Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу

Центр в обов'язковому порядку зберігає матеріали з роботи з сім'ями або особами, які перебували під соціальним супроводом, для надання довідок та використання з метою, яка не суперечить чинному законодавству.

Термін зберігання документів з роботи з сім'ями або особами, які перебували під соціальним супроводом Центру, становить п'ять років з дня припинення соціального супроводу.

Директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ 31.03.2008 N 1278 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2008 р. за N 486/15177 Про затвердження Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (2558-14), "Про попередження насильства в сім'ї" (2789-14), Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 (1126-2004-п) (із змінами), НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі - Порядок), що додається. 2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити впровадження Порядку. 3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.02.2002 N 11 (z0319-02) "Про затвердження Порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування з метою забезпечення супроводу сімей у складних життєвих обставинах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за N 319/6607 (із змінами). 4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади". 5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Міністр Ю.О.Павленко ПОГОДЖЕНО: Міністр внутрішніх справ України Ю.Луценко ПОРЯДОК здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центри) спільно з відповідними органами виконавчої влади, які відповідно до чинного законодавства здійснюють інспекторський нагляд, соціальне інспектування сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав та свобод дітей та молоді у сфері соціальної роботи з ними шляхом з'ясування причин, які призвели до виникнення складних життєвих обставин, та забезпечення права на отримання своєчасної допомоги, у т.ч. вжиття негайних заходів для подолання складних життєвих обставин. 1.2. Інформація про сім'ї та осіб, які підлягають соціальному інспектуванню відповідно до цього Порядку, надходить до Центрів у вигляді особистої заяви громадянина або звернення про надання допомоги одного із членів сім'ї чи іншої особи, а також від підприємств, установ, організацій різних форм власності, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 1.3. За результатами соціального інспектування Центри мають право: - звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій різних форм власності щодо надання допомоги сім'ям та особам у вирішенні складних життєвих обставин; - порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій різних форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю". II. Зміст соціального інспектування 2.1. Зміст соціального інспектування включає такі етапи: 2.1.1. Вивчення життєдіяльності: - сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах (у т.ч. в разі загрози жорстокого поводження або вчинення насильства стосовно дитини чи інших членів сім'ї, наявності наркотичної або алкогольної залежностей батьків або одного з них); - сімей, члени яких мають інвалідність або ВІЛ-інфекцію; - жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини, вагітних жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, тощо; - сім'ї неповнолітнього, який перебуває у місцях позбавлення волі або повернувся з місць відбування покарання; неповнолітнього та молодих осіб, засуджених без позбавлення волі (у т.ч. батьків або одного з них); - родичів осіб, які перебувають у центрах соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрах матері та дитини, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо. 2.1.2. Підготовка соціально-психологічної характеристики сім'ї та ознайомлення з умовами її проживання з метою діагностики складних життєвих обставин (у т.ч. збір та аналіз інформації, отриманої від суб'єктів соціальної роботи та соціального оточення сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах). 2.1.3. Підготовка висновків та рекомендацій (передбачає аналіз причин та факторів, які обумовили виникнення складних життєвих обставин, та їх можливі наслідки) щодо подальшої роботи з сім'єю чи особою у вирішенні складних життєвих обставин з метою сприяння призначенню різних видів соціальної допомоги; вжиття термінових заходів для залучення інших підприємств, установ, організацій, звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суду тощо у виявленні порушень прав та свобод дітей та молоді, які потребують негайного реагування; необхідності занесення до загального банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі - Банк даних), порядок формування та ведення якого визначено наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 (z0824-06), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за N 824/12698, направлення до закладу соціального обслуговування, можливості створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу тощо. 2.1.4. За результатами соціального інспектування складається акт соціального інспектування, форма якого наведена у додатку. III. Види та методи соціального інспектування 3.1. Види соціального інспектування: - планове; - оперативне; - моніторингове. 3.2. Планове інспектування здійснюється відповідно до затвердженого директором Центру плану. 