Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЦИТОЛОГІЯ

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. На електронномікроскопічній фотографії тканини визначаються міжклітинні зв`язки у вигляді пальцевидних виростів плазмолеми і цитоплазми, що занурені у відповідні заглибини плазмолеми сусідньої клітини. Яку назву має цей тип контакту?

A. Простий

B. За типом замка

C. Щільний замикаючий

D. Десмосома

E. Щілинний.

2. Під час електронної мікроскопії апікальної поверхні епітелію шлунку встановлено, що плазматичні мембрани сусідніх клітин максимально зближені. Визначте тип міжклітинного контакту:

A. Десмосома

B. Напівдесмосома

C. Простий

D. Щільний замикаючий

E. Щілинний.

3. На електронномікроскопічній фотографії шкіри міжклітинна щілина становить 25-30 нм, заповнена електронно-щільною речовиною та має особливі фібрилярні структури. Яку назву має цей тип міжклітинного контакту?

A. Простий

B. Щілинний

С. Синапс

D. Зубчастий

E. Десмосома.

4. При гістохімічному аналізі плазматичної мембрани була визначена речовина, яка визначає її функціональну рухомість (лабільність). Що це за речовина?

A. Ліпіди

B. Вуглеводи

C. Олігосахариди

D. Холестерин

E. Полісахариди.

5. У деяких хворих на цукровий діабет порушена властивість рецепторів плазмолеми приєднувати молекули інсуліну. Які молекули, що складають клітинну оболонку, мають функцію рецепторів?

A. Фосфоліпіди

B. Холестерин

C. Білки

D. Полісахариди

E. Олігосахариди.

6. Гістохімічним методом дослідження було визначено олігосахаридні ланцюги глікокаліксу у структурі плазмолеми. Яку функцію вони виконують?

A. Забезпечують цитоскелетні функції

B. Зумовлюють лабільність плазмолеми, взаємодію з мікрооточенням

C. Здійснюють переміщення білків плазмолеми

D. Забезпечують локомоторні функції

E. Здійснюють взаєморозпізнавання клітин та взаємодію з мікрооточенням.

7. За допомогою цитохімічних та гістохімічних методів дослідження були визначені речовини, які приймають участь в утворенні клітинної оболонки. Які сполуки утворюють глікокалікс?

A. Олігосахариди

B. Фосфоліпіди

C. Холестерин

D. Білки

E. Полісахариди.

8. Під час спостереження процесу запалення у тканинах піддослідної тварини була визначена здатність лейкоцитів обволікати некротизовані ділянки тканини певною ділянкою плазмолеми з наступним втягуванням утвореного мішечка в цитоплазму. Яку назву має цей процес?

A. Екзоцитоз

B. Фагоцитоз

C. Цитопемпсис

D. Клазматоз

E. Рекреція.

9. Як відомо, АТФ є речовиною, що вдовольняє енергетичні потреби клітин макроорганізму. В яких органелах здійснюється її синтез та накопичення?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Пероксисоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Рибосоми.

10. За допомогою електронного мікроскопу можна визначити структуру мітохондрії. В якій ділянці відбувається окисне фосфорилювання аденозиндифосфату?

A. Зовнішня мембрана, матрикс

B. Внутрішня мембрана, матрикс

C. Диктіосома

D. Рибосоми

E. Залишкове тільце.

11. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних ?

A. Лізосоми, мітохондрії, центросома

B. Комплекс Гольджі, пероксисоми, рибосоми, мікротрубочки

C. Мікрофіламенти, лізосоми, ендоплазматична сітка, рибосоми

D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

E. Мікрофіламенти, мікротрубочки, мітохондрії, рибосоми.

12. За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом?

A. Кисла фосфатаза

B. Лужна фосфатаза

C. Каталаза

D. Лізоцим

E. Гістаміназа.

13. Як відомо, деякі органели загального призначення у своєму складі містять ферментні системи, що здатні виконувати процеси детоксикації клітини. Які з перелічених органел мають таку здатність?

