Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. Атипові м'язові волокна целомічного типу

В. Нервові волокна симпатичної нервової системи

С. Колагенові волокна

D. Нервові волокна парасимпатичної нервової систем

E. Передсердні кардіоміоцити.

56. Протягом ембріонального гістогенезу міокарда спостерігається послідовне формування різних субклітинних структур кардіоміоцитів. Які з перелічених нижче особливостей будови кардіоміоцитів не характерні для дефінітивної клітини?

А. Розташування ядер в центрі кардіоміоцита

В. Наявність вставних дисків

С. Наявність анастомозів між кардіоміоцитами

D. Розташування ядер на периферії кардіоміоцита

E. Поперечна посмугованість м'язового волокна.

57. В експерименті по вивченню гістогенезу м'язових тканин було пошкоджено м'язову тканину целомічного типу. Які структури внаслідок цього зазнаватимуть ушкодження?

А. Скелетні м'язи

В. Міокард

С. Ендокард

D. М'язова оболонка стінки травного каналу

E. М`язи очного яблука.

58. При обстеженні новонародженого виявлені аномалії розвитку м'язової тканини соматичного типу. Яка з перелічених нижче структур зазнала ушкодження?

А. Клітина

В. Синцитій

С. Ланцюжок з тісно зімкнутих клітин

D. Симпласт

E. Багатоядерна клітина.

59. При дії деяких хімічних речовин на скелетну м'язову тканину спостерігається порушення функції скорочення внаслідок змін внутрішньоклітинного метаболізму. Пошкодженням яких органел може бути обумовлене пригнічення енергетичного обміну у складі м`язового волокна?

А. Пластинчастого комплексу

В. Мікротрубочок

С. Лізосомам

D. Рибосом

E. Саркосом.

60. При обстеженні біоптату міокарда хворого виявлено порушення структури м'язових волокон. Яка властивість кардіоміоцитів сприяє об'єднанню волокон міокарда в єдину мережу скорочувальних структур?

А. Здатність до регенерації

В. Здатність міоцитів утворювати анастомози

С. Здатність утворювати синцитій

D. Здатність до генерації імпульса скорочення

E. Здатність утворювати симпласт.

61. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку м'язової тканини целомічного типу. Яка структурна одиниця цієї тканини зазнала ушкодження?

А. Кошикоподібна клітина

В. Гладком'язова клітина

С. Посмугований міоцит

D. Посмугований міосимпласт

E. М'язова трубочка.

62. При обстеженні біоптату міокарда хворого виявлено порушення структури м'язових волокон міокарда. Які елементи волокон зазнали ушкодження?

А. Симпласт

В. Сінцитій

С. Міосателітоцити

D. Ланцюги гладких міоцитів


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів | C. Гепарин | E. Окістя. | E. Міон. | E. T-трубочки. | D. В диску І та в частині диску А |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину| E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.005 сек.)