Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В результаті виконання даної роботи студент повинен

Читайте также:
  1. FROM СТУДЕНТ
  2. FROM СТУДЕНТ. ЗАПИСЬ
  3. III. 2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  4. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  5. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  7. SELECT СТУДЕНТ.Имя

ЗНАТИ: – поняття про фенологію, значення контрольної сім’ї.

ВМІТИ: – вести облік контрольного вулика, вміти користуватися метеорологічними приборами, складати графік використання бджолосімей на медозборі.

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТТЯ

За підручниками та лекційним курсом ознайомитися з теоретичним матеріалом по темі роботи.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теоретична частина даного курсу, календар цвітіння медоносів, прилади для обліку.

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

 

Поняття про фенологію. Життя і розвиток тварин і рослин підлеглі загальному закону природи – закону періодичності. Періодичність в природі виявляється, перш за все, в зміні пори року. Із зміною сезонів року тісно пов'язані періодичні (сезонні) явища природи – пробудження весною, розвиток влітку, завмирання восени і повернення до зимового спокою. Кожна жива істота живе і розвивається не відособлено, а у взаємозв'язку з навколишнім його середовищем (живою і неживою природою) і залежно від нього. Тому і окремі фази її життя і розвитку протікають в строгій послідовності. До цього ж закону схильні комахи, у тому числі і бджоли. Посилене весняне нарощування в бджолиній сім'ї робочих бджіл, потім трутнів, потім роїння, збір багатих запасів меду під час головного взятку, знищення трутнів восени, підготовка сімей до зимівлі, утворення зимового гнізда – все це не що інше, як прояв циклічності сезонного розвитку.

Наука, що вивчає періодичні (сезонні) явища в житті тварин і рослин в їх залежності від періодичних явищ в природі, називається фенологією.

Фенологічні спостереження допомагають розкрити закономірності в житті тварин і рослин. Вузьке значення фенології для даної місцевості полягає в тому, що спостереження за розвитком природи дозволяє людині багато що передбачити в її практичній діяльності.

Користуючись фенологічними спостереженнями, бджолярі ще з весни розраховують строки проведення тих або інших робіт на пасіці, визначають час настання головного взятку і т.п. Завчасне визначення строків початку і кінця цвітіння рослин, що дають бджолам головний взяток, дозволяє також більш менш точно визначити строки нарощування бджіл до головного взятку і вибрати кращий час для розмноження сімей. Вивчивши рослинність своєї місцевості, послідовність і строки цвітіння медоносних рослин, легко передбачити можливі перерви у взятку і для ліквідації їх вчасно посіяти медоносні трави або запланувати кочівлю.

Бджоляр, озброєний знанням фенологічної науки, може направлено впливати на життя і діяльність бджіл і краще використовувати їх на користь господарства.

Календар цвітіння медоносів. На кожній пасіці необхідно щорічно складати календар цвітіння медоносів.

Записи в календарі слід починати ранньою весною і вести регулярно, без перерви, до кінця сезону. В календарі повинна бути записана назва медоносної рослини, початок, рясне цвітіння, кінець і тривалість її цвітіння. За початок цвітіння приймають появу перших квіток в розкритому вигляді. Кінцем цвітіння вважають час, коли на трав'янистих рослинах залишиться не більше 1/3, а на деревах і чагарниках не більше 1/4 квіток, що розпустилися.

Записи можна вести по наступній формі (табл. 1).

Таблиця 1

Календар цвітіння медоносних рослин

№ п/п Назва рослини Початок цвітіння Рясне цвітіння Закінчення цвітіння Тривалість цвітіння, днів Продукт збирання
  Мати-і-мачуха 18.04 26.04 4.05   Пилок
  Верба 23.04 27.04 30.04   Нектар і пилок

 

Якщо такі спостереження вести ряд років, буде зібраний дуже цінний матеріал. Вже по зацвітанню перших медоносів в районі пасіки бджоляр, наперед, може досить точно визначити попередні строки зацвітання решти медоносів, у тому числі і тих, які складають головний взяток. В кожній місцевості весна настає не в один і той же час. Коли вона запізнюється, тоді і зацвітання перших медоносних рослин настає пізніше на 10-20 днів і більше.

