обстеженні вагітної жінки виявлено порушення формування печінки у ембріона, який розвивається. Порушення яких видів ембріонального кровотворення слід при цьому очікувати?

A. Еритроцитопоезу

В. Гранулоцитопоезу

С. Агранулоцитопоезу

D. Мегакаріоцитопоезу

Е. Усіх видів гемопоезу

4. В експерименті з червоного кісткового мозку виділено клітини еритробластичного ряду. Які з клітин не мають ядра?

A. Ретикулоцити

B. Проеритробласти

C. Оксифільні нормобласти

D. Поліхроматофільні нормобласти

E. Поліхроматофільні еритробласти.

5. Методом ауторадіографії у червоному кістковому мозку помітили ядра частково детермінованих клітин-попередників. У якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

А. Диференційовані клітини

B. Бласти

C. Клітини, що диференціюються

D. Частково детерміновані

E. Уніпотентні попередники

6. Лікарю-лаборанту необхідно провести морфологічний аналіз пунктату червоного кісткового мозку хвороого з порушенням еритропоезу. Назвіть перші морфологічно розпізнаваємі клітини еритропоетичного ряду, що проліферуються.

А. Проеритроцити

B. Проеритробласти

C. Базофільні проеритроцити

D. Уніпотентні попередники

E. Поліхроматофільні проеритроцити.

7. У хворого на холеру розвився синдром ексикозу (дефіцит води у організмі), що призвело до змін гематокриту. Після проведеної терапії стан хворого нормалізувався. Визначте нормальне значення гематокриту:

A. 25-75%

B. 35-65%

C. 15-85%

D. 45-55%

E. 65-35%.

8. У якому віці дитини 65% лімфоцитів не є патологічним показником?

A. 3 дні

B. 15 днів

C. 6 місяців

D. 1 рік

E. 5 років.

9. При щорічному профілактичному обстеженні дітей виявляються вікові зміни лейкоцитарної формули. В якому віці відбувається другий так званий фізіологічний перехрест?

A. 6 місяців

B. 1 рік

C. 5 років

D. 7 років

E. 14 років.

10. При щорічному профілактичному обстеженні дітей виявляються вікові зміни лейкоцитарної формули. Яка кількість нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів присутня в нормі в крові дитини 14 років?

A. Н 36%, Л 54%

B. Н 45%, Л 45%

C. Н 25%, Л 68%

D. Н 60%, Л 28%

E. Н 50%, Л 47%.

11. На препараті мазка крові людини видно клітини, які не містять ядер. Назвіть ці клітини.

А. Еритроцити

B. Гранулоцити

C. Моноцити

D. Тромбоцити

E. Лімфоцити.

12. При лабораторному дослідженні крові хворого із залізодефіцитною анемією виявлено появу еритроцитів різноманітної форми. Яким терміном можливо позначити це явище?

А. Еритропенія

В. Пойкілоцитоз

С. Анізоцитоз

D. Еритроцитоз

Е. Лейкоцитоз.

13. В организмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?

А. Збільшився вміст еритроцитів

B. Збільшився вміст ретикулоцитів

C. Зменшився вміст моноцитів

D. Зменшився вміст лімфоцитів

E. Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів.

14. При дослідженні крові хворого з анемією виявлено появу еритроцитів зменшеного (порівняно з нормою) діаметра. Після лікування розміри еритроцитів відновилися. Який діаметр стали мати еритроцити хворого після лікування?

А. 5,1 - 5,9 мкм

В. 6,1 - 6,9 мкм

С. 7,1 - 7,9 мкм

D. 8,1 - 8,9 мкм

Е. 4,9-5,1 мкм.

15. При мікроскопічному дослідженні мазка крові хворого виявлено збільшення кількості мікро- та макроцитів понад 25%. Яким терміном можливо позначити це явище?

А. Еритропенія

В. Пойкілоцитоз

С. Анізоцитоз

D. Еритроцитоз

Е. Лейкопенія.

16. Лікарю-лаборанту необхідно провести морфологічний аналіз пунктату червоного кісткового мозку хворого з порушенням лейкопоезу. Назвіть перші морфологічно розпізнаваємі клітини нейтрофілоцитопоезу, що проліферуються.

А. Промієлоцити

B. Мієлобласти

C. Мієлоцити

D. Метамієлоцити

E. Паличкоядерні нейтрофіли.

17. Методом ауторадіографії в червоному кістковому мозку помітили ядра клітин класу уніпотентних попередників. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

А. Диференційовані клітини

B. Бласти

C. Клітини, що диференціюються

D. Частково детерміновані

E. Поліпотентні попередники.

18. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

А. Транспорт газів

B. Транспорт гормонів

C. Забезпечення імунітету

D. Зсідання

E. Транспорт поживних речовин.

19. Якщо у людини взяти на аналіз кров незабаром після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв`язку з цим збільшиться?

