Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ

Читайте также:
  1. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  2. Залозистий епітелій

1. Стовбурові клітини утворюють популяцію, якій притаманні: самопідтримання, диференціація в кількох можливих напрямках і утворення через клітини-попередники функціонуючих зрілих клітин цієї тканини. В який час ембріонального періоду розвитку відбувається детермінація стовбурових клітин?

A. Під час дроблення

B. Напочатку першої фази гаструляції

C. В кінці першої фази гаструляції

D. Напочатку другої фази гаструляції

E. В кінці другої фази гаструляції.

2. Відомо, що можливості регенерації різні у різних тканинах і пов’язані з наявністю так званих камбіальних клітин. Яка з тканин у дорослої людини нездатна до регенерації?

A. Епітеліальна

B. М’язова

C. Сполучена пухка

D. Сполучена щільна

E. Нервова.

3. Під час вивчення біоптата слизової оболонки бронха дитини виявлено дефект війок миготливого епітелію. Яка функція епітелію постраждала?

A. Ендокринна

B. Секреторна

C. Евакуаторна

D. Екскреторна

E. Захисна.

4. При мікроскопічному обстеженні гістологічних препаратів епідемісу, взятих з різних ділянок поверхні шкіри, виявилось, що тільки епідерміс долонь та підошв має п’ять шарів у своїй будові. Який шар клітин відсутній у складі епідермісу інших ділянок тіла людини?

A. Базальний

B. Остистий

C. Зернистий

D. Блискучий

E. Роговий.

5. На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки. Який вид епітелію на препараті?

A. Мезотелій

B. Псевдобагатошаровий

C. Перехідний

D. Багатошаровий незроговілий

E. Багатошаровий зроговілий.

6. З метою обстеження була проведена біопсія слизової оболонки маткової труби, яка складається з псевдобагатошарового епітелію Які клітини не входять до складу даного типу епітелію?

A. Миготливі

B. Остисті

C. Слизові

D. Ендокринні

E. Вставні.

7. Під час приступу задухи у хворого на бронхіальну астму одним з факторів, що приймає участь у механізмі виникнення спазму бронхіол, є порушення місцевої регуляції. Які клітини епітелію здійснюють місцеву регуляцію дихальної системи?

A. Війчасті

B. Короткі вставні

C. Довгі вставні

D. Келихоподібні

E. Ендокринні.

8. У новонародженого при обстеженні виявлено аномалію розвитку одношарових епітеліїв. Який епітелій при цьому не зазнав ушкодження?

А. Кишковий

В. Шкірний

С. Нирковий

D. Целомічний

Е. Епендимогліальний.

9. У новонародженого при обстеженні виявлено аномалію розвитку багатошарових епітеліїв. Які за будовою епітелії зазнали ушкодження?

А. Кишковий

В. Шкірний

С. Нирковий

D. Целомічний

Е. Епендимогліальний.

10. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракта у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) шлункового епітелія. Які особливості будови притаманні одношаровому епітелію шлунка у нормальних умовах?

А. Не всі клітини зв'язані з базальною мембраною

В. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

С. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

D. Частково зроговілий

Е. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка

мікроворсинок.

11. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракта у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) епітелія стравоходу. Які особливості будови притаманні багатошаровому епітелію стравоходу в нормі?

А. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

В. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

С. Не всі клітини зв'язані з базальною мембраною

D. Епітелій - псевдобагатошаровий

Е. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка

мікроворсинок.

12. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки шлунка хворого з виразкою спостерігається метаплазія (переродження) епітелія, що пов`язана з порушенням морфологічних ознак поверхневого епітелію шлунка. Визначте, які з наведених нижче ознак характерні для цього епітелію в нормі.

А. Форма більшості клітин різна

В. Епітеліоцити представлені 5 різновидами

С. Різний рівень розташування ядер над базальною мембраною

D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

Е. Апікальні частини не всіх клітин досягають поверхні

пласта.

13. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається метаплазія (переродження) епітелія, що пов`язано з порушенням морфологічних ознак епітелія повітроносних шляхів. Визначте ознаки цього епітелія в нормальних умовах.

А. Форма більшості клітин однакова

В. Епітеліоцити одного різновиду

С. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною

мембраною

D. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною

мембраною

Е. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта.

14. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів хворої на сечокам`яну хворобу спостерігається пошкодження епітеліальної пластинки сечоводів. Який епітелій зазнав ушкодження?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий призматичний

С. Перехідний

D. Багаторядний війчастий

Е. Багатошаровий не зроговілий

15. При метаплазії (переродженні) епітелія спостерігається порушення горизонтальної анізоморфії. При ушкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

А. Одношарових однорядних

В. Одношарових багаторядних

С. Зроговілих

D. Багатошарових незроговілих

Е. Перехідних.

16. При метаплазії (переродженні) епітелія спостерігається порушення вертикальної анізоморфії. При пошкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

А. Одношарових кубічних

В. Одношарових призматичних

С. Зроговілих

D. Одношарових плоских

Е. Одношарових багаторядних.

17. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворого з виразковою хворобою спостерігається пошкодження спеціальних органел епітеліоцитів. Які органели зазнали ушкодження?

А. Стереоцілії

В. Тонофібрили

С. Міофібрили

D. Нейрофібрили

Е. Миготливі війки.

18. При дослідженні біоптата слизової оболонки тонкої кишки хворого після перенесеного гострого кишкового інфекційного захворювання спостерігається пошкодження мікроворсинок епітеліоцитів. Які клітинні структури зазнали ушкодження?

А. Пластинчастий комплекс

В. Плазмолема

С. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

Е. Лізосоми.

19. При дослідженні біоптата слизової оболонки бронха хворого на хронічний бронхіт спостерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які клітинні органели зазнали ушкодження?

А. Мітохондрії

В. Лізосоми

С. Рибосоми

D. Базальні тільця

Е. Пластинчастий комплекс.

20. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається ушкодження тонофібрил міжклітинних контактів. Які структурні елементи тонофібрил при цьому пошкоджені?

А. Нитчасті структури ліпідної природи, комплекси мембран

В. Нитчасті структури вуглеводної природи

С. Вирости цитолеми, комплекси мембран

D. Пучки проміжних філаментів

Е. Комплекси мембран апарату Гольджі.

21. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається порушення міжклітинних контактів внаслідок ушкодження десмосом. Які субклітинні структури, що зумовили порушення міжклітинних контактів, зазнали ушкоджень?

А. Пастинчастий комплекс

В. Цитоплазматична сітка

С. Мітохондрії

D. Кортикальний шар цитоплазми

Е. Проміжні філаменти.

22. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв епідермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

23. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ентеродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

24. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв целонефродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

25. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв епендимогліального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Спланхнотом

D. Нервова трубка

E. Нервовий гребінь. Макроапокриновому

26. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки хворого на ентероколіт (запалення кишки) виявлено пошкодження одношарового призматичного облямованого епітелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

А. Епідермальний

В. Целонефродермальний

С. Епендимогліальниий

D. Ангіодермальний

Е. Ентеродермальний.

27. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

А. Епідермальний

В. Целонефродермальний

С. Епендимогліальний

D. Ангіодермальний

Е. Ентеродермальний.

28. У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезотелія плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Шкірна ектодерма

В. Прехордальна пластинка

С. Соміт

D. Нефротом

Е. Вентральна мезодерма.

29. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку шкірного епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Ектодерма

В. Плакоди

С. Гангліозна пластинка

D. Мезодерма

Е. Ентодерма.

30. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку багатошарового епітелія рогівки ока. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Ентодерма

В. Гангліозні пластинки

С. Мезодерма

D. Плакоди

Е. Ектодерма.

31. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку епітеліїв ентодермального походження. Які за будовою епітелії зазнали ушкодження?

А. Одношаровий призматичний

В. Багатошаровий плоский незроговілий

С. Багатошаровий плоский зроговілий

D. Одношаровий плоский

Е. Перехідний.