Проте помічено, що проміжки між цвітінням окремих медоносів завжди, з року в рік, залишаються майже одні і ті ж. Наприклад, якщо при ранній весні мати-й-мачуха зацвіла біля пасіки 25 квітня, верба 1 травня, червона смородина 6 травня, а кульбаба 9 травня, то між початком цвітіння мати-й-мачухи і верби пройшло 6 днів, до зацвітання смородини 11 днів, до зацвітання кульбаби 14 днів. Припустимо, наступного року весна наступила пізно. Мати-й-мачуха зацвіла тільки 7 травня, тобто із запізненням проти минулого року на 12 днів. Можна бути упевненим, що цвітіння верби, червоної смородини, кульбаби і весняних медоносів всієї решти також відсунеться на 10-12 днів.

Якщо бджоляр ретельно вів записи хоча б протягом одного року, то вже в наступному сезоні за часом початку цвітіння першого медоноса він може визначити строки цвітіння всієї решти медоносних рослин.

Більша або менша точність визначення строків цвітіння медоносів залежить від тривалості (числа років) спостереження. Щоб навчитися точно передбачати строки цвітіння, потрібно на підставі записів за ряд років скласти так званий рухомий календар цвітіння медоносних рослин (табл. 2).

Складання такого календаря не представляє особливих утруднень. Спочатку встановлюють середній строк зацвітання по записах. Для цього числа, позначаючі дати зацвітання, складають і отриманий результат ділять на число наглядів.

Якщо, за трирічними спостереженнями за горобиною, початок цвітіння її припадає на 23 травня, 14 червня і 9 червня, то, склавши 23, 45 (від початку травня 14 червня припадає на 45-й день) і 40 (від початку травня 9 червня припадає на 40-й день), одержимо 108. Після ділення цього числа на 3 (число років наглядів) одержимо 36. Це значить, що середній строк зацвітання горобини за три роки падає на 36-й день від початку травня, тобто за мінусом 31 (число днів в травні), на 5 червня.

 

Таблиця 2

Календар цвітіння медоносних рослин

на __________ рік

Господарство _________________________

Селище __________________________

Район ____________________________

№ п/п Назва рослини Число років спостереження Середні строки зацвітання На який день зацвітає після мати-і-мачухи Тривалість цвітіння, днів Приблизний термін зацвітання в цьому році
  Мати-і-мачуха   3.05 -   22.04
  Верба   15.05     4.04
  Смородина   18.05     7.04
  Кульбабка   21.05     10.04

 

Щоб передбачати строки цвітіння медоносів, потрібно вибрати рослину яка зацвітає ранньою весною і на підставі записів встановити, через які строки після неї починає квітнути вся решта медоносів. Частіше за вихідну рослину приймають мати-і-мачуху. В приведеному календарі середній термін зацвітання її 3 травня. Наступна за мати-і-мачухою рослина - верба - зацвітає в середньому 15 травня, тобто на 12 днів пізніше. Червона смородина починає квітнути в середньому 18 травня, тобто через 15 днів після мати-і-мачухи. Таким же способом знайдемо, що зацвітання кульбаби відбувається в середньому на 18-й день після мати-й-мачухи і т.д.

Всі ці цифри слід внести в таблицю (графа 5). Графа 6 таблиці таким же чином заповнюється даними, вказуючими середню (за ряд років) тривалість цвітіння медоносів.

Перші шість граф календаря повинні бути заповнено завчасно, в зимовий час. Весною, з початку цвітіння мати-і-мачухи, заповнюють останню, сьому графу. Припустимо, що цього року мати-і мачуха зацвіла 22 квітня. Проставляємо цю дату в календар. Оскільки наступна після неї рослина - верба - зацвітає в середньому через 12 днів, додаємо цю цифру до 22 і одержуємо 34. Віднявши потім 30 (число днів в квітні), одержимо, що цвітіння верби можна чекати 4 травня. Після верби в календарі стоїть червона смородина, що зацвітає через 15 днів після мати-й-мачухи, тому цвітіння її почнеться приблизно 7 травня (22+15-30-7) і т.д.

