Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення витрати вапняку.

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Визначення
  4. Визначення витрати теплоти
  5. Визначення вмісту креатиніну в біологічних рідинах
  6. Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів

1.13.1. Флюсуюча здатність вапняку:

Фвап = CaOвап + MgOвап – SiO2 вап´Ош = 53,33 + 1,30 – 1,57´1,38 = 52,46 %,

де CaOвап, MgOвап і SiO2 вап – вміст відповідних оксидів у вапняку (див. табл. 4), %.

1.13.2. Витрата вапняку:

ВАП = D(CaO+MgO)вап / (Фвап/100) = 1,18 / (52,46/100) = 2,26 кг.

 

 

1.14. Витрати шихтових матеріалів з урахуванням їх виносу з печі та вологи.

1.14.1. При вологості коксу 3% і його виносі з печі 1% витрата скіпового коксу складе:

Кск = К / (1 – WК´0,01 - ВК´0,01) = 40,0 / (1 – 0,03 – 0,01) = 41,67 кг,

1.14.2. При виносі агломерату 3% його реальна витрата повинна скласти:

АГск = АГ / (1 - ВАГ´0,01) = 169,00 / (1 – 0,03) = 174,23 кг,

де АГ – витрата агломерату (див. п. 1.7.4), кг.

1.14.3. При вологості вапняку 2% та виносі 1% його реальна витрата складе:

ВАПск = ВАП / (1 – Wвап – Ввап) = 2,26 / (1 – 0,02 – 0,01) = 2,33 кг,

де ВАП – витрата вапняку (див. п. 1.13.2), кг.

1.14.4. Витрати матеріалів на 100 кг чавуну:

Матеріали Витрата, кг
без виносу і вологи з урахуванням виносу і вологи
Кокс 40,00 41,67
Агломерат 169,00 174,23
Вапняк 2,26 2,33
РАЗОМ: 211,26 218,23

1.15. Розрахунок кількості сірки в шлаку.

1.15.1. Вноситься сірки всіма матеріалами:

Så = (АГ´SАГ + К´SК + ПВП´ SПВП) ´0,01 =

= (169,00´0,024 + 40,00´1,71 + 13,00´1,45) ´0,01 = 0,912 кг,

де SАГ, SК та SПВП – вміст сірки в агломераті, коксі та ПВП, %.

1.15.2. Кількість сірки, що виноситься з печі з колошниковим газом (3%):

Sк.г. = Så ´ВS´0,01 =0,912´3´0,01 = 0,027 кг.

1.15.3. При вмісті сірки в чавуні [S] = 0,035%, переходить сірки в шлак:

Sш = Så – Sк.г. – [S] = 0,912 – 0,027 – 0,035 = 0,850 кг.

1.16. Кількість CaS в шлаку:

CaSш = Sш´ = 0,850´ = 1,913 кг,

де 72 і 32 – молекулярна маса CaS та атомна маса S відповідно.

1.17. Кількість СаО, що переходить в CaS при поглинанні шлаком сірки:

СаОCaS = CaSш´ = 1,913´ = 1,488 кг,

де 56 і 72 – молекулярні маси СаО та CaS відповідно.

1.18. Розрахунок кількості MnO в шлаку.

Усього завантажено марганцю в піч з агломератом і золою коксу 1,1850 кг (п. 1.2.6). Коефіцієнт переходу марганцю в шлак К(Mn) = 45%, що відповідає його кількості в шлаку

Mnш = Mnå´ К(Mn) = 1,1850´0,45 = 0,533 кг.

Оскільки марганець входить до складу шлаку у вигляді MnO, маємо:

MnOш = Mnш´ = 0,533´ = 0,688 кг,

де 71 і 55 – молекулярна і атомна маси MnO і Mn відповідно.

1.19. Розрахунок кількості FeO в шлаку.

Враховуючи кількість заліза, що переходить до шлаку (п. 1.7.2), кількість FeO в шлаку складе: FeOш = Feш´ = 0,156´ = 0,200 кг,

де 72 і 56 – молекулярна і атомна маси FeO і Fe відповідно.

1.20. Кількість шлаку та його склад

Компонент Розрахунок кількості компоненту Кількість в шлаку
кг %
CaO 16,50* – 1,488 + 2,26´53,33´0,01 16,22 39,30
MgO 2,916 + 2,26´1,30´0,01 2,95 7,14
SiO2 14,93 + 2,26´1,57´0,01 14,96 36,26
Al2O3 4,34 + 2,26´0,17´0,01 4,34 10,52
CaS (п. 1.16) 1,91 4,63
MnO (п. 1.18) 0,69 1,67
FeO (п. 1.19) 0,20 0,48
Разом 41,27 100,00

* - дані див. в табл. 4, п. 1.8, п. 1.10, п. 1.13.2, п. 1.17

 

Перевірка величини основності шлаку:

а) кількість СаО в шлаку без урахування переходу частини СаО в CaS (п. 1.17): 16,22 + 1,488 = 17,704 кг;

б) основність шлаку

Ош = (CaO + MgO) / SiO2 = (17,704 + 2,95) / 14,96 = 1,38.

Розрахункова величина основності шлаку дорівнює заданій (таблиця 2), отже розрахунок шихти виконаний вірно.

2. Розрахунок кількості дуття, кількості і складу колошникового (доменного) газу


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Розрахунок шихти | Розрахунок маси колошникового газу | Розрахунок теплового балансу | ВИТРАТИ ТЕПЛА | Додаток 1 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Уточнення витрати агломерату| Баланс вуглецю коксу та ПВП.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.034 сек.)