А. Еритроцитів

B. Тромбоцитів

C. Моноцитів

D. Лімфоцитів

E. Нейтрофілів.

20. У хворого з гемоглобінопатією спостерігається розвиток явищ тканинного ацидозу (зниження рН) внаслідок порушення з'єднання гемоглобіну з вуглекислим газом. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток тканинного ацидозу?

А. Карбгемоглобіну

В. Карбоксигемоглобіну

С. Оксигемоглобіну

D. НbА

E. НbF.

21. Після отруєння у постраждалого спостерігається порушення дихальної функції крові внаслідок блокування гемоглобіна окислом вуглецю. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток дихальної недостатності?

А. Карбгемоглобіну.

В. Карбоксигемоглобіну

С. Оксигемоглобіну

D. НbА

E. НbF.

22. При дослідженні крові хворого, який переніс внутрішню кровотечу, виявлено збільшення кількості ретикулоцитів в периферійній крові. Після лікування та переливання донорської крові кількість ретикулоцитів відновилася до норми. Скільки ретикулоцитів буде спотерігаться в крові хворого після лікування?А. 0 – А. А. 0,5%

В. 2 - 8%

С. 1 - 5%

D. 18 - 38%

E. 45 - 75%.

23. Юнак 15 років у зв`язку з тривалою кровотечею після незначного порізу шкіри стегна звернувся до лікаря. Зі зменшенням кількості яких формених елементів крові пов'язана тривала кровотеча?

A. Лімфоцитів

В. Нейтрофільних гранулоцитів

С. Кров'яних пластинок

D. Базофільних гранулоцитів

Е. Еритроцитів.

24. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов'язано збільшення кількості плазмоцитів?

A. Тканинних базофілів

В. Т-хелперів

С. В-лімфоцитів

D. Т-кілерів

Е. Т-супресорів.

25. Хворому 30 років поставлено діагноз мієлотоксичного агранулоцитозу, при якому спостерігається зменшення кількості гранулоцитів в крові. Зменшення кількості яких клітин можна очікувати в мазку крові?

A. Еозинофілів, базофілів та нейтрофілів

В. Моноцитів, лімфоцитів

С. Лімфоцитів, кров'яних пластинок

D. Кров'яних пластинок, моноцитів

Е. Еритроцитів, кров'яних пластинок.

26. У хворого з гострою вірусною інфекцією відбулося різке підвищення кількості лейкоцитів. Після лікування кількість лейкоцитів відновилася. Скільки лейкоцитів буде виявлено в крові після лікування хворого?

А. 6,0-8,0´109 в 1л

В. 10,0 - 30,0´109 в 1л

С. 4,0 - 9,0´109 в 1л

D. 3,6 -5,5´109 в 1л

E. 200 - 300´109 в 1л.

27. При дослідженні мазка крові хворого на бактеріальну пневмонію спостерігається нейтрофільоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Після .

проведеної антибактеріальної терапії кількість нейтрофілів зменшилась до рівня норми. Яку кількість нейтрофілів буде виявлено в крові хворого після лікування?

А. 65 -75%

В. 1 - 5%

С. 0,5 - 1%

D. 2 - 8%

E. 18 - 38%.

28. У експерименті на щурі створено модель гострого гнійного запального процесу. Які зміни можна чекати в гемограмі в першу чергу?

А. Збільшення вмісту еозинофілів

B. Збільшення вмісту тромбоцитів

C. Збільшення вмісту моноцитів

D. Збільшення вмісту лімфоцитів

E. Збільшення вмісту нейтрофілів.

29. Робітниками судово-медичної експертизи на місці злочину було виявлено сліди крові злочинця. Експертизою зроблено заключення про те, що злочин здійснила жінка. Які клітини крові підлягли аналізу?

А. Лімфоцити

B. Еритроцити

C. Тромбоцити

D. Еозінофіли

E. Нейтрофіли.

30. При дослідженні мазка крові хворого на пієлонефрит (запальне захворювання нирок) спостерігається велика кількість нейтрофільних гранулоцитів в колі зору. Препарат був забарвлений по Романовському-Гімза. Якого кольору зернистість цитоплазми нейтрофілів при цьому методі забарвлення?

А. Фіолетового

В. Рожевого

С. Рожево-фіолетового

D. Червоного

E. Блакитного.

31. У хворого з абсцесом легенів в мазку крові виявлено нейтрофільоз зі здвигом лейкоцитарної формули вправо. Яку форму ядра буде мати переважаючий за чисельністю різновид нейтрофільних гранулоцитів у крові хворого?

