Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

40. У хворої тварини з патологією автономної нервової системи виявлено недостатній синтез медіатора в прегангліонарних нервових волокнах. Який медіатор слід ввести хворому з метою замісної терапії?

A. Ацетілхолін

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Гліцин

E. Гістамін.

41. Внаслідок вірусної інфекції загинули псевдоуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги при цьому буде вимикатися?

А. Чутлива ланка рефлекторної дуги

В. Вставна ланка рефлекторної дуги

С. Рухова ланка рефлекторної дуги

D. Вставна та рухова ланки рефлекторної дуги

Е. Вставна та чутлива ланки рефлекторної дуги

42. На гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована на периферії та має 6 шарів: молекулярний, зовнішній зернистий, пірамідний, внутрішній зернистий, гангліонарний і шар поліморфних клітин. Визначте утворення, якому належать дані морфологічні ознаки.

A. Мозочок

В. Спинний мозок

C. Довгастий мозок

D. Кора великих півкуль

E. Спиномозковий вузол

43. При патологоанатомiчному дослiдженнi спинного мозку людини виявили дегенерацiю та зменшення кiлькостi клiтин в ядрах переднiх рогiв у шийному та грудному вiддiлах. Функцiя якої тканини була ушкодженою внаслідок дегенерації?

A. Епiдермiсу

B. Пластинчастої кiсткової тканини

C. Гiалiнової хрящової тканини

D. Скелетної м'язової тканини

E. Пухкої сполучної тканини.

44. При механічній травмі пошкоджено ділянку периферичного нерва довжиною більше 10 см. У результаті порушена рухова активність верхньої кінцівки. Пацієнту запропонована трансплантація нерва. Які клітини глії приймуть участь у регенерації та забезпеченні трофіки пошкодженої ділянки?

A. Волокнисті астроцити

B. Нейролемоцити

C. Протоплазматичні астроцити

D. Мікрогліоцити

E. Епендимоцити.

45. Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?

A. Мозочку

B. Довгастому мозку

C. Гіпоталамусу

D. Корi великих пiвкуль головного мозку

E. Спинному мозку.

46. Після тривалого стресу у хворого діагностований стан виснаження симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Визначте, за допомогою яких медiаторiв здiйснюється передача збудження в закiнченнях преганглiонарних симпатичних волокон?

A. Ацетилхолiну, норадреналiну

B. Норадреналiну, адреналiну


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів | C. Гепарин | E. Окістя. | E. Міон. | E. T-трубочки. | D. В диску І та в частині диску А | А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину | А. Атипові м'язові волокна целомічного типу | E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Епендимоцити| B. Чотири

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)