Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова зубового поля борони

Читайте также:
  1. Москва. Возникновение оборонительного рубежа
  2. Не впервина. Ми вже ходили раз боронити турка од його бунтівливого
  3. Оборонительная война 1939 г.
  4. Побудова алгоритмів і блок-схем
  5. Розрахунок та побудова базової конструкції.
  6. Розрахунок та побудова креслення вшивного рукава

 

Розглянуті вище вимоги найбільш повно задовольняє борона, зубове поле якої побудоване за розгорткою багатозахідного гвинта.

Розгортка гвинтової лінії на площину відображається нахиленим до горизонту під деяким кутом α відрізком АВ. При цьому крок гвинта визначається залежністю:

,

де - кут нахилу гвинтової лінії до твірної циліндра.

Для багатозахідного гвинта існує також залежність

,

де - число заходів гвинта;
- зміщення розгонутих гвинтових ліній одна відносно одної, м.

Якщо нанести на лінії розгортки багатозахідного гвинта твірні циліндра та провести через точки перетину лінії розгортки гвинта і твірних циліндра похилі лінії то отримаємо ряд відрізків ДС (рис. 2.2), які можна розглядати як розгортки гвинтових ліній зворотного напряму. Для гвинтових ліній зворотного напряму крок позначимо через , а число заходів через . З отриманої схеми легко намітити зубове поле борони „зигзаг”. Для такої борони поперечні планки розташовані по твірних циліндра, а їх кількість позначимо через М. Зигзагоподібні планки розташовані за розгортками гвинта прямого і зворотного напрямків. Кількість поперечних планок і кількість заходів і зв’язані залежністю

.

Рис. 2.2. Побудова зубового поля борони за розгортками багатозахідного гвинта

 

Відповідно до типу борони та її призначення задають ширину міжрядь , відстань між поперечними планками та відстань між зубами на поперечних планках. Ширину міжрядь визначають за формулою:

,

де - глибина боронування ( мм, – для важких борін; мм, – для середніх; мм, – для легких борін).

Для отримання борони, яка відповідає висунутим вище вимогам, повинні виконуватись такі умови:

1. Кількість горизонтальних планок М та ходів гвинта не повинні мати спільного множника, бо величина останнього обумовлює кількість зубів, що проходитимуть по одній і тій самій борозенці;

2. , оскільки при , що дає для зворотного гвинта розгортку однозахідного гвинта, обумовлюючи змієподібний неспокійний хід борони і виключає можливість агрегатування кількох ланок в один агрегат;

3. Кут нахилу гвинтової лінії до твірної циліндра визначають з виразу:

,

де - число на яке кількість ходів відрізняється від кількості горизонтальних планок , тобто (якщо то і коли ).

Для зменшення забивання борони рослинними рештками, поперечні планки розташовують так, що віддаль між середніми планками була більшою ніж між крайніми. У цьому випадку розміщення зубів по розгортці гвинта призводить до різних міжрядь.

Для забезпечення однакових міжрядь необхідно за схемою встановити порядок розміщення зубів, який складає 2-5-3-1-4. Тоді керуючись отриманою послідовністю на поперечні планки п’ятипланчастої борони, які розташовані на різних віддалях одна від одної, послідовно проектують точки, що розташовані одна від одної на однаковій віддалі, яка рівна встановленому міжряддю а. Використовуючи вказану послідовність можна намітити розташування зубів і у випадку коли поперечні планки розташовані на однаковій віддалі.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Лекція 1 | Фізико-механічні властивості ґрунтів | Процеси механізованого обробітку ґрунту | Дія силових факторів на масив ґрунту | Тяговий опір ґрунтообробного знаряддя | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Класифікація та вимоги до роботи зубових борін| Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)