3.3. Оперативне інспектування здійснюється за умови звернення фізичних або юридичних осіб у разі виникнення обставин, які потребують термінового втручання суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю. 3.4. Моніторингове інспектування (експертиза) здійснюється з метою надання відповідної оцінки виконаних заходів у вирішенні складних життєвих обставин та підготовки об'єктивного висновку і рекомендацій за результатами проведеної роботи. 3.5. Методами соціального інспектування є: вивчення документації, обстеження, спостереження, інтерв'ю, бесіда, анкетування тощо. IV. Умови здійснення соціального інспектування 4.1. Соціальне інспектування здійснюється комісією, створеною наказом Центру, до складу якої входить спеціаліст Центру, а також, у разі потреби, залучаються представники служби у справах дітей, управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, управлінь (відділів) та закладів охорони здоров'я, управлінь (відділів) освіти і науки, дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, органів праці та соціального захисту населення, органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування (за згодою). 4.2. Як експерти до участі в соціальному інспектуванні можуть, у разі потреби та їх згодою, залучатися представники житлово-комунального господарства, інших підприємств, установ, організацій (у т.ч. громадських та благодійних), фізичні особи тощо. 4.3. Періодичність та види соціального інспектування визначаються керівництвом Центру з урахуванням інформації про сім'ї та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах та підлягають соціальному інспектуванню. 4.4. Склад комісії, строки здійснення соціального інспектування визначаються наказом Центру. 4.5. При виявленні під час соціального інспектування порушень законодавства з питань, які не належать до компетенції Центру, комісія звертається до відповідних установ, організацій тощо, до компетенції яких належить вирішення даних питань. V. Результати здійснення соціального інспектування 5.1. Результати соціального інспектування відображаються в акті соціального інспектування, до якого на підтвердження викладених фактів можуть додаватися копії відповідних документів. 5.2. Результатами соціального інспектування можуть бути: - занесення сім'ї до Банку даних як такої, що опинилася у складних життєвих обставинах; - винесення на розгляд дорадчого органу питання щодо подальшої роботи з сім'єю чи особою; - узяття під соціальний супровід без винесення питання на розгляд дорадчого органу (у разі подання заяви сім'ї чи особи); - надання соціальних послуг; - рекомендації членам сімей щодо подолання складних життєвих обставин власними силами, засобами та можливостями; - клопотання про направлення до закладу соціального обслуговування; - звернення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності з метою сприяння ними вирішенню питань щодо подолання складних життєвих обставин; - порушення перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; - прийняття керівництвом Центру рішень, спрямованих на розв'язання проблем сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо. 5.3. За умови позитивних результатів моніторингового інспектування сім'ї Центром вноситься пропозиція щодо припинення соціального супроводу сім'ї чи особи або виведення сім'ї з Банку даних. 5.4. В акті соціального інспектування зазначають причини складних життєвих обставин, висновки та рекомендації щодо подальшої роботи з сім'єю чи особою. 5.5. Акт про результати здійснення соціального інспектування реєструється Центром не пізніше дня, наступного за днем його складання. 5.6. Не допускається розголошення одержаних при здійсненні соціального інспектування відомостей про особисте життя членів сім'ї та іншої інформації, якщо це порушує їхні права та законні інтереси. 5.7. Інформація, одержана під час здійснення соціального інспектування, зберігається та використовується відповідно до чинного законодавства України. 5.8. За результатами соціального інспектування сім'ї чи особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, Центр готує матеріали та подає пропозиції на розгляд засідання дорадчого органу для прийняття відповідного рішення щодо подальшої роботи та/чи необхідності залучення суб'єктів соціальної роботи. Директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова
Додаток до Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах АКТ соціального інспектування "___"__________ 20__ року Сім'ї/особи_________________________________________________________Місце проживання__________________________________________________ Тел._____________________ Комісія у складі: 1. _______________________________________________________________ (П.І.Б, місце роботи, посада)2. _______________________________________________________________ (П.І.Б, місце роботи, посада)3. _______________________________________________________________ (П.І.Б, місце роботи, посада) відвідала сім'ю з метою обстеження житлово-побутових умов проживання, морального, психологічного, фізичного стану членів сім'ї, умов виховання дітей, забезпечення захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів. Комісією виявлено, що сім'я _________________________________ складається з _________ осіб, а саме: Мати______________________________________________________ вік ______ Батько______________________________________________________ вік ______ Діти: _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років Інші особи, які проживають разом (родинні зв'язки): Баба ___________________________ Дід ____________________________ Інші _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років _______________ рік народження ______ вік: ____ повних років Сім'я/особа проживає у__________________________________________________________________ (власному, найманому будинку, у будинку батьків, родичів, друзів, у гуртожитку, інше, вказати) Характеристика приміщення _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Власник житла ____________________________________________________ Зареєстровано ___________ осіб, фактично проживає __________ осіб. Місце реєстрації сім'ї/особи _____________________________________ Загальна житлова площа______________кв.