Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Е. Окситоцину.

33. В експерименті у лабораторної тварини видалено ендокринну залозу, внаслідок чого виникли судоми поперечно-смугастих та гладких м’язів (тетанія). В результаті через деякий час розвився ларингоспазм і тварина загинула. Виключення функції якої залози призвело до розвитку даного патологічного стану?

A. Надниркової

B. Щитовидної

C. Епіфізу

D. Прищитовидних

E. Гіпофізу.

34. При рентгенологiчному дослiдженнi кiсток основи черепа виявлено збiльшення порожнини турецького сiдла, витончення переднiх нахилених вiдросткiв, руйнування рiзних дiлянок турецького сiдла. Пухлинне збільшення якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кiстки?

A. Гiпофiзу

B. Вилочкової залози

C. Щитовидної залози

D. Надниркових залоз

E. Епiфiзу.

35. У пропорційно складеної дитини настало зменшення швидкості росту. З недостатністю секреції якого гормону гіпофіза може бути пов`язано це відставання?

А. Соматотропіну

В. Пролактину

С. Фолікулостимулюючого гормону

D. Лютеїнізуючого гормону

E. Ліпотропіну.

36. У хворого порушено функцію гонадотропоцитів. В яких органах хворого будуть в першу чергу розвиватися патологічні зміни?

А. В яєчках

В. В простаті

С. В уретрі

D. В молочних залозах

E. В придатках яєчка.

37. У експериментальної тварини перерізані аксони нейросекреторних клітин,які знаходяться в супраоптичному і паравентрикулярному ядрах гіпоталамуса. Які гормони перестануть поступати в капилярну мережу нейрогіпофиза?

А. Окситоцин і вазопресин

В. Соматоліберин і соматостатин

С. Фолікулостимулюючий і лютеїнізуючий гормони

D. Тироліберин і тиротропін

E. Альдостерон і андрогени.

38. При хворобі Адісона спостерігається гіперпігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело.

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Нервовий гребінь

E. Ентодерма.

39. При дослiдженнi однiєї з видалених пiд час операцiї надниркових залоз виявили великi клiтини, якi iмпрегнуються розчином двохромовокислого калiю. Який гормон синтезують ці клiтини?

A. Адреналiн

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Холецистокинiн

E. Секретин.

40. При хворобі Адісона спостерігається гіперпігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело.

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Нервовий гребінь

E. Ентодерма.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: А. Атипові м'язові волокна целомічного типу | E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів. | C. Епендимоцити | E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. | B. Чотири | С. Волоскових клітин | D. Гладкi мiоцити | А. Синусоїдні капіляри | C. Пролактин, соматотропін | Е. Тироксину. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Адреналiн| ЦИТОЛОГІЯ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)