Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок теплового балансу

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Обчислення теплового ефекту
  3. Оценка теплового режима блоков ЭА
  4. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  5. Процесс сушки пиломатериалов и расчет теплового баланса
  6. Расходные статьи теплового баланса
  7. Расчет теплового режима.

доменної плавки

4.1. ПРИХІД ТЕПЛА

4.1.1. Тепло, що виділяється при окислюванні вуглецю.

4.1.1.1. Кількість СО2, що утворюється в печі від непрямого відновлення:

СО­2 н.в. = СО2 Fe2O3®FeО + СО2 FeO®Fe = 14,861 + 21,033 = 35,894 м3.

Прим. Оскільки в реакціях непрямого відновлення (див. п. 2.4.2 і 2.4.5) об’єм СО2 що утворюється, дорівнює об’ємові СО, який був витрачений, справедливою є рівність СО­2 н.в. = СО­н.в.

4.1.1.2. Кількість СО, що утворюється від окислювання вуглецю коксу шихтою і дуттям, за відрахуванням СО, витраченого на непряме відновлення:

СОок = СОокС – СОн.в. = 76,671 – 35,894 = 35,173 м3.

4.1.1.3. Прихід тепла від горіння вуглецю:

QС = QC®CO2 + QC®CO = 35,894´4275 + 35,173´1254 =

= 204581,54 ккал (856541,99 кДж),

де 4275 та 1254 – теплові ефекти реакцій окислення вуглецю з утворенням СО2 і СО відповідно, ккал/м3.

4.1.2. Кількість тепла, що виділяється при окислюванні водню до Н2О в реакціях непрямого відновлення.

QН2®Н2О = Нк.в.´2581 = 3915,21 ккал (16392,19 кДж),

де Нк.в. – кількість водню,що бере участь в реакціях непрямого відновлення (див. п. 2.3.7); 2581 – тепловий ефект утворення Н2О, ккал/м3.

4.1.3. Кількість тепла, внесеного нагрітим дуттям.

4.1.3.1. При температурі дуття tд = 1200 °С:

- теплоємність повітря Cпов = 0,3433 ккал/м3×град (1,4384 кДж/ м3×град);

- водяного пару СН2Оп = 0,4221 ккал/м3×град (1,7686 кДж/ м3×град).

4.1.3.2. Кількість водяного пару в дутті:

VН2Од = VДВ´ ´0,01 = 107,69´1,0´0,01 = 1,08 м3,

де VДВ – витрата вологого дуття (див. п. 2.2.6); – вологість дуття, %.

4.1.3.3. Кількість сухого повітря:

VДC = VДВ – Н2ОД = 107,69 – 1,08 = 106,61 м3.

4.1.3.4. Кількість тепла, внесеного нагрітим дуттям:

QД = (Спов´VДC + СН2Оп´VН2Од)´tд =

= (0,3433´106,61 + 0,4221´1,08)´1200 = 44466,64 ккал (186172,94 кДж).

4.1.4. Кількістю тепла, що вноситься в піч шихтовими матеріалами та ПВП зневажаємо.

4.1.5. Загальний прихід тепла:

Qåприх = QС + QН2®Н2О + QД =

= 204581,54 + 3915,21 + 44466,64 = 252963,39 ккал (1059107,12 кДж).

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 360 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунок шихти | Уточнення витрати агломерату | Визначення витрати вапняку. | Баланс вуглецю коксу та ПВП. | Додаток 1 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок маси колошникового газу| ВИТРАТИ ТЕПЛА

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.005 сек.)