м., кількість кімнат ______ Підсобне господарство______________________________________________________ Земельна ділянка__________________________________________________ Види сім'ї: Повна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювачів; сім'я опікунів/піклувальників; різновіковий шлюб; неповнолітні батьки; позашлюбна дитина/дитина від іншого шлюбу; жінка, з якою проживає чоловік, не є біологічною матір'ю дитини; повернення дитини/одного з батьків з місць позбавлення волі; інше*)____________________________________________________________________________________________________________________________________ Неповна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювача; сім'я опікуна/піклувальника; батьки розлучені, але проживають разом; неповнолітні батько/матір; перебування одного з батьків у місцях позбавлення волі; батьки не розлучені, але проживають окремо; місцезнаходження одного з батьків невідоме; інше*)___________________________________________________________________________________________________________________________________ Причини виявлення складних життєвих обставин Соціально-економічні (у т.ч. матеріально-побутові) (заробітна плата нижча, ніж прожитковий мінімум; несвоєчасна виплата заробітної плати; втрата роботи; безробіття одного/обох батьків; небажання одного/обох батьків працювати; відсутність/втрата документів; відсутність державної соціальної допомоги, на яку сім'я має право (у т.ч. невикористання пільг, на які сім'я має право); борги за комунальні послуги, неповноцінне харчування; низька забезпеченість речами першої необхідності, одягом тощо; відсутність/втрата власного житла; вимушена міграція; проживання в одному помешканні декількох родин; порушення санітарно-гігієнічних норм проживання сім'ї; відсутність відповідних умов для проживання та повноцінного розвитку дитини/дітей; інше*)_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Соціально-медичні (інвалідність дитини або батьків/одного з них; психічне захворювання дитини або батьків/одного з них (за наявності відповідного медичного висновку); соціально небезпечні хвороби дитини або батьків/одного з них; довготривала хвороба дитини або батьків/одного з них; проблема залежності (алкогольна, токсична, наркотична) дитини або батьків/одного з них; смерть дитини, батьків/одного з них, близької людини; інше*)____________________________________________________________________________________________________________________________________ Соціально-педагогічні (відсутність навичок самообслуговування (у т.ч. ведення господарства, планування сімейного бюджету тощо); відсутність професійної підготовки; недостатня увага до дитини, її розвитку; високий рівень зайнятості батьків/працевлаштування батьків у віддаленій місцевості, відсутність часу для виховання дитини; адаптація дитини в опікунській сім'ї, сім'ї піклувальників; відсутність навичок адаптації членів сім'ї до самостійного життя (особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів); відсутність навичок адаптації до самостійного життя дітей/осіб з функціональними обмеженнями (у т.ч. членів сім'ї/одного з них); інше*)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Соціально-психологічні (конфлікт поколінь; конфлікт дитини/дітей з однолітками, учителями, вихователями тощо; конфлікт прийомної дитини (дитини-вихованця, дитини, над якою оформлено опіку/піклування) з рідними дітьми; схильність дитини або членів сім'ї/одного з них до правопорушень; небажання отримувати допомогу; проблеми залежності (від азартних ігор, релігійної секти, комп'ютера тощо); насилля (психологічне, економічне, фізичне, сексуальне тощо) щодо дитини чи членів сім'ї/одного з них; інше*)____________________________________________________________________________________________________________________________________ Інші причини (небажана вагітність; небажана дитина; позашлюбна дитина; втеча дитини із сім'ї; подружня зрада; міжетнічні конфлікти; міжрелігійні конфлікти; інше(1))________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Додаткові факти, установлені на час обстеження______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ставлення сім'ї/особи до співпраці з відповідними установами/організаціями щодо подолання складних життєвих обставин____________________________________________________________________________________________________________________________________ Висновки та рекомендації комісії:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Підпис одного з членів сім'ї _________________ М.П. Підписи членів комісії: ______________________ _________________ ______________________ _________________ ______________________ _________________ ______________________ _________________ Директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова ______________ (1) Виявлені причини необхідно підкреслити. За наявності декількох виявлених причин підкреслюються усі необхідні.