32. При обстеженні пацієнта з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки виявлено ушкодження епітелія слизової оболонки. Який за будовою епітелій постраждав?

А. Перехідний

В. Багатошаровий плоский зроговілий

С. Багатошаровий плоский незроговілий

D. Одношаровий призматичний

Е. Одношаровий плоский.

33. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку епітеліїв нефрогонотому. Які структури при цьому зазнають пошкодження?

А. Епітелій статевих залоз

В. Епітелій сальних залоз

С. Мезотелій

D. Епітелій молочної залози

Е. Епітелій кишкової трубки.

34. Внаслідок травматичного пошкодження базальної мембрани багатошарового епітелія спостерігається порушення процесу відновлення структури епітелія. Який процес зазнав ушкодження?

А. Екструзія

В. Пенетрація

С. Регенерація

D. Детермінація

Е. Комітування.

35. Внаслідок аномалії розвитку у дитини зазнав ушкодження одношаровий однорядний епітелій. Епітелії яких органів постраждали?

А. Тонкої кишки

В. Глотки

С. Протоки придатка яєчка

D. Носової порожнини

Е. Сечоводів.

36. У хворого з екземою (захворювання шкіри) спостерігається пошкодження клітин зернистого шару епідерміса. Які процеси зазнають ушкодження у першу чергу?

А. Накопичення елеїдіну

В. Накопичення меланіну

С. Накопичення кератину

D. Формування кератогіаліну

Е. Проліферація.

37. У хворого з екземою (захворювання шкіри) спостерігається пошкодження клітин блискучого шару епідерміса. Які процеси зазнають ушкодження у першу чергу?

А. Накопичення елеїдіну

В. Накопичення меланіну

С. Накопичення кератину

D. Формування кератогіаліну

Е. Проліферація.

38. Внаслідок аномалії розвитку у дитини порушилася структура одношарових епітеліїв. Які структури зазнали ушкодження?

А. Епідерміс

В. Мезотелій

С. Епітелій сечоводу

D. Епітелій анальної частини прямої кишки

Е. Епітелій стравоходу.

39. У хворого з екземою (захворювання шкіри) спостерігається порушення утворення елеїдину в клітинах багатошарового зроговілого епітелія. Клітини якого шару зазнали ушкодження?

А. Остистого

В. Блискучого

С. Зернистого

D. Рогового

Е. Базального.

40. Радіоактивним тимідіном помічено хромосоми в клітинах ектодерми. В епітелії яких органів буде виявлено радіоактивну мітку?

А. Шлунка

В. Шкіри

С. Печінки

D. Яйцеводів

Е. Підшлункової залози.

41. Радіоактивним тимідіном помічено хромосоми в клітинах вентральної мезодерми і нефротому. В епітелії яких органів буде виявлено радіоактивну мітку?

А. Глотки

В. Кишечника

С. Печінки

D. Матки

Е. Шлунка.

42. Радіоактивним тимідіном помічено хромосоми в клітинах ентодерми. В епітелії яких органів буде виявлено радіоактивну мітку?

А. Рогівки і кришталика

В. Печінки і підшлункової залози

С. Нирок

D. Ротової порожнини

Е. Піхви.

43. При обстеженні хворого після перенесеного перитоніту (запалення очеревини) виявлено пошкодження мезотелія серозної оболонки. Який за будовою епітелій зазнав ушкодження?

А. Одношаровий кубічний

В. Одношаровий циліндричний

С. Одношаровий плоский

D. Одношаровий багаторядний

Е. Багатошаровий плоский.

44. При ендоскопічному обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку одношарового багаторядного війчастого епітелію повітроносних шляхів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Соміти

В. Спланхнотом

С. Кишкова ентодерма

D. Прехордальна пластинка

Е. Шкірна ектодерма.

45. При ендоскопічному обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку одношарового багаторядного війчастого епітелію повітроносних шляхів. Які епітеліальні клітини при цьому не зазнали ушкодження?

