Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Пролактин, соматотропін

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

D. Меланотропін, ліпотропін

E. Окситоцин, вазопресин.

4. При вивченні структури тканини епіфіза, в ній знайдені великі клітини полігональної форми з розгалуженими відростками, закінчення яких утворюють булавоподібні розширення біля гемокапілярів. Залежно від функціонального стану вони можуть бути темними або світлими. Про які клітини йде мова?

A. Гліоцити

B. Пінеалоцити

C. Астроцити

D. Пітуіцити

E. Хондроцити.

5. До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення сну. При обстеженні виявилось порушення циркадного ритму (фотоперіодичності) роботи органів та систем організму. Функцію якого органу порушено?

A. Гіпофіз

B. Гіпоталамус

C. Епіфіз

D. Щитовидна залоза

E. Паращитовидні залози.

6. У хворого спостерігається збільшення нижньої щелепи, кистей і підошв, зниження зору. На рентгенограмі черепа - збільшення турецького сідла. Встановлено діагноз: пухлина гіпофізу. Порушення функції якої частки гіпофізу виявлено?

A. Задньої

B. Латеральної

C. Середньої

D. Медіальної

E. Передньої.

7. При дослiдженнi однiєї з видалених пiд час операцiї надниркових залоз виявили великi клiтини, якi iмпрегнуються розчином двохромовокислого калiю. Який гормон синтезують цi клiтини?

A. Адреналiн

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Холецистокинiн

E. Секретин.

8. На зрiзi щитовидної залози виявляються фолiкули округлої форми, стiнка яких утворена кубiчними тироцитами, в яких добре розвинена ендоплазматична сiтка i обмежена кiлькiсть лiзосом. Яка функцiя тироцитів порушена?

A. Нагромадження тироксина

B. Синтез тиреоглобулiна

C. Синтез тироксина

D. Виведення тироксина

E. Йодування тироксина.

9. На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган, структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена колоїдом. Який орган представлено на препараті?

A. Слинна залоза

B. Щитовидна залоза

C. Гіпофіз

D. Яєчник

E. Сім`яник

10. При експериментальному дослідженні на мишах перерізані нервові відростки, що йдуть від гіпоталамуса до гіпофіза. Яка функція гіпофіза буде порушена?

А. Синтез АКТГ

В. Накопичення АКТГ

С. Синтез вазопресину

D. Синтез окситоцину

Е. Накопичення вазопресину та окситоцину.

11. При вивченні гістологічного препарату пухлини щитовидної залози виявлено інтенсивне розмноження тироцитів. Концентрація якої фізіологічно активної речовини, що виділяється тироцитами, буде підвищена в крові хворого?

A. Тирозину

В. Дийодтирозину

С. Кальцитоніну

D. Тиротропіну

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: E. T-трубочки. | D. В диску І та в частині диску А | А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину | А. Атипові м'язові волокна целомічного типу | E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів. | C. Епендимоцити | E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. | B. Чотири | С. Волоскових клітин | D. Гладкi мiоцити |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Синусоїдні капіляри| Е. Тироксину.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)