А. У вигляді літери S

В. Складається з кількох сегментів

С. Бобоподібну

D. Кулясту

E. Не має певної форми.

32. При дослідженні мазка крові хворого з гострою вірусною інфекцією спостерігається підвищення кількості паличкоядерних нейтрофілів. Яку форму ядра мають ці клітини?

А. У вигляді літери S

В. Складається з кількох часточок

С. Бобоподібну

D. Кулясту.

E. Не має певної форми.

33. При дослідженні крові хворого на гостру пневмонію виявлено нейтрофільоз зі здвигом лейкоцитарної формули вліво. Яку форму будуть мати ядра переважаючого за чисельністю різновиду нейтрофільних гранулоцитів в даних умовах?

А. У вигляді літери S

В. Складаються з кількох часточок

С. Бобоподібну

D. Кулясту

E. Не мають певної форми.

34. При дослідженні крові хворого на гострий апендицит спостерігається збільшення кількості юних та паличкоядерних нейтрофілів. Яким терміном можливо позначити цей стан?

А. Лейкоцитоз

В. Лейкопенія

С. Зсув лейкоцитарної формули вправо

D. Зсув лейкоцитарної формули вліво

E. Пойкілоцитоз.

35. При гострих запалювальних процесах спостерігається різке підвищення кількості нейтрофільних гранулоцитів. З якою функцією нейтрофілів пов'язане це явище?

А. Утворенням антитіл

В. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок

С. Фагоцитозом комплексів антиген-антитіло

D. Інактивацією гістаміну

E. Участю в алергічних та анафілактичних реакціях.

36. Відомо, що при гострих інфекціях нейтрофільні гранулоцити виконують свою головну функцію в тканинах, виходячи з кровоносного русла. Протягом якого часу нейтрофіли знаходяться в загальному системному кровотоці?

А. 3-8 годин

В. 8-12 годин

С. 3 доби

D. 18-20 годин

Е. 1 тиждень.

37. При дослідженні крові хворого з сезонним алергічним ринітом (запалення слизової оболонки носа) виявлено лейкоцитоз з еозинофілією. Після проведеної антиалергічної терапії кількість лейкоцитів нормалізувалася. Яку кількість еозинофілів крові буде виявлено після лікування?

А. 65-75 %

В. 1-5 %

С. 0,5-1 %

D. 12-18 %

E. 18-38 %.

38. При гістологічному дослідженні мазка крові хворого на бронхіальну астму виявлено велику кількість еозинофільних гранулоцитів в полі зору. Препарат забарвлений по Романовському-Гімза. Якого кольору набуває зернистість еозинофілів?

А. Фіолетового

В. Пурпурного

С. Рожево-фіолетового

D. Яскраво-рожевого

E. Блакитного.

39. При бронхіальній астмі в крові та тканинах легень підвищується концентрація гістаміну. Які клітини крові здатні зменшувати кількість гістаміну в організмі?

A. Еритроцити

В. Еозинофіли

С. Нейтрофіли

D. Базофіли

Е. Моноцити.

40. Через декілька місяців після проведення трансплантації печінки у хворого спостерігається розвиток некрозу печінкової паренхіми. Які клітини крові приймають участь у реакції "хазяїн проти трансплантату"?

A. Моноцити

В. Базофільні гранулоцити

С. Т-лімфоцити-кілери

D. В-лімфоцити

Е. Т-лімфоцити-хелпери.

41. При алергічних захворюваннях в крові спостерігається різке підвищення кількості еозинофільних гранулоцитів. З якою функцією еозинофілів пов'язане це явище?

А. Інактивацією гіалуронідази

В. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок

С. Синтезом імуноглобулінів

D. Участю в алергічних та анафілактичних реакціях

Е. Інактивацією гепарину.

42. Відомо, що свої головні функції еозинофільні гранулоцити виконують в тканинах, виходячи із кровоносного русла. Протягом якого часу еозинофіли знаходяться в загальному системному кровотоці?

А. 8-12 годин

В. 3-8 годин

С. 3 доби

D. 18-20 годин

E. 1 добу.

43. При загостренні бронхіальної астми в крові хворого спостерігається збільшення кількості базофільних гранулоцитів. Після проведеної гормональної терапії кількість базофілів нормалізувалася. Скільки базофілів буде виявлено в крові хворого після лікування?

А. 65-75 %

В. 1-5 %

С. 0,5-1 %

D. 2-8 %

E. 18-38 %.

44. На препараті в мазку крові видно клітину з базофільною зернистістю, крізь яку видно слабо сегментоване ядро. Назвіть цю клітину..

А. Еритроцит

B. Базофіл

C. Нейтрофіл

D. Еозинофіл

E. Моноцит.

45. При алергічних захворюваннях у крові хворих спостерігається різке підвищення кількості базофільних гранулоцитів. З якою функцією базофілів пов'язане це явище?

А. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок

В. Синтезом імуноглобулінів

С. Фагоцитозом імунних комплексів

D. Участю в метаболізмі гепарину та гістаміну

Е. Участю у зсіданні крові.

46 У експерименті вибірково стимулювали одну із популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

А. Лімфоцити

B. Еритроцити

C. Тромбоцити

D. Еозинофіли

E. Базофіли.

47. Перша половина вагітності у деяких жінок ускладнюється токсикозом, який розвивається у відповідь на надходження до крові жінки метаболітів плода. Які клітини крові будуть реагувати на ці токсичні продукти?

А. Лімфоцити

B. Еритроцити

C. Тромбоцити

D. Еозинофіли

E. Базофіли.

48. При гістологічному дослідженні мазка крові у хворого на бронхіальну астму виявлено велику кількість базофільних гранулоцитів в полі зору. Якого кольору набуває зернистість базофілів при використанні барвника по Романовському-Гімза?

А. Фіолетового

В. Рожевого

С. Пурпурно-фіолетового

D. Яскраво-червоного

E. Блакитного.

49. При дослідженні крові хворої з пухлиною молочної залози спостерігається лейкоцитоз з лімфоцитозом. Після проведеного хірургічного лікування кількість лімфоцитів нормалізувалася. Який рівень лімфоцитів буде виявлено в крові хворої після успішної терапії?

А. 65-75 %

В. 1-5 %

С. 0,5-1 %

D. 3-11 %

E. 18-38 %.

50. При дослідженні крові хворого на остеомієліт (захворювання кісткового мозку) спостерігається лейкоцитоз з моноцитозом. Після проведеного хірургічного лікування кількість моноцитів прийшла до норми. Який рівень моноцитів буде виявлено у крові хворого після лікування?

А. 65-75 %

В. 1-5 %

С. 0,5-1 %

D. 3-11%

E. 18-38 %.

51. На препараті в мазку крові видно велику клітину, цитоплазма якої забарвлена слабо базофільно, не містить специфічної зернистості, ядро світле, бобоподібної форми. Назвіть цю клітину.

А. Еритроцит

B. Гранулоцит

C. Моноцит

D. Тромбоцит

E. Лімфоцит.

52. При дослідженні крові хворого з тромбоцитопенічною пурпурою (захворювання крові) виявлено тромбоцитопенію. Після проведеної терапії кількість тромбоцитів нормалізувалася. Скільки тромбоцитів спостерігатиметься в крові після лікування?

А. 6,0-8,0´109 в 1л

В. 10,0-30,0´109 в 1л

С. 4,0-9,0´109 в 1л

D. 3,9-5,5´109 в 1л

E. 200-300´109 в 1л.

53. У експерименті під дією токсину порушено синтез фібриногену. Яка функція крові при цьому порушиться?

А. Транспортна

В. Дихальна

C. Забезпечення імунітету

D. Зсідання

E. Трофічна.

54. Під час оперативного втручання у пацієнта спостерігалась триваліша, ніж в нормі, кровотеча із раненої поверхні. Недостача яких формених елементів крові може обумовлювати збільшення часу кровотечі?

А. Еритроцитів

B. Тромбоцитів

C. Моноцитів

D. Лімфоцитів

E. Нейтрофілів.

55. При деяких захворюваннях, які пов'язані зі зменшенням кількості тромбоцитів у крові, спостерігається порушення реологічних властивостей крові. З якою функцією тромбоцитів пов'язане це явище?

А. Транспортом кисню та вуглекислого газу

В. Участю в імунних реакціях

С. Фагоцитозом

D. Участю у зсіданні крові

Е. Участю у метаболізмі гістаміну.

56. При обстеженні хворого з лімфостазом (застій лімфи в лімфатичних судинах) виявлено порушення кількісних співвідношень між форменими елементами лімфи. Після проведеної терапії клітинний склад лімфи відновився до норми. Яке співвідношення між клітинами лімфи слід очікувати після лікування?

А. 100% лімфоцитів

В. 50% лімфоцитів та 50% інших лейкоцитів

С. 50-55% лімфоцитів, решта - лейкоцити та еритроцити

D. 95 - 98% лімфоцити, решта - інші клітини крові

Е. 70-80% лімфоцити, решта - лейкоцити та еритроцити.

57. У клінічній роботі для оцінки стану хворого широко впроваджено вивчення кількісних співвідношень між різними форменими елементами крові. Яким терміном слід позначити ці співвідношення?

А. Гемограма

В. Лейкоцитарний зсув

С. Лейкоцитарна формула

D. Пойкілоцитоз

Е. Гематокрит.

58. Деякі зміни форми еритроцитів пов'язані з порушенням хімічного складу гіалоплазми. Який головний компонент гіалоплазми зазнає при цьому ушкодження?