Коли остання графа календаря буде заповнена, бджоляр може скласти вже орієнтовний (приблизний) план робіт. Наприклад, якщо бджоли одержують головний взяток із кипрею і липи, а цвітіння їх по календарю повинне початися відповідно 21 червня і 4 липня, отже, бджоляр до цього часу повинен підготувати сім'ї і підготуватися сам. Знаючи тривалість цвітіння цих медоносів, можна встановити і тривалість головного взятку. В даному випадку взяток з липи закінчиться 20 липня, а із кіпрею – 6 серпня.

Слід мати на увазі, що залежно від стану погоди цвітіння весняних і літніх медоносів може і не співпасти з термінами, наміченими в календарі. При поверненні холодів воно може дещо запізнитися, а якщо встановиться жарка погода, навпаки, наступити швидше. В середньому ці коливання бувають не більше 5-10 днів в ту або іншу сторону. В усякому разі, складання такого календаря на кожний рік допоможе бджоляру досить точно передбачити настання головного медозбору і відповідно з цим будувати план роботи.

Значення контрольної сім'ї. Вивченню кормової бази допомагає контрольний вулик, який весь сезон, від виставки до прибирання бджіл в зимівник, повинен стояти на терезах. Для контролю вибирають одну з кращих сімей пасіки.

Контрольний вулик зважують щодня увечері, після закінчення льоту бджіл. Показники терезів - прибуток або спад - записують в пасічний щоденник.

На підставі записів показників контрольного вулика можна скласти діаграму взятку як по окремих періодах (весна і початок літа, головний медозбір, час після головного медозбору), так і за весь сезон в цілому. Як зробити таку діаграму, показано на рисунку 1.

 

Рисунок 1 – Діаграма головного взятку (різні способи зображення). Вище лінії, зазначеної нулем, показаний прибуток контрольного вулика, а нижче – втрати.

 

Щорічне складання сезонної діаграми взятку і порівняння діаграм за ряд років допоможе бджоляру:

– виявити, наскільки рівномірно розподіляється цвітіння медоносів впродовж всього сезону;

– дізнатися, чи бувають перерви у взятку, що повторюються з року в рік, і якщо так, то визначити час цих перерв;

– визначити інтенсивність (силу) головного взятку і одночасно забезпеченість пасіки медоносними рослинами на цей період;

– з'ясувати, чи можливе подальше збільшення числа бджолиних сімей на пасіці.

У окремі роки перерви у взятку можуть спостерігатися не через нестачу медоносів, а унаслідок несприятливої погоди (повернення холодів, проливні дощі, сильна засуха і т. п.). При вивченні діаграм це завжди потрібно брати до уваги.

Припустимо, вдалося встановити, що з моменту прибирання лугів до цвітіння липи і гречки впродовж 10–15 днів контрольний вулик при гарній погоді показує щодня 0, тобто не дає ні приросту, ні спаду, або ж показує тільки спад. Така перерва у взятку явно пов'язана з відсутністю квітучих медоносів. Бджоляр повинен врахувати це на майбутній час і зробити посіви культурних медоносів з таким розрахунком, щоб цвітіння їх співпало якраз з безвзяточним періодом.

Таким же чином, якщо є необхідність, можна поліпшити кормову базу для бджіл на період головного взятку і для осіннього нарощування бджіл.

Контрольний вулик на пасіці, крім того, дає можливість абсолютно точно визначити час постановки і прибирання магазинів, а також терміни відкачування меду. В безвзяточний час зважування його підкаже бджоляру (по втраті), що необхідно перевірити кормові запаси в гніздах і, якщо потрібно, підгодувати бджіл. Взимку, маючи контрольний вулик, можна стежити за витрачанням сім'ями запасів корму.

На деяких передових пасіках щодня зважують на терезах не один вулик, а три вулики – з сильною, середньою і слабкою сім'єю. В той час, коли сильна сім'я дає приріст за добу, обчислюваний багатьма кілограмами меду, вулики із слабкими сім'ями дають дуже незначне збільшення ваги (1 кг і менше). Таке порівняльне зважування сімей, особливо в період головного взятку, зі всією очевидністю покаже бджоляру, як важливо мати до медозбору тільки сильні сім'ї. Крім того, систематичне зважування вуликів з сім'ями різної сили в активний період життя бджіл допоможе бджоляру краще планувати і виконувати пасічні роботи. Зважувати вулики можна на одних і тих же терезах увечері, після закінчення льоту бджіл.

