Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Е. Тироксину.

12. Відомо, що задня доля гіпофіза є похідним одного з мозкових пухирів. Які структури з перелічених не входять до складу задньої частки гіпофіза?

А. Кровоносні капіляри

В. Хромофоби

С. Тільця Херінга

D. Клітини епендими (пітуїцити)

Е. Терміналі аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса.

13. У жінки 56 років, яка звернулася до лікаря зі скаргами на головний біль і набряки, виявлено підвищений вміст альдостерону в крові. З гормоноутворюючою пухлиною якої частини надниркової залози може бути пов'заний цей стан?

A. Мозкової речовини

В. Суданофобної зони

С. Пучковой зони

D. Клубочкової зони

Е. Сітчастої зони.

14. У чоловіка після операції з приводу пухлини щитовидної залози, раптово почались тетанічні судоми поперечно-смугастих м'язів. Що стало причиною розвинутого стану?

A. Порушення кальцієвого обміну при зниженні функції прищитовидної залози

В. Порушення калієвого обміну при порушенні функції епіфіза

С. Порушення виділення мінералокортикоїдів наднирковими залозами

D. Порушення функції аденогіпофіза

Е. Порушення функції нейросекреторних ядер гіпоталамуса.

15. У пацієнта діагностовано пухлину, яка розвинулась із В-клітин підшлункової залози. Підвищення рівня якого гормону буде спостерігатися в крові хворого?

A. Соматостатину

В. Інсуліну

С. Глюкагону

D. Панкреатичного поліпептиду

Е. Вазоінтестинального поліпептиду.

16. У дитини 5 років спостерігається посилений діурез при нормальному рівні глюкози в крові. Недостатністю якого гормону можна пояснити цей стан?

A. Окситоцину

В. Вазопресину

С. Фолікулостимулюючого гормону

D. Лютеїнізуючого гормону

Е. Тиротропіну.

17. При вивченні гістологічного препарату тканини, яку отримали при оперативному втручанні з приводу пухлини мозкової речовини надниркової залози, виявлено численні клітини, які забарвлюються розчином двухромовокислого калію в бурий колір. Який гормон синтезують ці клітини?

A. Статеві стероїди

В. Альдостерон

С. Адреналін, норадреналін

D. Кортизон, кортикостерон

Е. Гідрокортизон.

18. На гістологічному препараті представлено паренхіматозний орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. Тимус

B. Лімфатичний вузол

C. Щитовидна залоза

D. Нирки


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: D. В диску І та в частині диску А | А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину | А. Атипові м'язові волокна целомічного типу | E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів. | C. Епендимоцити | E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. | B. Чотири | С. Волоскових клітин | D. Гладкi мiоцити | А. Синусоїдні капіляри |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Пролактин, соматотропін| C. Адреналiн

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.015 сек.)