А. Лізосоми

В. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка

С. Фагосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

D. Залишкові тільця

Е. Рибосоми.

14. Пероксисома - мембранна органела, яка здатна:

A. Брати участь у розщепленні білків

В. Складати залишкові тільця

C. Синтезувати біополімери

D. Виконувати процес детоксикації клітини

E. Забезпечувати транспорт поживних речовин у клітині.

15. Завдяки методу електронної мікроскопії дослідник має можливість вивчати будову клітин на субмікроскопічному рівні. Які клітинні структури у своїй будові мають дві біологічні мембрани?

A. Мітохондрії, лізосоми, комплекс Гольджі

B. Ядро, ендоплазматична сітка, мітохондрії

C. Пероксисоми, ядро, ендоплазматична сітка

D. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі

Е. Ядро, рибосоми, мітохондрії

16. За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела?

A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Центросома

D. Ендоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі.

17. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?

A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Пероксисома

D. Ендоплазматична сітка гладка

E. Ендоплазматична сітка гранулярна.

18. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

A. Детоксикація клітини

B. Формування фагосоми

C. Сформуються залишкові тільця

D. Аутоліз клітини

E. Аутофагоцитоз.

19. До лікарні у важкому стані була доставлена дитина, хвора на фенілкетонурію. Погіршення стану зумовлене тривалим порушенням дієти. Недостатність функції якої органели може викликати розвиток хвороби нагромадження?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Комплекс Гольджі

D. Ендоплазматична сітка

E. Пероксисоми.

20. На електронномікроскопічній фотографії клітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається з замкнених канальців, мішечків, цистерн, утворених суцільною біологічною мембраною. Назвіть цю структуру.

A. Комплекс Гольджі

B. Мікрофіламенти

C. Мікротрубочки

D. Ендоплазматична сітка

E. Мітохондрії.

21. На електронномікроскопічній фотографії клітини печінки білого щура визначається добре розвинута мембранна органела, що контактує з плазмолемою клітини та мембраною ядра. Яку назву має ця органела?

A. Мікротрубочки

B. Ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мікрофіламенти

E. Рибосоми.

22. Завдяки якій клітинній структурі здійснюється метаболізм ліпідів, вуглеводів, депонуються іони кальцію?

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Лізосоми.

23. Завдяки електронній мікроскопії стало можливим більш детальне вивчення будови клітинних структур. Які особливості будови має гладка ендоплазматична сітка?

A. Утворена подвійною біомембраною, до якої з боку гіалоплазми прикріплені рибосоми

B. Сукупність пов’язаних між собою цистерн товщиною 25 нм, пухирців

C. Має дві мембрани, зовнішню гладку, внутрішню складчасту, що утворює кристи

D. Утворена подвійною мембраною, діаметр канальців 50-100 нм

E. Наявність диктіосоми.

24. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?

A. Біосинтез ліпідів

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез холестерину

D. Біосинтез ферментів

E. Біосинтез білків.

25. В якій органелі відбувається новоутворення мембранних структур клітини?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Мікротрубочки.

26. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов’язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на периферії. Яку назву має ця структура?

A. Мітохондрії

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Комплекс Гольджі

E. Лізосоми.

27. При вивченні структури пластинчастого комплексу Гольджі були визначені окремі сукупності цистерн і пухирців. Що це за структури?

A. Рибосоми

B. Диктіосоми

C. Центросома

D. Лізосома

E. Вакуоль.

28. Яка з клітинних органел завершує процес формування продуктів синтетичної діяльності клітини та здійснює їх кінцеве глікозування?

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Пероксисоми.

29. На електронній мікрофотографії екзокринного панкреатоцита видна добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, яка містить з боку гіалоплазми прикріплені до мембрани рибосоми. Що таке рибосома з хімічної точки зору?

A. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 1:2

B. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 1:1

C. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 2:1

D. Молекула РНК, оточена білками-гістонами

E. Молекула ДНК, оточена білками-гістонами.

30. Який процес відбувається у рибосомах, якщо порушується електролітний гомеостаз клітини?

