Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація та вимоги до роботи зубових борін

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Асортимент і вимоги до якості молока
  4. Асортимент і вимоги до якості сухих молочних консервів
  5. Будова і принцип роботи
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

 

Борони – це знаряддя, призначені для поверхневої обробки ґрунту, лише важкі дискові і деякі пружинні борони можуть обробляти ґрунт на глибину до 20 см. За допомогою зубових борін розпушують, перемішують і вирівнюють поверхню ґрунту, вичісують і присипають бур’яни, заробляють добрива і насіння у ґрунт, а також проріджують посіви. Найбільш поширені борони-зигзаг, вони агрегатуються з трактором в 1 – 2 ряди таким чином, щоб повністтю його завантажити. За масою ці борони поділяються на легкі (0,4...1кг маси на 1 зуб), середні (1,3...1,8кг маси на 1 зуб) та важкі (1,9...2,3кг маси на 1 зуб).

Зубова борона повинна задовольняти такі вимоги:

1. Кожен зуб борони повинен проводити власну борозенку розташовану на однаковій відстані від борозенки сусіднього зуба по всій ширині захвату.

2. Віддаль між зубами на поперечній планці повинна унеможливлювати забивання борони.

3. Відстань між зубами, що проводять сусідні борозенки має бути узгодженою з глибиною їх ходу.

4. Для рівномірного і спокійного ходу борони кожен зуб на одній поперечній планці повинен працювати в однакових умовах.

5. Сила тяги, для забезпечення стійкості ходу борони, повинна проходити через слід її центра ваги і спрямовуватись під кутом 14-200 до горизонту.

У випадку порушення першої умови нераціонально використовуватимуться зуби борони і спостерігатимуться огріхи на поверхні поля. Віддаль між сусідніми зубами на одній поперечній планці повинна бути достатньою для проходження рослинних решток і унеможливлювати створення суцільного масиву переміщення ґрунту. Погодження глибини ходу зубів із віддалю між ними необхідне для усунення необроблених смужок b0 або смужок, що оброблені двічі с0 (рис. 2.1). Оскільки у першому випадку поле буде оброблене із огріхами, а у другому – обробіток буде нерівномірний по поверхні, тобто у смузі перекриття частинки ґрунту будуть зсуватись вперед і хаотично розсипатись поверхнею поля.

Рис. 2.1. Схема взаємного впливу глибини ходу зубів та віддалі між ними на якість роботи борони

 

Виконання четвертої умови необхідне для забезпечення спокійного і рівномірного ходу борони, оскільки за невиконання цієї умови виникатимуть зусилля які прагнутимуть зсунути борону в бік або обертати в горизонтальній площині.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 263 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лекція 1 | Фізико-механічні властивості ґрунтів | Процеси механізованого обробітку ґрунту | Дія силових факторів на масив ґрунту | Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тяговий опір ґрунтообробного знаряддя| Побудова зубового поля борони

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)