А. Гемоглобін

В. Білірубін

С. Спектрин

D. Гіалуронова кислота

Е. Сіалова кислота.

59. У хворих з анемією часто спостерігається ішемія (недостатнє кровопостачання) внутрішніх органів. З порушенням якої функції еритроцитів пов'язане це явище?

А. Дихальної

В. Захисної

С. Трофічної

D. Регуляції зсідання крові

Е. Розпізнавання антигенів.

60. Однією з причин розвитку анемії може бути зменшення терміну життя еритроцитів внаслідок токсичного впливу різноманітних агентів. Який термін життя еритроцитів у крові людини в нормальних умовах?

А. 7 діб

В. 120 діб

С. 2 тижні

D. 2 роки

Е. 20 років.

61. При порівняльному дослідженні будови тромбоцитів людини і амфібій виявлено суттєву різницю. Які морфологічні компоненти притаманні тромбоцитам людини?

А. Наявність кулястого ядра та неспецифічних азурофільних цитоплазматичних гранул

В. Наявність гіаломеру та грануломеру

С. Наявність гранул з гепарином та гістаміном

D. Наявність сегментованого ядра та специфічної зернистості в цитоплазмі

Е. Наявність несегментованого ядра та азурофільної зернистості.

62. У клініці для оцінки стану хворого та реактивності організму широко впроваджено вивчення співвідношення між різними видами лейкоцитів. Яким терміном слід позначити це співвідношення?

А. Гемограма

В. Анізоцитоз

С. Лейкоцитарна формула

D. Пойкілоцитоз

Е. Гематокрит.

63. Одним з критеріїв оцінки неспецифічної резистентності організму є вивчення стану гранулярних лейкоцитів. Які з перелічених клітин можна використати для оцінки неспецифічної резистентності організму?

А. Нейтрофіли

В. Лімфоцити

С. Кров'яні пластинки

D. Моноцити

Е. Ретикулоцити.

64. У хворого з хронічним бронхітом при дослідженні крові спостерігається зниження фагоцитарної активності гранулярних лейкоцитів внаслідок пошкодження первинних гранул. Якими субклітинними структурами утворені ці гранули?

А. Лізосомами

В. Вакуолями

С. Альфа-гранулами

D. Специфічними гранулами

Е. Серотоніновими гранулами.

65. При дослідженні біоптату легенів у хворого на хронічну пневмонію виявлено зменшення кількості макрофагів в пухкій сполучній тканині. За рахунок яких клітин-попередників можливе підвищення кількості макрофагів в сполучній тканині?

А. Плазмоцитів

В. Тканинних базофілів

С. Пігментоцитів

D. Фіброцитів

Е. Моноцитів.

66. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення кількості плазмоцитів?

А. Макрофагів

B. Т-лімфоцитів

C. В-лімфоцитів

D. Тканинних базофілів

E. Фібробластів.

67. У дитини на фоні гострої пневмонії розвився абсцес легенів внаслідок порушення функції моноцитів. Порушення якої функції моноцитів привело до появи ускладнень?

А. Транспортної

В. Антитоксичної

С. Фагоцитозу

D. Дихальної

Е. Синтезу імуноглобулінів.

68. Після перенесеної тяжкої інфекції у дитини розвився імунодепресивний стан внаслідок гіперфункції одного з різновидів клітин крові. Які клітини крові відповідають за регуляцію гуморального імунитету та пригнічують антитілоутворення?

А. В-лімфоцити

В. Т-лімфоцити-хелпери

С. Т-лімфоцити-супресори

D. Т-лімфоцити-кілери

Е. Плазмоцити.

69. При пересадці нирки від одної миші до іншої виникло відторгнення трансплатату. Які клітини крові забезпечують цей процес?

А. Моноцити

B. Т-кілери

C. Т-супресори

D. Т-хелпери

E. В-лімфоцити.

70. У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. В яких клітинах поза кровоносними судинами буде виявлятися мітка?

А. У макрофагах

B. У Т-лімфоцитах

C. У плазмоцитах

D. У тканинних базофілах

E. У фібробластах.

71. В организмі внаслідок трансформації виникла популяція ракових клітин. Які клітини крові виявлять та почнуть атакувати клітини, які відхилилися від нормального розвитку?

А. Моноцити

B. Т-кілери

C. Т-супресори

D. Т-хелпери

E. В-лімфоцити.

72. При СНІДі у хворих спостерігається порушення функції специфічного розпізнавання антигенів. Які клітини при цьому зазнають пошкодження?

А. Плазмоцити

В. Т-лімфоцити-хелпери

С. Т-лімфоцити-супресори

D. Т-лімфоцити-кілери

Е. Моноцити.