A. Утворення полісоми

B. Активація синтезу білків

C. Гальмування синтезу білків

D. Дезагрегація рибосом

E. Руйнування полісоми з утворенням вільних рибосом.

31. В експерименті на живій клітині була проведена її енуклеація. Які зміни відбудуться у життєдіяльності клітини?

A. Гальмування синтезу білків

B. Подовження періоду інтерфази

C. Загибель клітини

D. Припинення накопичення секреторних гранул

E. Прискорення секреції.

32. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини дистального відділу нефрона білого щура добре визначається ядро. Які структури утворюють ядерну оболонку?

A. Дві біологічні мембрани, щільно прилягаючі одна до одної

B. Одношарова мембрана, яка має отвори у вигляді пор

C. Суцільна двошарова біологічна мембрана

D. Дві біологічні мембрани, відокремлені перинуклеарним простором, що мають ядерні пори

E. Дві біологічні мембрани, відокремлені перинуклеарним простором.

33. На фіксованому забарвленому препараті в інтерфазному ядрі видно зерна, грудочки, що добре забарвлюються основними барвниками. Яка структура інтерфазного ядра є основною, та зумовлює його специфічний малюнок?

A. Хромосоми

B. Ядерце

C. Хроматин

D. Нуклеолонеми

E. Ядерцеві організатори.

34. На електронномікроскопічній фотографії ядра епітеліоцита проксимального відділу нефрона піддослідної тварини можна бачити багато структур різної електронної щільності. Яка ядерна структура має найбільшу щільність?

A. Каріоплазма

B. Ядерце

C. Гетерохроматин

D. Еухроматин

E. Тільця Барра.

35. На фіксованому і забарвленому гістологічному препараті в інтерфазному ядрі видно зерна і грудочки. Яку назву має завжди конденсована хромосома?

A. Тільце Барра

B. Еухроматин

C. Тільце Бертрана

D. Залишкове тільце

E. Направительне тільце.

36. На гістологічних препаратах різних клітин, які перебувають в інтерфазі, можна бачити хромосому, що завжди перебуває у конденсованому стані. Яка це хромосома?

A. Одна з хромосом 21 пари

B. Одна з хромосом 5 пари

C. Y-хромосома

D. Одна з X-хромосом

E. Y- та X-хромосоми.

37. У акушерській практиці був використаний метод визначення наявності у клітинах тілець Барра. Яку інформацію можна отримати про організм, завдяки цьому методу?

A. Визначити вік

B. Визначити генетичну стать

C. Визначити схильність до імунодефіцитного стану

D. Визначити наявність хвороби нагромадження

E. Визначити наявність токсичних речовин у клітині.

38. На прикладі тканин білого щура за допомогою гістохімічних та цитохімічних методів дослідження вивчались особливості ядерних процесів під час інтерфази. Яку функцію виконує ядерце в інтерфазі?

A. Обмежує вільний доступ в ядро та вихід з нього різних речовин

B. Виконує транспорт макромолекул у каріоплазмі між ядерними структурами

C. Виконує репарацію ушкоджених ділянок ДНК

D. Є місцем утворення рибосомних РНК і самих рибосом

E. Є місцем утворення нуклеосом.

39. За допомогою мiкроманiпулятора з клітини вилучили комплекс Гольджi. Як це позначиться на подальшій життєдіяльності клітини?

A. Порушиться процес мітозу

B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини

C. Порушиться утворення рибосом i синтез бiлкiв

D. Розвинеться аутолiз, здатний привести клітину до загибелі

E. Порушаться процеси енергетичного обміну.

40. При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Nа++-насос?

A. Відкриває К+-канали

В. Здійснює активний транспорт Nа+ , К+

C. Гальмує вхід Cl- в клітину

D. Викликає підвищення проникливості мембрани

E. Підвищує критичний рівень деполяризації.

41. На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом. Які процеси першочергово будуть порушені?

