Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Епендимоцити

D. Астроцити

E. Олігодендроцити.

9. На мікропрепараті нейроглії видно клітини, які мають невеликі розміри, багатокутну або овальну форму та короткі дуже тонкі відростки. При електронномікроскопічному дослідженні визначається, що електронна щільність

наближається до показника нервових клітин, але цитоплазма не містить нейрофіламентів. Визначте ці клітини:

A. Гліоцити

B. Макрофаги

C. Епендимоцити

D. Астроцити

E. Олігодендроцити.

10. При деяких системних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи спостерігається порушення проведення нервових імпульсів по волокнах. Пошкодженням яких структур нервового волокна обумовлене порушення проведення нервового імпульсу?

A. Нейроплазми

B. Аксолеми

C. Мезаксону

D. Насічок мієліну

E. Нейрофібрил.

11. При дослідженні біоптату мозку хворого з пухлиною виявлено в нейроцитах явище хроматолізу. Які субклітинні структури нервової клітини зазнали ушкодження?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Диктіосоми комплексу Гольджі

D. Цитоскелет

E.Органели білок-синтезуючого апарату

12. При травматичному пошкодженні периферійного нерва спостерігається порушення аксонного транспорту внаслідок руйнування цитоскелету нейроцита. Які субклітинні структури нейроцита зазнали ушкодження?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Мікротрубочки та мікрофіламенти

D. Диктіосоми комплексу Гольджі

E. Органели білок-синтезуючого матеріалу.

13. При травматичному пошкодженні нервових стовбурів спостерігається пошкодження осьового циліндра нервових волокон. Які функції відростків нейроцитів будуть порушені?

A. Прикріплення до субстрату

B. Проведення нервового імпульса

C. Регуляція метаболізма перікаріона

D. Переміщення нейроцита

Е. Правильної відповіді немає.

14. При деяких вірусних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження аксонів нервових клітин. Яка функція нейроцита при цьому зазнає ушкодження?

А. Формування рецепторного нервового закінчення.

В. Проведення нервового імпульсу у напрямку від тіла клітини

С. Проведення нервового імпульсу у напрямку до тіла клітини

D. Синтез білка

Е. Формування оболонки навколо гемокапілярів

15. При порівняльному дослідженні розподілу морфологічних типів нейроцитів в нервовій системі у тварин різних видів виявлено кількісне превалювання одного з типів нейронів. Який з морфологічних типів нервових клітин найбільш поширений у ссавців?

A. Уніполярні


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 187 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів | C. Гепарин | E. Окістя. | E. Міон. | E. T-трубочки. | D. В диску І та в частині диску А | А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину | А. Атипові м'язові волокна целомічного типу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів.| E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)