А. Війчасті

В. Келихоподібні

С. Шипуваті

D. Вставні

Е. Ендокринні.

46. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронхів у хворого на хронічний бронхіт виявлено пошкодження миготливих епітеліоцитів з порушенням структури епітеліального пласта. Які спеціальні органели миготливих епітеліоцитів зазнали ушкодження?

А. Тонофібрили

В. Псевдоподії

С. Нейрофібрили

D. Війкі

Е. Мікроворсинки.

47. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронхів у хворого на хронічний бронхіт виявлено пошкодження келихоподібних епітеліоцитів з порушенням структури епітеліального пласта. Яка функція келихоподібних клітин при цьому була порушена?

А. Залозиста

В. Опорна

С. Камбіальна

D. Скоротлива

Е. Всмоктувальна.

48. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронхів у хворого на хронічний бронхіт виявлено пошкодження епітеліоцитів з порушенням структури епітеліального пласта. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація епітеліальної пластинки слизової оболонки?

А. Миготливих

В. Келихоподібних

С. Ендокринних

D. Вставних

Е. Клітин Клара.

49. При обстеженні пацієнта з екземою (захворювання шкіри) виявлені численні порушення міжклітинних контактів у багатошаровому зроговілому епітелії шкіри. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

А. Ентеродермальний

В. Целонефродермальний

С. Епідермальний

D. Епендимогліальний

Е. Ангіодермальний.

50. У новонародженого спостерігаються численні аномалії розвитку епітелія шкіри. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Прехордальна пластинка

В. Шкірна ектодерма

С. Соміти

D. Спланхнотом

Е. Кишкова ентодерма.

51. При обстеженні постраждалого з травмою рогівки ока виявлено пошкодження багатошарового незроговілого епітелія. Які з наведених нижче шарів не належать до незроговілого епітелія?

А. Базальний

В. Остистий

С. Зернистий

D. Покривний

Е. Правильної відповіді немає.

52. Внаслідок запального процесу була ушкоджена слизова оболонка сечового міхура. Який з перелічених шарів не належить до перехідного епітелія?

А. Базальний

В. Остистий

С. Поверхневий

D. Проміжний

Е. Правильної відповіді немає.

53. Внаслідок опіку було пошкоджено поверхневі шари багатошарового плоского зроговілого епітелія шкіри. За рахунок клітин якого шару буде відбуватись регенерація епітелія?

А. Базального та остистого

В. Остистого

С. Блискучого

D. Зернистого

Е. Зроговілого.

54. При обстеженні постраждалого з травмою рогівки ока виявлено пошкодження багатошарового незроговілого епітелія. За рахунок клітин якого шару відбуватиметься регенерація епітелія?

А. Базального

В. Остистого

С. Зернистого

D. Блискучого

Е. Зроговілого.

55. Внаслідок механічної травми спостерігається пошкодження стовбурових клітин багатошарового плоского зроговілого епітелія шкіри. Який шар епітелія зазнав ушкодження?

А. Базальний

В. Остистий

С. Зернистий

D. Блискучий

Е. Зроговілий.

56. У постраждалого після опіку спостерігається порушення міжклітинних контактів в складі епідермісу. Пошкодження яких спеціальних органел епітеліоцитів призвело до цього стану?

А. Нейрофібрил

В. Міофібрил

С. Тонофібрил

D. Мікроворсинк

Е. Війок.

57. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Мезенхіма

В. Прехордальна пластинка

С. Соміти

D. Ентодерма

Е. Спланхнотом.

58. На електронограмі секреторної клітини представлено всі органели, добре розвинутий апарат Гольджі з великою кількістю вакуолей і дрібних пухирців. Плазмолема не порушена. Якому типу секреції відповідає така картина?

А. Мікроапокриновому

В. Голокриновому

C. Макроапокриновому

D. Мерокриновому

Е. Правильної відповіді немає.

