Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. Етапи здійснення соціального супроводу

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  3. Етапи переходу до сталого розвитку
  4. Етапи роботи над повним письмовим перекладом
  5. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти
  6. Здійснення операцій за імпортним акредитивом

Початок соціального супроводу

Соціальний супровід розпочинається на підставі результатів соціального інспектування та інформації, що підтверджує наявність складної життєвої обставини після рішення дорадчого органу про взяття сім'ї чи особи під соціальний супровід. Без рішення дорадчого органу сім'ю або особу може бути взято під соціальний супровід за особистим зверненням сім'ї або особи та в разі письмової відмови від винесення їхнього питання на розгляд дорадчого органу.

Початок соціального супроводу починається після видання Центром відповідного наказу, яким призначається спеціаліст, відповідальний за здійснення соціального супроводу.

Обов'язковою умовою взяття сім'ї чи особи під соціальний супровід Центром є згода сім'ї чи особи та укладання договору про здійснення соціального супроводу, в якому зазначаються права та обов'язки кожної із сторін. Один примірник договору зберігається в Центрі, другий отримує сім'я або особа.

На початку здійснення соціального супроводу соціальний працівник відвідує сім'ю або особу з метою комплексного обстеження та здійснення оцінки потреб сім'ї або особи.

Під час комплексного обстеження соціальний працівник вивчає:

стан здоров'я, умови розвитку та виховання дитини та ставлення до неї;

думки членів сім'ї або особи про проблеми і потреби, шляхи їх подолання;

спільно з сім'єю або особою та найближчим її оточенням (родичами) матеріальні, соціальні та інші можливості щодо подолання складних життєвих обставин тощо.

За результатом комплексного обстеження сім'ї/особи оформлюється облікова картка сім'ї або особи, яка перебуває під соціальним супроводом, форма якої визначається Держсоцслужбою.

Планування соціального супроводу

План соціального супроводу сім'ї або особи (далі - План) складається після здійснення оцінки потреб сім'ї або особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Форма Плану визначається Держсоцслужбою. У Плані зазначаються конкретні заходи, спрямовані на подо лання життєвих труднощів.

План узгоджується та підписується усіма повнолітніми членами сім'ї, які братимуть участь у його реалізації, та соціальним працівником, який здійснює соціальний супровід.

План повинен охоплювати основні сфери функціонування сім'ї, які спрямовані на забезпечення навчання та розвитку дитини, емоційного комфорту, задоволення потреб здоров'я, соціального та фізичного функціонування, дозвілля, спілкування, інтеграції тощо, та містити комплекс заходів щодо забезпечення умов для подолання складних життєвих обставин сім'ї або особи та терміни їх реалізації. План складається у двох примірниках, один з яких надається членам сім'ї, інший залишається в Центрі. План, за потреби, але не рідше одного разу на один місяць аналізується соціальним працівником за участю членів сім'ї або з особою.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 453 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Факультет психології, історії та соціології | І. Пояснювальна записка | ІІ. Опис навчальної дисципліни | Семінарський модуль | Семінар 6. Завершення здійснення соціального супроводу | Заповніть згідно Вашого аналізу таблицю | Методи контролю | Законодавча база | Накази Мінсім'ямолодьспорту та інших міністерств | I. Загальні положення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Соціальний супровід є формою соціальної підтримки та передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу соціальних послуг.| IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.036 сек.)