Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і.

Читайте также:
  1. IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і.
  2. V. За наявністю чи відсутністю другорядних членів речення поді-ляються на п о ш и р е н і й н е п о ш и р е н і.
  3. Безсполучникове складне речення
  4. Вставлені речення
  5. ЗАВЕРШЕННЯ. ЙОГА ЗРЕЧЕННЯ
  6. ІІІ. За способами вираження синтаксичного центра прості речення поділяються на о д н о с к л а д н і й д в о с к л а д н і.

 

1. Розповідні Речення, в яких повідомляється про якийсь факт, подію. Незабаром Харитина мати одужала (М. Коц.).
2. Питальні Речення, що містять запитання. Що це ти, Мотре, вигадуєш? Ти хочеш знов розсердить батька? – спитав Карпо (Н. Л.).
3. Спонукаль-ні Речення, що містять наказ, вимогу, побажання, тобто спонукання до дії. Подивись, що твоя невісточка витворяє! – крикнула Кайдаши-ха (Н.-Л.).

Розповідні, питальні та спонукальні речення, які вимовляються з підсиленою інтонацією, називаються окличними: Ні, він з цієї землі нікуди не піде! (І. Б.). Ростити людину – це радість! (О. Г.).

Вправа 198. Прочитайте уривок. Поставте в кінці кожного речення відповідні розділові знаки, обгрунтуйте їх.

Мати-природо, красо світовая Де ти береш такі пишнії барви, кольори блискучі Який митець, якою талановитою рукою наложив їх на тебе так густо та рівно, так втішно та мило і покрив зверху чарівним світом, наче золототканим серпанком Ой ви, малярі, на весь світ славетні Дайте мені вашу палітру, пензлі й полотна Я буду малювати тебе, цяточко небесного раю, невеличка крихітко краси світової Краю мій, рідний мій Багато по тобі пройшло-протопталося літ і віків, багато розлилося сліз та горя, посіялось кісток та крові; та не знехаяло се твоєї пишної краси, твого безмірного достатку

Куди не глянь – скрізь зелені луки з пишними квітами; села з білими хатками та вишневими садками, оторочені синьою гальонкою чистих рік; а за ними розіслалися лани широкими килимами, ховаючи свої краї аж там, де земля зіходиться з небом, де блакитний край неба зливається з темно-зеленою далечиною І над всім оцим шатром розкинулося високе та глибоке небо, сяє іскристе сонце О, чарівнице-природо Нащо ти мене вабиш своїм чаром Пусти мене

За П. Мирним

ІІ. За кількістю синтаксичних центрів (граматичних основ) речення поділяються на п р о с т і й с к л а д н і.

1. Прості Одна граматична основа Тихо над горами пливуть невеличкі хмари (А. Ш.).
2. Складні Дві і більше граматичних основ Ось і жабиобізвалися в ставку; загулижуки (Ю. См.).

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Складові елементи простого речення

1. Синтаксичний центр, або головні члени речення: – підмет; – присудок 2. Другорядні члени речення: – додаток; – означення; – обставина 3. Внесення: – звертання; – вставні слова, слово-сполучення, речення; – вигуки

Головні члени речення

Підмет

Підмет – головний член речення, що означає предмет, про який гово-риться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

За структурою підмети поділяються на п р о с т і і с к л а д е н і.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 360 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів | Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники | Тестові завдання №21 | Поділ сполучників за будовою | Тестові завдання №23 | Види морфем | Морфологічні (афіксальні) способи творення слів | Словотвірний аналіз слова |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Синтаксичний розбір словосполучення| Способи вираження підмета

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)