59. На препараті видно секреторні клітини циліндричної форми, верхівки яких виступають в просвіт протоки. Деякі з них зруйновані. У верхівках клітин визначаються секреторні гранули. Якому типу секреції відповідає така картина?

А. Голокриновому

В. Макроапокриновому

С. Мерокриновому

D. Мікроапокриновому

Е. Правильної відповіді немає.

60. На препараті представлено секреторний відділ залози. Виявлено, що по мірі віддалення від базальної мембрани в клітинах відбувається поступове накопичення секрету, пікноз і втрата ядра, руйнування клітин. Якому типу секреції відповідає така картина?

А. Мікроапокриновому

В. Мерокриновому

С. Голокриновому

D. Макроапокриновому

E. Правильної відповіді немає.

61. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Який гістогенетичний тип епітелію постраждав?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Ангіодермальний

Е. Епендимогліальний.

62. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Який за будовою епітелій зазнав ушкодження?

А. Одношаровий призматичний

В. Одношаровий багаторядний

С. Одношаровий кубічний

D. Багатошаровий незроговілий

Е. Одношаровий плоский.

63. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Ушкодження яких за формою клітин виявлено при мікроскопічному дослідженні?

А. Плоских

В. Кубічних

С. Призматичних

D. Двоввігнутих

Е. Остистих.

64. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Яка функція епітелія при цьому постраждала?

А. Секреторна

В. Опорна

С. Активний транспорт речовин

D. Скоротлива

Е. Синтез медіаторів.

65. При обстеженні мертвонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Які форми транспорту речовин клітинами судинного ендотелія постраждали при цьому?

А. Піноцитоз і фільтрація через пори в цитоплазмі

В. Всмоктування за допомогою щіточкової облямівки

С. Фагоцитоз

D. Секреція

Е. Всмоктування і секреція.

66. При обстеженні мертвонародженого виявлені численні аномалії розвитку ендокринних залоз. Які структурно-функціональні ознаки характерні для ендокринних залоз?

А. Продукти надходять у кров

В. Продукти надходять на повехню епітелія шкіри

С. Наявність вивідної протоки

D. Продукти надходять на поверхню епітелія слизової оболонки

Е. Секреторні відділи у вигляді трубочок.

67. При обстеженні мертвонародженого виявлені численні аномалії розвитку одноклітинних екзокринних залоз. Які клітини зазнали при цьому ушкодження?

А. Клітини з облямівкою

В. Миготливі (війчасті епітеліоцити)

С. Келихоподібні клітини

D. Клітини без облямівки

Е. Клітини зі стереоциліями.

68. Внаслідок інфекційного аденіту (запалення залози) у хворого виявляється пошкодження простих екзокринних залоз. Які за будовою залози постраждали?

А. Одноклітинні

В. Без вивідної протоки

С. З розгалуженою вивідною протокою

D. З нерозгалуженими кінцевими відділами

Е. З нерозгалуженою вивідною протокою.

69. При обстеженні хворого з інфекційним паротитом (запалення привушної слинної залози) виявлено порушення виділення секрету із залозистої клітини. Який механізм секреції був при цьому порушений?

А. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів

В. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів

С. Секрет виділяється з руйнуванням мікроворсинок гландулоцитів

D. Секрет виділяється з руйнуванням апікальних частин гландулоцитів

Е. Правильної відповіді немає

70. При порівняльному морфологічному дослідженні різних типів епітеліальної тканини виявлені загальні гістоморфологічні ознаки, які притаманні для всіх епітеліальних тканин. Які з перелічених морфофункціональних особливостей будови не типові для епітеліїв?

А. Наявність базальної мембрани

В. Анізоморфія

С. Висока здатність до регенерації

D. Відсутність кровоносних судин

Е. Утворення міжклітинної речовини.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. | B. Чотири | С. Волоскових клітин | D. Гладкi мiоцити | А. Синусоїдні капіляри | C. Пролактин, соматотропін | Е. Тироксину. | C. Адреналiн | Е. Окситоцину. | ЦИТОЛОГІЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ| Сполучні тканини

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.142 сек.)