A. Транспорт речовин

B. Активація амінокислот

C. Трансляція

D. Синтез лiпiдiв

E. Транскрипції

42 На клітину подіяли колхіцином, що пригнічує роботу цитоцентру. Внаслідок цього клітина втратила здатність до мітотичного поділу. Який механізм, обумовлений цитоцентром під час мітозу, був при цьому пригнічений?

А. Забезпечення цитотомії

В. Руйнування каріолеми

С. Утворення веретена поділу

D. Спіралізація хромосом

Е. Руйнування ядра.

43 В експерименті на клітини подіяли колхіцином, що перешкоджає організації цитоскелету клітини та мітотичному поділу. Визначте органели, що припинили збирання мікротрубочок під впливом колхіцину?

А. Комплекс Гольджі

В. Ендоплазматична сітка

С. Пероксисоми

D. Цитоцентр

Е. Лізосоми.

44. Методами центрифугування клітини було розділено на їх складові частини: фракції ядер, мітохондрій, плазматичних мембран, матриксу цитоплазми. Чим представлений матрикс цитоплазми?

А. Гіалоплазмою

В. Каріоплазмою

С. Основною речовиною

D. Щільними гранулами

Е. Органелами загального призначення.

45. На електронномікроскопічній фотографії в клітинних ядрах можна виділити чотири основні компоненти. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

А. Хромосоми, хроматин, каріоплазма, каріотека

В. Хромосоми, ядерце, хроматин, каріотека

С. Хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин

D. Хроматин, ядерце, каріоплазма

Е. Хроматин, ядерце, каріоплазма, каріотека.

46. При біохімічному та гістохімічному аналізі хромосом встановлено, що вони представлені нуклеїновою кислотою, з'єднаною зі специфічними сполуками, що обумовлюють їх компактизацію, а також доступність локусів генома до зчитування інформації. Який хімічний склад хромосом?

А. З'єднання ДНК з гістонами та вуглеводами

В. З'єднання ДНК з гістонами та ліпідами

С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками

47. На електронній мікрофотографії клітин, що активно секретують, видно світлі клітинні ядра з невеликою кількістю гетерохроматину. При зменшенні синтетичних процесів у клітині кількість гетерохроматину підвищується. Визначте морфологічні ознаки тих ділянок хромосом, які називають гетерохроматиновими.

А. Кільцевидні в ядрі, що ділиться

В. Деспіралізовані в ядрі, що не ділиться

С. Розгалужені в ядрі, що не ділиться

D. Спіралізовані в ядрі, що не ділиться

Е. Кільцевидні в ядрі, що не ділиться.

48. На електронній мікрофотографії ядра клітини визначаються темні і світлі ділянки, що відображають розташування гетерохроматину і еухроматину. Визначте, які ділянки хромосом називають еухроматиновими.

А. Деспіралізовані, неактивні

В. Спиралізовані, функціонально активні

С. Деспіралізовані, функціонально активні

D. Деспіралізовані, фрагментовані

Е. Деспіралізовані, кільцевидні.

49. Встановлено, що хромосоми крім функції збереження спадкової інформації являють собою матрицю для синтезу багатьох сполук нуклеїнового походження. Які з нуклеїнових сполук синтезуються безпосередньо на ДНК хромосом?

А. Синтез РНК і АТФ

В. Синтез ДНК і РНК

С. Синтез ДНК і АТФ

D. Синтез РНК і нуклеотидів

Е. Синтез ДНК і полісом.

50. В електронному мікроскопі при великому збільшенні можна спостерігати комплекси пор, що утворені принаймні двома структурними компонентами. Які структурні компоненти утворюють поровий комплекс каріотеки?

А. Ділянки злиття зовнішньої та внутрішньої мембран каріолеми

В. Глобулярні та фібрилярні білкові структури

С. Двомембранні гліколіпідні структури

D. Глобулярні і ліпідні структури

Е. Полісахаридні та олігосахаридні структури.

51. Протягом своєї життєдіяльності клітина переходить послідовно від одного періоду свого існування до наступного. Дайте визначення клітинного циклу.

