Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок шихти

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Розрахунок бральних апаратів
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок живильних ємкостей
  7. Розрахунок завантаження соломотряса

1.1. Визначення середнього складу залізорудної частини шихти.

Оскільки для виплавки чавуну використовується два види агломерату (див. вихідні дані), з різним вмістом оксидів та елементів, слід визначити середній склад залізорудної частини шихти з урахуванням частки агломерату кожного виду в шихті (X1% агломерату №1 та X2% агломерату №2). Для цього слід використати формулу:

Мсер = М1×X1 + М2×X2 ,

де Мсер – середній вміст оксиду чи елемента; М1, М2 - вміст (%) відповідного оксиду чи елемента в агломератах 1 та 2 відповідно; X1, X2 – частка (дол. од.) агломерату (1 та 2) в залізорудній частині шихти.

Приклад: середній вміст Fe2O3 = 62,11×0,45 + 63,38×0,55 = 62,81 %.

Результати розрахунків заносимо в таблицю 1.1:

Таблиця 1.1 – Середній хімічний склад залізорудної частини шихти, %

Mn S P Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO
0,69 0,024 0,078 62,81 14,59 8,30 1,92 9,60 1,69

Надалі в розрахунках, які стосуються агломерату, будуть використовуватися отримані середні дані.

 

1.2. Розрахунок вмісту марганцю в чавуні.

Для визначення кількості марганцю, внесеного агломератом, попередньо розраховується в першому наближенні витрата агломерату на 100 кг чавуну. Орієнтовна витрата агломерату (МА) розраховується із співвідношення:

МА = 94: FeA,

де 94 – орієнтовний вміст Fe в чавуні, %; FeA – вміст заліза в агломераті, в долях одиниці.

1.2.1. Вміст заліза в агломераті:

FeA = Fe2O3´ + FeO´ = (62,81´ + 14,59´ ) =

= 55,315 % або 0,55315 долі од.,

де Fe2O3 і FeO – вміст відповідних оксидів в агломераті (табл. 1.1), %;

160 та 72 – молекулярні маси Fe2O3 і FeO відповідно; 56 – атомна маса Fe.

1.2.2. Витрата агломерату:

АГ = 94: 0,55315 = 169,94 кг/100 кг чавуну.

1.2.3. Вноситься марганцю агломератом:

МnА = АГ´MnАГ´0,01 = 169,94´0,69´0,01 = 1,1726 кг,

де MnАГ – вміст марганцю в агломераті (табл. 1.1), %.

1.2.4. Вноситься марганцю золою коксу:

Мnз.к. = К´АК´Mnз.к. = 40,0´10,02´0,01´0,24´0,01 = 0,0096 кг,

де К – витрата коксу (на 100 кг чавуну); АК – вміст золи в коксі, %;

Mnз.к. – вміст Mn в золі коксу, %.

1.2.5. Вноситься марганцю золою ПВП:

Мnз.в. = ПВП´АПВП´ Мnз.ПВП = 13,0´7,05´0,01´0,31´0,01 = 0,0028 кг,

де ПВП – витрата ПВП; АПВП – вміст золи в ПВП, %; Mnз.ПВП – вміст Mn в золі ПВП, %.

1.2.6. Усього вноситься марганцю:

Мnå = МnА + Мnз.к. + Мnз.в. = 1,1726 + 0,0096 + 0,0028 = 1,1850 кг.

1.2.7. Кількість марганцю, що переходить в чавун:

Мnч = Мnå´ К[Mn]´0,01 = 1,1850´50´0,01 = 0,593 кг,

де К[Mn] – коефіцієнт переходу Мn до чавуну (прийнято К[Mn] = 50 %).

Таким чином, вміст марганцю в чавуні [Mn] = 0,593 % (враховуючи, що розрахунок ведеться на 100 кг чавуну).

 

1.3. Розрахунок вмісту фосфору в чавуні.

1.3.1. Вноситься фосфору агломератом:

РА = АГ´РАГ = 169,94´0,078´0,01 = 0,1318 кг,

де АГ – витрата агломерату (див. п. 1.2.2); РАГ – вміст фосфору в агломераті, %.

1.3.2. Вноситься фосфору золою коксу:

Рз.к. = К´АК´Рз.к. = 40,0´10,02´0,01´0,17´0,01 = 0,0068 кг,

де Рз.к. – вміст Р в золі коксу, %.

1.3.3. Вноситься фосфору золою ПВП:

Рз.ПВП = ПВП´АПВП´ Рз.ПВП = 13,0´7,05´0,01´0,10´0,01 = 0,0008 кг,

де Рз.ПВП – вміст Р в золі ПВП, %.

1.3.4. Усього вноситься фосфору:

Рå = РА + Рз.к. + Рз.ПВП = 0,1318 + 0,0068 + 0,0008 = 0,1395 кг.

Таким чином, вміст фосфору в чавуні [P] = 0,14 %.

1.4. Розрахунок вмісту вуглецю в чавуні.

Вміст вуглецю в чавуні розраховується за формулою:

[С] = 4,9 – 0,27´[Si] – 0,32´[P] + 0,03´[Mn], %.

[С] = 4,9 – 0,27´0,55 – 0,32´0,1395 + 0,03´0,593 = 4,725 %.

1.5. Розрахунок вмісту заліза в чавуні:

[Fe] = 100 – ([Si] + [S] + [Mn] + [P] +[C]) =

= 100 – (0,55 + 0,035 + 0,593 + 0,1395 +4,725) = 93,96 %.

 

1.6. Склад чавуну* прим, %

Джерело Si Mn P (не більше) S(не більше) С Fe
категорії
       
ГОСТ 805-95 0,5-0,9 0,5-1 0,2 0,01 0,02 0,03 0,04 н.р. н.р.
Розрахунок 0,55 0,593 0,14 - - - 0,035 4,73 93,96

* прим – поряд з даними, отриманими в розрахунку, в таблиці наведені (для порівняння) дані про склад чавуну, що регламентований діючим стандартом (див. перелік літератури). Вміст в чавуні вуглецю [С] та заліза [Fe] стандартом не регламентовані.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 457 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Визначення витрати вапняку. | Баланс вуглецю коксу та ПВП. | Розрахунок маси колошникового газу | Розрахунок теплового балансу | ВИТРАТИ ТЕПЛА | Додаток 1 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оцінка точності системи ходів полігонометрії| Уточнення витрати агломерату

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)