73. Методом ауторадіографії в червному кістковому мозку помітили ядра дозріваючих клітин моноцитарного ряду. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

А. Диференційованих клітинах

B. Бластах

C. Клітинах, що диференціюються

D. Частково детермінованих

E. Уніпотентних попередниках.

74. При лабораторному дослідженні виявлено зменшення показників гуморального імунітету у плазмі крові дитини, що часто хворіє на респіраторні вірусні інфекції. Пригнічена функція яких клітин крові виявлена під час дослідження?

А. Нейтрофілів

В. Т-лімфоцитів-хелперів

С. Тромбоцитів

D. Плазмоцитів

Е. Моноцитів.

75. При профілактичному обстеженні дітей в крові інколи виявляється рівна кількість нейтрофілів та лімфоцитів. В якому віці дитини таке співвідношення відповідає нормі?

А. У 1-у добу після народження

В. На 5-у добу життя

С. На 2-му році життя

D. На 10-му році життя

Е. На 15-му році життя.

76. У експерименті в складі базофільного проеритроцита блоковано процес трансляції. Який специфічний білок не буде при цьому утворюватися?

А. Гемоглобін

B. Гепарин

C. Гістамін

D. Гістаміназа

E. Гепарансульфат.

77. У експерименті було інгібіровано синтез еритропоетину. До яких змін приведе це порушення?

А. Пригніченню синтезу гемоглобіну

B. Посиленню синтезу гепарину

C. Пригніченню синтезу гістаміну

D. Пригніченню синтезу гістамінази

E. Посиленню синтезу гепарансульфата.

78. В умовному експерименті у червоному кістковому мозку зруйновані рибосоми у складі поліхроматофільних проеритроцитів. Синтез якої специфічної сполуки порушиться?

А. Гемоглобіну

B. Гепарину

C. Гістаміну

D. Гістамінази

E. Гепарансульфата.

79. У експерименті на мишах у ранньому неонатальному періоді інгібіровано функцію тимуса. Який вид гемопоезу при цьому порушиться?

А. Еритроцитопоез

B. Тромбоцитопоез

C. В-лімфоцитопоез

D. Т-лімфоцитопоез

E. Гранулоцитопоез.

80. Методом ауторадіографії у червоному кістковому мозку помітили ядра поліпотентних клітин гемопоетичного ряду. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

А. Диференційовані клітини

B. Бласти

C. Клітини, які диференціюються

D. Частково детерміновані

E. Уніпотентні попередники.

81. У експериментальній лабораторії вдалося розділити формені елементи крові на еритроцити, гранулоцити, малі та великі лімфоцити, тромбоцити. Які з них утворюють колоніальний ріст при засіванні у поживне середовище?

А. Еритроцити

B. Гранулоцити

C. Великі та середні лімфоцити

D. Тромбоцити

E. Малі лімфоцити.

82. На препараті мазка червоного кісткового мозку в полі зору мікроскопу видно клітину з ядром, яке складається з багатьох сегментів. Дрібна зернистість забарвлюється як лужними, так і кислими барвниками. Назвіть цю клітину.

А. Сегментоядерний базофіл

B. Сегментоядерний еозинофіл

C. Сегментоядерний нейтрофіл

D. Еозинофільний мієлоцит

E. Нейтрофільний метамієлоцит.

83. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину з великою ацидофільною зернистістю. Ядро сегментовано. Назвіть цю клітину.

А. Сегментоядерний базофіл

В. Сегментоядерний еозинофіл

C. Сегментоядерний нейтрофіл

D. Еозинофільний мієлоцит

Е. Нейтрофільний метамієлоцит

84. Під дією іонізуючого випромінювання в організмі хворого різко зменшився вміст клітин у червононму кістковому мозку. Які клітини червоного кісткового мозку особливо чутливі до дії іонізуючого випромінювання?

A. Стовбурові клітини крові

В. Еритроцити

С. Ретикулоцити

D. Ретикулярні клітини строми

Е. Юні гранулоцити.

85. При обстеженні хворого з тромбозом судин нижніх кінцівок виявлено, що причиною порушення зсідання крові є її згущення за рахунок втрати плазми. Яку об'ємну частину крові складає плазма в нормальних умовах?

А. 40 - 45%

В. 45 - 50%

С. 55 - 60%

D. 60 - 65%

E. 65 - 70%.

86. У експерименті з червоного кісткового мозку виділили клітини еритробластичного ряду, в яких вже закінчено синтез гемоглобіну. Які клітини були виділені?

А. Проеритроцити

B. Еритроцити

C. Базофільні проеритроцити

D. Оксифільні проеритроцити

E. Поліхроматофільні проеритроцити.

87. При обстеженні хворого з анемією виявлено, що причиною цього стану є виразкова хвороба шлунка. Після ліквідування виразкової хвороби явища анемії зникли. Скільки еритроцитів виявили в крові чоловіка після лікування?