А. Послідовність процесів від профази мітозу до завершення поділу

В. Послідовність процесів від G-2 періоду і власне мітоз

С. Період від поділу до поділу або до смерті клітини

D. Період від інтерфази до анафази мітотичного поділу

Е. Період від поділу до синтетичного періоду.

52. Протягом існування клітина послідовно змінює періоди і фази клітинного циклу. Власне кажучи, мітоз являє собою фазовий процес, в якому послідовність фаз не може бути порушеною. Визначте послідовність перебігу фаз мітотичного циклу?

А. Профаза, анафаза, метафаза, телофаза

В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза

С. Профаза, телофаза, метафаза, анафаза

D. Анафаза, профаза, метафаза, телофаза

Е. Метафаза, анафаза, телофаза, профаза.

53. Відомо, що соматичні клітини діляться з утворенням двох дочірніх клітин, що мають однаковий набір хромосом. Яку назву має вид клітинного поділу, що призводить до цього?

А. Мейоз

В. Мітоз

С. Цитотомія

D. Ендомітоз

Е. Поліплоїдія.

54. Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких у клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються у клітині в S-періоді?

А. Синтез ДНК

В. Синтез РНК і подвоєння цитоцентру

С. Синтез ліпідів

D. Розщеплення цитоцентру

Е. Синтез полісахаридів.

55. Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких в клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються в клітині в G2-періоді?

А. Синтез ДНК

В. Синтез білків для ахроматинового веретена

С. Ріст клітини

D. Лізис каріотеки

Е. Синтез ліпідів.

56. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії профази. Які процеси призупиняться внаслідок цього?

А. Збирання ядерця

В. Збирання каріотеки

С. Розбирання ядерця

D. Деспіралізація хромосом

Е. Розпад веретена поділу

57. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії метафази. Які процеси зупиняться в результаті цього?

А. Концентрація хромосом біля полюсів клітини

В. Концентрація хромосом у вигляді клубка

С. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

58. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії анафази. Які процеси зупиняться в результаті цього?

А. Концентрація хромосом біля полюсів клітини

В. Концентрація хромосом у вигляді клубка

С. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

59. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії телофази. Які процеси призупиняться внаслідок цього?

А. Реконструкція нуклеолеми

В. Розходження хроматид

С. Подвоєння ДНК

D. Спіралізація хромосом

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

60. При дробленні зиготи виникають клітини - бластомери, які після мітотичного поділу не збільшуються в розмірах. Який період клітинного циклу відсутній у бластомерів?

А. Профаза мітозу

В. Телофаза мітозу

С. G0-період

D. S-період

Е. Метафаза мітозу.

61. При дробленні зиготи виникають клітини - бластомери, які після мітотичного поділу не збільшуються в розмірах внаслідок відсутності одного з періодів клітинного циклу. В якому періоді клітинного циклу знижена синтетична активність клітини?

А. В метафазі мітозу

В. В профазі мітозу

С. В телофазі мітозу

D. В анафазі мітозу

Е. В інтерфазі.

62. На електронній мікрофотографії ядерної оболонки видно, що вона складається з двох мембран, зовнішня мембрана утворює комплекс з деякими органелами клітини. Які структурні компоненти цитоплазми безпосередньо зв'язані з зовнішньою мембраною каріотеки?

А. Ендоплазматична сітка

В. Міофібрили

С. Лізосоми

D. Комплекс Гольджі

Е. Рибосоми та ендоплазматична сітка.

63. Коли клітина проходить етап диференціювання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізняють її від інших клітинних типів. Які з приведених нижче ультраструктур не відносяться до органел спеціального призначення?

А. Хроматофільна речовина

В. Війки

С. Рибосоми

D. Міофібрили

Е. Нейрофібрили.

64. На електронномікроскопічній фотографії сероцита привушної слинної залози, що виділяє білковий секрет, видно розвинутий гранулярний ендоплазматичний ретикулум. Які структури секреторної клітини розміщені на зовнішній поверхні мембран зернистої ендоплазматичної сітки?

