Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок живильних ємкостей

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Розрахунок бральних апаратів
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок завантаження соломотряса

 

Живильні ємності можуть виконуватися у вигляді ящика, спільного для всіх висівних апаратів (у сівалках з невеликими міжряддями); або у вигляді окремої банки на кожен висівний апарат (у широкорядних сівалках). Насіннєві ящики зернових сівалок мають прямокутне січення у верхній частині і трапецевидне в нижній частині. Нахил стінок в нижній частині виконано під кутом, який більший кута тертя зерна об стінку, для того, щоб зерно зсипалось під дією власної ваги. В середині ящиків можуть бути зворушувачі або струшувачі. Витікання насіння або добрив із живильних ємкостей під дією власної ваги підлягає закону руху сипких середовищ і складається з ряду етапів, які схематично показано на рис. 5.4. Спочатку витікає насіння центрального над отвором стовпа, починаючи з верхнього шару, а потім насіння бокових шарів, починаючи від верхнього. Внаслідок цього утворюється лунка, яка поступово опускається. Кінець витікання характеризується опусканням лунки до дна. Насіння, яке залишилось, буде знаходитись під кутом обвалення, і його витікання через отвір може бути лише примусовим.

 

Рис. 5.4. Схема витікання насіннєвого матеріалу з бункера крізь круговий (квадратний) отвір

 

Робочий об’єм насіннєвого ящика сівалки визначається за формулою:

,

де – максимальна довжина гону, на який розраховується сівалка, м;

–ширина захвату сівалки, м;

– норма висіву, кг/га;

– об’ємна маса посівного матеріалу, кг/м3;

– коефіцієнт використання об’єму ящика;

- кількість насіннєвих ящиків на сівалці.

Чим більший робочий об’єм ящика, тим менше зупиняється агрегат для його заправки і, отже, тим більша продуктивність агрегату. Як правило, розрахунок використовують на таку довжину , щоб посівний агрегат міг працювати без заправки 2 години.

Довжина ящика визначається за залежністю

,

де – ширина міжрядь, м;

– кількість сошників, що обслуговуються даним насіннєвим ящиком.

У такому випадку площа поперечного січення ящика становитиме

.

Мінімальний (критичний) розмір отвору насіннєвого ящика для витікання добре сипкого насіння розраховують за формулами, отриманими О.М. Семеновим:

для кругового отвору:

,

для квадратного отвору:

,

де - радіус кола отвору, мм;

- товщина насіння, мм;

- ширина насіння, мм;

- сторона квадрату отвору, мм.

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 234 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Класифікація та вимоги до роботи зубових борін | Побудова зубового поля борони | Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основи теорії сошників| Технологічний розрахунок картоплесаджалки

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.021 сек.)