Облік показань контрольного вулика, цвітіння медоносів і інші записи. Для записів показників контрольного вулика відводять декілька останніх сторінок в пасічному журналі. В цих загальних для всієї пасіки записах, які називають щоденником пасіки, потрібно також наголошувати на температурі повітря, стані погоди і цвітінні медоносів.

Температуру повітря записують три рази на день: о 7 годині ранку, о 13 годині дня і о 7 годині вечора. Термометр прикріплюють з північної (тіньовий) сторони на стіні пасічного будиночка. Стан погоди відмічають за трьома показниками: хмарність, опади, вітер. В графі «Цвітіння медоносів» записують початок і кінець цвітіння найважливіших медоносних рослин.

У таблиці 3 показано, як вести ці записи. Приводиться запис за час з 16 липня по 1 серпня, тобто за період головного взятку (про медозбір за цей час можна судити по діаграмі на рис. 1).

Таблиця 3

Щоденник пасіки

Місяць і число Показники контрольного вулика, кг Температура повітря Стан погоди Льот бджіл Цвітіння медоносів
загальна вага прибуток втрати 700 1300 1700 початок кінець
16.07 62,4 1,0 -       ясно, тихо хороший    
17.07 63,8 1,4 -       -//-      
18.07 65,8 2,0 -       -//-      
19.07 68,8 3,0 -       ясно, вітер      
20.07 72,9 4,1 -       ясно, тихо      
21.07 83,3 4,4* -       хмарно      
22.07 84,5 1,2 -       хмарно, вітер      
23.07 83,7 - 0,8       дощ      
24.07 86,9 3,2 -       ясно, тихо      
25.07 91,4 4,5 -       -//-      
26.07 97,9 6,5 -       -//-      
27.07 74,5 5,0** -       -//-      
28.07 77,7 3,2 -       -//-      
29.07 83,3 5,6 -       ясно, в вечері вітер      
30.07 83,3   -       в ранці дощ, вітер      
31.07 81,8 - 1,5       дощ, вітер      
1.08 82,4 0,6 -       ясно, вітер      

*Поставлений другий магазин, вагою 6 кг

**Відібрано 28,4 кг меду

 

МЕТОДИКА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

При підготовці до проведення заняття студент повинен вникнути в його мету і задачі. Для успішного захисту роботи потрібно звернути увагу на мету навчання, які значно можуть бути досягнуті при самостійному вивченні літератури і лекційного матеріалу, що рекомендується, по даній темі.

Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно перевірити, відповівши самостійно на питання, приведені в даному розділі.

Теоретичні розрахунки кормового балансу пасіки показують лише фактичний запас меду в цілому, не вказуючи розподілу його по періодах сезону. Вони також не відповідають на питання, як буде використано розрахункову кількість бджолосімей і чи зможуть вони освоїти дані угіддя, забезпечуючи проведення важливого агроприйому – запилення сільськогосподарських культур. Тому необхідно представити це у вигляді графіка, використовуючи дані по нормах бджолосімей для якісного запилення, щоб, з одного боку, не перенасичити угіддя бджолами, знижуючи медозбір, а, з другого боку, щоб не залишалися незапилені квітки.

 

Завдання 1. Оформити конспект за основними питаннями по данній темі.

Завдання 2. Використовуючи розрахункові данні з попередньої роботи і норми використання бджолосімей, побудувати графік.

Приклад:

Рис. Графік використання бджолиних сімей на медозборі і запиленні с.-г. культур.

 

Завдання 3. На основі аналізу графіка необхідно обґрунтувати тактику використання бджолиних сімей на запиленні, визначити шляхи поліпшення кормової бази для ліквідації безвзяточних періодів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Яка наука вивчає сезонні явища в житті тварин і рослин?

2.Перерахуйте основні медоноси, поширені в нашій зоні, і вкажіть орієнтовний час їх цвітіння.

3.Чому періоди без медозбору негативно позначаються на розвитку сім'ї і зборі меду?

4. Яким чином можна ліквідувати періоди без медозбору?

5. Як визначити приблизний термін початку цвітіння медоносних культур?

6. Як проводять визначення кількості бджолосімей для запилення визначеної культури?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 723 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Почтовый клиент | МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК | В результаті виконання даної роботи студент повинен | Правила огляду. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В результаті виконання даної роботи студент повинен| В результаті виконання даної роботи студент повинен

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)