* За потреби додаються ті, що не передбачені переліком.


ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НАКАЗ 28.10.2008 N 288/4322 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2008 р. за N 1159/15850 Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (2558-14), "Про соціальні послуги" (966-15), на виконання пункту 11 додатка до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1767 (1767-2006-п), та з метою забезпечення процесу ресоціалізації дітей і молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити Порядок взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково (далі - Порядок), що додається. 2. Територіальним органам управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити вивчення та дотримання цього Порядку відповідними категоріями підпорядкованого персоналу. 3. Управлінню кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань (Олійник Ю.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Калашник Н.Г. та директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Лук'янову Н.Л. Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань В.В.Кощинець Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко ПОГОДЖЕНО: Міністр юстиції України М.В.Оніщук ПОРЯДОК взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково 1. Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії кримінально-виконавчої інспекції (далі - інспекція) і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри) щодо соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей і молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково (далі - діти та молодь). 2. Інспекція, центри (далі - сторони) здійснюють взаємодію відповідно до чинного законодавства, а також цього Порядку. 3. Основні напрями взаємодії сторін: надання соціальної допомоги засудженим дітям та молоді під час їхнього перебування на обліку в інспекції; підвищення професійної компетентності сторін з питань соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді для забезпечення їх ресоціалізації; залучення до процесу соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян; унесення пропозицій щодо вдосконалення взаємодії сторін. 4. Основні форми взаємодії сторін: укладення договорів про співпрацю та погодження планів спільних дій; спільне визначення та погодження форм і методів соціальної роботи; ведення обліку дітей та молоді за повідомленням інспекції; здійснення відповідно до компетенції сторін заходів, спрямованих на ресоціалізацію дітей та молоді; обмін методичною літературою, аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами; організація та проведення науково-практичних конференцій, "круглих столів" з питань ресоціалізації дітей та молоді; висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань соціальної роботи з дітьми та молоддю. 5. Функції сторін щодо соціального супроводу дітей та молоді, а також контролю за їх поведінкою: Інспекція: проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою; інформування центрів про постановку на облік, зняття з обліку дітей та молоді, вчинення ними нових злочинів під час перебування на обліку (форми повідомлень наведені в додатках 1-3); направлення засуджених дітей та молоді до центрів для здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу адресних соціальних послуг (форма направлення наведена в додатку 4); сприяння розповсюдженню реклами про послуги центрів серед дітей та молоді; надання центрам інформації, необхідної для забезпечення соціального супроводу дітей та молоді; інформування центрів про виявлення сімей, де проживають діти та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах; участь спільно з центрами в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю. Центри: визначення потреб у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, у яких вони виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг; сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування; здійснення заходів, спрямованих на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму, соціально небезпечних хвороб, у т.ч. ВІЛ/СНІД; організація і проведення "Днів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у підрозділах інспекції; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції центрів про послуги, що ними надаються, з профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб; консультування персоналу інспекції з питань соціально-виховної та психологічної роботи з дітьми та молоддю; участь у проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу інспекції з питань ресоціалізації дітей та молоді. 6. Обмін сторін інформацією щодо обліку засуджених дітей та молоді і результатів роботи з ними: Інспекція: щоквартальне інформування центрів про кількісний, криміногенний та соціально-демографічний склад дітей та молоді, дотримання ними порядку та умов відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, результати контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково. Центри: щоквартальне надання до інспекції до 5 числа наступного періоду: інформації щодо проведеної роботи з кожною окремою дитиною та відомостей, які характеризують її особу; загальної інформації про чисельність засуджених осіб молодіжного віку, які перебувають на обліку інспекції, та соціальні послуги, що їм надавались. Начальник управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань Ю.В.Олійник Начальник управління методичного забезпечення соціальної роботи Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Л.П.Шнеренко
Додаток 1 Штамп підрозділу кримінально-виконавчої інспекції ____________________________ (назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________ ПОВІДОМЛЕННЯ про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції ________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) 19___ року народження, місце проживання _________________________ _________________________________________________________________ "___" ________ 20__ року засуджений (а) _________________________ (назва суду) _________________________________________________________________ за ст. ______ Кримінального кодексу України до __________________ _________________________________________________________________ (вид та строк покарання) _________________________________________________________________ (коротка фабула скоєного злочину) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Родинні та соціальні зв'язки (дані про членів сім'ї, П.І.Б., рік народження, особливості сім'ї та родинних стосунків, дані про осіб із найближчого оточення) ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Початок строку "___" __________ 20 ___ року Кінець строку "___" ___________ 20 ___ року Поставлений (а) на облік "___" __________ 20 ___ року ____________________________ (посада працівника кримінально-виконавчої інспекції) ________________________ _________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) тел. ________________
Додаток 2 Штамп підрозділу кримінально-виконавчої інспекції ____________________________ (назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________ ПОВІДОМЛЕННЯ про зняття дитини чи особи молодіжного віку з обліку кримінально-виконавчої інспекції ________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) 19___ року народження, місце проживання _________________________ ________________________________________________________________, який (яка) був (була) засуджений (а) ____________________________ (назва суду) _________________________________________________________________ за ст. ______ Кримінального кодексу України до __________________ ________________________________________________________________, (вид та строк покарання) знятий(а) з обліку кримінально-виконавчої інспекції "___" __________ 20 __ року у зв'язку з _________________________ _________________________________________________________________ (підстави зняття з обліку) ____________________________ (посада працівника кримінально-виконавчої інспекції) ________________________ _________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) тел. ________________
Додаток 3 Штамп підрозділу кримінально-виконавчої інспекції ____________________________ (назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________ ПОВІДОМЛЕННЯ про вчинення дитиною чи особою молодіжного віку нового злочину під час перебування на обліку кримінально-виконавчої інспекції "___" ___________ 20 __ року порушено кримінальну справу стосовно ________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) 19___ року народження, місце проживання _________________________ ________________________________________________________________, який (яка) раніше був (була) засуджений (а) _____________________ (назва суду) _________________________________________________________________ за ст. ______ Кримінального кодексу України до __________________ _________________________________________________________________ (вид та строк покарання) Кримінальну справу порушено за ознаками ст. __________ КК України Фабула злочину: __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ____________________________ (посада працівника кримінально-виконавчої інспекції) ________________________ _________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