А. 3,7-4,9´1012 в 1л

В. 2,8-3,5´1012 в 1л

С. 3,9-5,5´1012 в 1л

D. 4,5-6,0´1012 в 1л

Е. 6,0-9.0´1012 в 1 л.

88. При обстеженні хворої з анемією виявлено, що причиною цього стану є гломерулонефрит (запалення в паренхимі нирок). Після лікування явища анемії зникли. Скільки еритроцитів виявили в крові жінки після лікування?

А. 3,7-4,9´1012 в 1л

В. 2,8-3,5´1012 в 1л

С. 3,9-5,5´1012 в 1л

D. 4,5-6,0´1012 в 1л

Е. 6,0-9.0´1012 в 1 л.

89. При обстеженні хворого з еритремією виявлено, що кількість еритроцитів в його крові складає 7.0´1012 в 1л. Яким терміном можливо позначити це явище?

А. Еритропенія

В. Пойкілоцитоз

С. Анізоцитоз

Д. Еритроцитоз

Е. Гематокрит

90. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину, яка в декілька разів перебільшує розміри навколишніх клітин. Ядро величезне, багатолопастне, в цитоплазмі визначається азурофільна зернистість. Назвіть цю клітину.

А. Мегакаріоцит

B. Базофільний проеритроцит

C. Промоноцит

D. Еозинофільний мієлоцит

E. Нейтрофільний метамієлоцит.

91. Відомо, що система кровотворення складається з центральних та периферичних органів. Яку тканину мають в своїй будові всі кровотворні органи?

A. Пухка сполучна

B. Щільна сполучна

C. Ретикулярна

D. Жирова клітковина

E. Вірної відповіді нема.

92. Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речовиною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів найбільш чітко відображає цю ситуацію?

A. Вiкова iнволюцiя тимусу

B. Запальний процес

C. Новоутворення тимусу

D. Тiмiко-лiмфатичний статус

E. Акцидентальна iнволюцiя тимусу.

93. В червоному кiстковому мозку клiтини кровi, що розвиваться, розташованi острiвцями. Деякi з острiвцiв пов'язанi з макрофагами. Якi форменi елементи кровi розвиваються в цих острiвцях?

A. Еритроцити

B. Моноцити

C. Попередники Т- i В-лімфоцитів

D. Базофiльнi гранулоцити

E. Тромбоцити.

94. В експериментi тварині в приносну судину лiмфатичного вузла ввели вiтальний барвник. В яких клiтинах лiмфатичного вузла можливо виявити частинки барвника?

A. У типових та берегових макрофагах

B. У Т-лiмфоцитах

C. У В-лiмфоцитах

D. У плазматичних клiтинах

E. У ретикулоендотелiоцитах.

95. На гiстологiчному зрiзi лiмфовузла експериментальної тварини пiсля антигенної стимуляцiї у мозкових тяжах знайдено велику кiлькiсть клiтин з iнтенсивно базофiльною цитоплазмою, ексцентрично розташованим ядром з колесоподiбним малюнком хроматину. Визначте, якi це клiтини?

A. Тканиннi базофiли (тучнi клiтини)

B. Плазмоцити

C. Макрофаги

D. Фiбробласти

E. Адипоцити.

96. При вакцинації дитини у відповідь на введення чужорідних антигенів розвинулась реакція гуморального імунітету. Визначте основні клітини селезінки, які беруть участь в імунній відповіді.

A. Т-лімфоцити-кілери, Т-хелпери

B. Т-лімфоцити-супресори і хелпери, макрофаги

C. В-лімфоцити

D. Т-кілери

E. Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити.

97. В препаратах представлено зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерно наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, часточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація і диференціювання лімфоцитів.

A. Гемолімфатичні вузли

B. Мигдалик

C. Тимус

D. Лімфатичні вузли

E. Селезінка.

98. При обстеженні хворої з порушенням лімфовідтоку нижніх кінцівок виявлено, що причиною цього стану є порушення циркуляції лімфи через лімфовузли внаслідок ушкодження клітин, які утворюють стінку крайових кіркових синусів . Які клітини зазнали ушкодження?

А. Фібробласти

В. Гладкі м'язові клітини

С. Мезотеліоцити

D. Ендотеліоподібні ретикулярні клітини

E. Кубічні епітеліоцити.

99. При експериментальному дослідженні на етапі ембріонального розвитку було порушено формування синусів лімфовузлів. Яка функція лімфатичних вузлів постраждає в першу чергу?