А. Пероксисоми

В. Вакуолі

С. Рибосоми

D. Лізосоми

Е. Фагосоми.

65. В живильне середовище, де вирощують клітини тварин, додали розчин амінокислоти лейцина з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіоавтографії виявлено високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу певних органоїдів.

Цими органоїдами можуть бути:

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Апарат Гольджі

C. Клітинний центр

D. Рибосоми

E. Лізосоми.

66. Для лабораторних досліджень взяли клітини червоного кісткового мозку. Вони відносяться до клітинних комплексів, які відновлюються. Визначте набір хромосом і кількість ДНК, які характерні для G1-періоду в цих клітинах.

A. 2n4c

B. 2n1c

C. 2n2c

D. 1n1c

E. 1n2c.

67. Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

A. Пiноцитоз

B. Пасивна дифузія

C. Активний транспорт

D. Зв'язування з транспортними білками

E. Фiльтрацiя.

68. Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу - інтерфаза переходить в мітоз. Який білок виробляється в клiтинi i регулює вступ клітини в мітоз?

A. Десмiн

B. Кератин

C. Вiментин

D. Циклiн

E. Тубулiн.

69. Яку назву має процес синтезу АТФ, який відбувається узгоджено з реакціями окислення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій?

A. Вільне окислення

B. Відновне фосфорилювання

C. Фотосинтетичне фосфорилювання

D. Окислювальне фосфорилювання

E. Cубстратне фосфорилювання.

70. У клітину шляхом фагоцитозу надійшли високомолекулярні сполуки - білки та вуглеводи. За участю ферментних систем клітини аутофагований матеріал підлягає розщепленню до низькомолекулярних сполук, з яких клітина синтезувала власні сполуки - протеоглікани - та виділила їх у вигляді оформлених крапель секрету. Визначте, які з органел клітини включені в роботу на завершувальному етапі, що пов`язаний з формуванням крапель секрету?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Вільні рибосоми цитоплазми

C. Гладка ендоплазматична сітка

D. Пластинчастий комплекс Гольджі

E. Лізосоми.

71. З метою отримання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхiцином - речовиною, що блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

A. Телофази

B. Анафази

C. Метафази

D. Інтерфази

E. Профази.

72. У лікарню була прийнята хвора з ознаками ожиріння. З дефіцитом ферментів у яких органелах клітини пов'язане тотальне нагромадження жиру?

A. Рибосомах

B. Мiтохондрiях

C. Пероксисомах

D. Ендоплазматичному ретикулумі

E. Апараті Гольджi.

73. У результаті електрофорезу компонентів клітини одержано ряд речовин. Які з нижче зазначених речовин утворюють ДНК?

A. Глiкопротеїди

B. Ліпопротеїди

C. Глікозаміноглікани

D. Амінокислоти

E. Нуклеотиди.

74. У живильне середовище з клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тімiдін з радіоактивною позначкою. Про що може свідчити велика кiлькiсть тiмiдіну, що виявляється у ядрах клітин під час радiоавтографiчного дослідження?

A. Про малу кількість клітин, що знаходяться в iнтерфазi

B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази

C. Про незначну мітотичну активність

D. Про малу кількість клітин, що знаходяться в пресинтетичному перiодi інтерфази

E. Про велику кількість клітин, що знаходяться в iнтерфазi.

75. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

A. Мікрофібрили

B. Пластинчастий комплекс

C. Глiкокалiкс

D. Центросома

E. Мітохондрії.

76. Плазматична мембрана має властивості пластичності i плинності. Від якої речовини, що входить до її складу, залежать ці якості мембрани?

A. Полiсахаридів

B. Фосфоліпідів

C. Холестерину

D. Білків

E. Олігосахаридів

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів. | C. Епендимоцити | E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. | B. Чотири | С. Волоскових клітин | D. Гладкi мiоцити | А. Синусоїдні капіляри | C. Пролактин, соматотропін | Е. Тироксину. | C. Адреналiн |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Е. Окситоцину.| ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.071 сек.)