тел. ________________
Додаток 4 Штамп підрозділу кримінально-виконавчої інспекції ____________________________ (назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________ НАПРАВЛЕННЯ дитини чи особи молодіжного віку до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) Ви направляєтесь до _______________________________________, (назва ЦСССДМ) місцезнаходження: ______________________________________________, де зможете отримати інформаційні, психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-медичні, соціально-економічні послуги. Поради та практична допомога кваліфікованих спеціалістів сприятимуть Вам у вирішенні нагальних життєвих проблем. ____________________________ (посада працівника кримінально-виконавчої інспекції) ________________________ _________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- лінія відрізу РОЗПИСКА про отримання направлення до ЦСССДМ Я, _____________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) отримав (ла) направлення до ____________________________________, (назва ЦСССДМ) місцезнаходження: _______________________________________________ _________________________________________________________________ "___" _________ 20 ___ року

______________ ____________________

(підпис особи) (прізвище, ініціали)

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 472 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: І. Пояснювальна записка | ІІ. Опис навчальної дисципліни | Семінарський модуль | Семінар 6. Завершення здійснення соціального супроводу | Заповніть згідно Вашого аналізу таблицю | Методи контролю | Законодавча база | Накази Мінсім'ямолодьспорту та інших міністерств | I. Загальні положення | Соціальний супровід є формою соціальної підтримки та передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу соціальних послуг. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
III. Етапи здійснення соціального супроводу| Пояснювальна записка

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)