А. Циркуляція крові, проліферація лімфоцитів

В. Проліферація лімфоцитів, затримання більшої частини антигенів шляхом фагоцитозу

С. Затримання більшої частини антигенів шляхом фагоцитозу, розмноження зернистих лейкоцитів

D. Розмноження зернистих лейкоцитів, циркуляція лімфи

E. Фагоцитоз більшої частини антигенів, циркуляція лімфи

100. При тонзилітах (запаленні мигдаликів) виникає збільшення лімфатичних вузлів під нижньою щелепою у зв`зку з підвишенням гуморального та клітинного імунітету. Які клітини лімфатичного вузла впливають на проліферацію Т-лімфоцитів?

A. Інтердигітуючі клітини

В. Дендритні

С. Ретикулоендотеліальні

D. Берегові

Е. Ретикулярні.

101. При обстеженні хворого з анемією виявлено, що причиною цього стану є надмірне руйнування (гемоліз) еритроцитів в одному з кровотворних органів. Який орган приймає участь у гемолізі еритроцитів?

А. Червоний кістковий мозок

В. Лімфатичні вузли

С. Лімфатичні вузлики слизової оболонки шлунково-кишкового тракту

D. Селезінка

E. Тимус.

102. При обстеженні хворого діагностовано залізодефіцитну анемію внаслідок недостатнього забезпечення кісткового мозку залізом. Функція яких клітин, що беруть участь у транспорті заліза для здійснення еритроцитопоезу, при цьому постраждала?

А. Ретикулярних

В. Макрофагів, що приходять із тимусу

С. Макрофагів, що приходять із селезінки

D. Фібробластів

E. Плазмоцитів.

103. У хворого з лімфоцитопенією та зниженням показників гуморального імунітету виявлено порушення антигензалежної диференціації В-лімфоцитів. Пошкодженням яких структур кровотворних органів це можна пояснити?

А. Паракортикальної зони лімфовузла

В. Строми червоного кісткового мозку

С. Лімфоїдних фолікулів селезінки

D. Часточок тимусу

E. Червоної пульпи селезінки.

104. При вивченні біоптату селезінки хворого з сепсісом виявлено пошкодження лімфатичних фолікулів білої пульпи.Які функції селезінки при цьому постраждають?

А. Антигеннезалежна диференціація Т-лімфоцитів

В. Антигеннезалежна диференціація В-лімфоцитів

С. Диференціація еритроцитів

D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів

Е. Виведення з циркуляції пошкоджених еритроцитів та тромбоцитів.

105. При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження періартеріальної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були ушкоджені?

А. В-лімфоцити, інтердигітуючі клітини

В. Інтердигітуючі клітини, нейтрофільні лейкоцити

С. Нейтрофільні лейкоцити, Т-лімфоцити

D. Т-лімфоцити, скупчення гладких м'язових клітин

E. Інтердигітуючі клітини, Т-лімфоцити.

106. Селезінка виконує кровотворну функцію. Одночасно з цим її називають кладовищем еритроцитів. В яких структурах селезінки на препараті гістохімічно можна виявити залізо?

А. В периартеріальних піхвах

B. В білій пульпі

C. В капсулі органу

D. В лімфатичних фолікулах

E. В червоній пульпі.

107. Селезінка - кровотворний орган. Однак вона є постачальником заліза для червоного кісткового мозку. Які клітини є джерелом заліза в селезінці?

A. Макрофаги

B. Мегакаріоцити

C. Лімфоцити

D. Еритроцити

E. Ретикулоцити.

108. При хімічному аналізі тканини селезінки виявляється надмірно підвищений вміст заліза. Про що свідчить цей факт?

A. Про активацію лімфоцитів

B. Про загибель великої кількості тромбоцитів

C. Про загибель великої кількості еритроцитів

D. Про активне утворення комплексів "антиген-антитіло"

E. Про деструкцію білої пульпи селезінки.

109. На гістологічних препаратах представлени декілька лімфоїдних фолікулів з різних кровотворних органів. За наявністю якого діагностичного критерію серед них можна розпізнати лімфоїдний фолікул селезінки?

A. Корони

B. Трабекулярної артерії

C. Реактивного центру

D. Центральної артерії

E. Ретикулярної тканини.

110. У чоловіка 43 років виник гемолітичний криз (масивне руйнування еритроцитів), внаслідок чого вміст еритроцитів знизився до 2,3´1012 в 1 л . В якому органі переважно руйнуються эритроцити?

A. Червоному кістковому мозку

В. Селезінці

С. Шлунку

D. Лімфовузлі

Е. Жовтому кістковому мозку.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: С. Волоскових клітин | D. Гладкi мiоцити | А. Синусоїдні капіляри | C. Пролактин, соматотропін | Е. Тироксину. | C. Адреналiн | Е. Окситоцину. | ЦИТОЛОГІЯ | ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ | ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сполучні тканини| Кісткова тканина. Хрящ.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.277 сек.)