Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Словотвірний аналіз слова

Читайте также:
  1. III. Опорные слова и словосочетания.
  2. Just when the things went right It doesn't mean they are always wrong.» - Слова из песни «Home Sweet Home» группы Mötley Crüe (американская группа, стиль - глэм-металл).
  3. Re: Мужчина - это его слова.
  4. АВТОБУС БУДЕТ ВОЗИТЬ ВСЕХ НА СКЛОНЫ СЛОВАКИИ, ЧТО БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ФОРС-МАЖЕРОМ И ОПЛАЧИВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!!
  5. Анализ определителей, терминологических словарей и справочников, каталогов выставок, аннотированных альбомов.(просмотреть альбомы и дополнить анализом).
  6. Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ
  7. Аналіз основного рівняння молотильного барабана

Схема розбору

1. Визначити твірну основу.

2. Визначити словотворчу морфему.

3. Установити спосіб творення.

Зразок розбору

Привокзальний (який знаходиться при вокзалі) ← вокзал + при- +н-ий

Твірна основа – вокзал-.

Словотвірні елементи – префікс при-, суфікс –-н-.

Спосіб творення – префіксально-суфіксальний.

 

Тестові завдання №24

1. Виберіть рядок, що складається тільки з похідних слів.

А Присмак, пролісок, вечір, креслення
Б Чавунний, змелений, піднебесся, хід
В Молодець, вітальня, моряк, вчити
Г Соковитий, солити, різати, випікати
Д Новий, лобатий, гостювати, крик

2. У якому рядку, в усіх словах правильно виділено основу?

А Безводд/я, безвус/ий, веслува/ти, наслухати/ся
Б Місяць/, свідомо/, пшон/о, метр/о
В Озерц/е, шос/е, безлісс/я, подорож/
Г Масельц/е, вік/, серпнев/ий, роздумував/
Д Пенальт/і, танцювальн/ий, хор/, жнив/а

3. У якому рядку всі слова спільнокореневі?

А Вода, багатоводдя, водити, безводний
Б Родина, породичатися, народ, родовід
В Швидко, швиденько, швидкість, найшвидше
Г Майстер, майструвати, майстерня, майстровито
Д Мер, мерія, мерівський, мери

4. У якому рядку всі похідні слова утворено від прикметникових основ?

А Синіти, доброта, гаряче, пришкільний
Б Хитрун, хвастун, широчінь, білявка
В Ультрамодний, зелень, по-святковому, малеча
Г Жовток, білизна, крутій, водій
Д Дикун, ніжність, теплінь, голосистий

5. У якому рядку правильно побудовано словотвірний ланцюжок?

А Ходити – переходити – проходити
Б Весело – веселий – веселішати
В Писати – записати – запис
Г Шия – шийний – нашийник
Д Смак – смакувати – смачний

 

6. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчень.

А Пізно, запропоновано, бюро, зранку
Б Астролог, розум, заметіль, свідок
В Ліворуч, фламінго, духовність, бістро
Г Осінь, небокрай, серпантин, маестро
Д Поні, лібрето, пальто, пенальті

7. Знайдіть рядок, що містить слова, утворені однаковим способом.

А Підфарник, надбрівний, заколесник, намордник
Б Підобідати, підверстатник, підпекар, підвечірок,
В Нагрудник, наглядач, надпалубний, підсвічник
Г Надклепати, розтрусити, найтепліше, осиротіти
Д Нафтосховище, семирічний, лісостеповий, рибопродукти

8. У якому рядку слова правильно поділено на морфеми?

А Лік-ар-к-а, піс-еньк-а, вчит-ель, кисл-уват-ий
Б Чита-в, прац-юва-л-и, гірк-от-а, при-круч-ен-ий
В По-дорож-ник, при-чал, чужи-нець, ран-ок
Г Пра-ліс, по-сміх-а-ти-ся, зим-ов-ий, гітарист-к-а
Д Шкіль-н-ий, роз-топ-и-вши, береж-ечок, міс-ив-о


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 722 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тестові завдання №20 | Характеристика дієслівних форм | Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів | Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники | Тестові завдання №21 | Поділ сполучників за будовою | Тестові завдання №23 | Види морфем |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Морфологічні (афіксальні) способи творення слів| Синтаксичний розбір словосполучення

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)