Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Факультет психології, історії та соціології

Читайте также:
  1. Ветераны закрепленные за факультетом филологии.
  2. Декан факультета ИТ
  3. Для студентов 2 курса факультета общей медицины.
  4. Для студентов факультета механизации сельского хозяйства
  5. З історії підробок творів мистецтва
  6. заседания Ученого совета факультета технологического менеджмента и инноваций
  7. Когда был открыт Московский государственный университет с медицинским факультетом?

Херсонський державний університет

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.2.4. СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

Спеціальність 7.01010601 Соціальна педагогіка

(шифр і назва спеціальності)

 

спеціалізація соціально-педагогічна реабілітація;

соціально-правовий захист дітей і молоді

(назва спеціалізації)

 

Факультет психології, історії та соціології

 

 

Херсон – 2012


Робоча програма «Соціальний супровід клієнта» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 7.01010601 Соціальна педагогіка.

„___” ________, 20__ року - __ с.

 

 

Розробники:Гуріч Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робоча програма затвердженана засіданні кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Протокол від “3вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної

_______________________ (Дмитренко Т.О.)

3 вересня 2012 року (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Схвалено науково-методичною радою факультету психології, історії та соціології

Протокол від “10 вересня 2012 року № 1

10вересня 2012 року Голова _____________ (Гуріч В.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

 


Херсонський державний університет

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.5.6. СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

Спеціальність

8.01010601 Соціальна педагогіка

(шифр і назва спеціальності)

 

спеціалізація _____________________________________

(назва спеціалізації)

факультет психології, історії та соціології

 

 

Херсон – 2012
Робоча програма «Соціальний супровід клієнта» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 8.01010601 Соціальна педагогіка.

„___” ________, 20__ року - __ с.

 

 

Розробники:Гуріч Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робоча програма затвердженана засіданні кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Протокол від “3вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної

_______________________ (Дмитренко Т.О.)

3 вересня 2012 року (підпис) (прізвище та ініціали)

  

Схвалено науково-методичною радою факультету психології, історії та соціології

Протокол від “10 вересня 2012 року № 1

10вересня 2012 року Голова _____________ (Гуріч В.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

 


Зміни та доповнення до робочої програми

____________ н.р.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.

 

Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету (інституту)

 

______________ н.р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.

 

Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету (інституту)

 

______________ н.р.Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 273 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІІ. Опис навчальної дисципліни | Семінарський модуль | Семінар 6. Завершення здійснення соціального супроводу | Заповніть згідно Вашого аналізу таблицю | Методи контролю | Законодавча база | Накази Мінсім'ямолодьспорту та інших міністерств | I. Загальні положення | Соціальний супровід є формою соціальної підтримки та передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу соціальних послуг. | III. Етапи здійснення соціального супроводу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Примечания| І. Пояснювальна записка

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)