Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Будова і принцип роботи

Читайте также:
  1. I. Назначение и принцип работы зубофрезерных станков, работающих червячной фрезой
  2. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  3. Quot;Потомучтность" Принципов.
  4. А только дети - воспитывают наши Принципы.
  5. А. Принцип спадковості влади
  6. Аналіз роботи очісувального апарату
  7. Антропный принцип. Его интерпретации.

Для вимірювання активності одно- і двовалентних йонів, в тому числі і Н , в розчинах використовується електродна система з йоноселективними вимірювальними електродами і перетворювач.

Електрорушійна сила електродної системи залежить від активності відповідних йонів у розчині.

Значення рХ визначається вимірюванням е.р.с. електродної системи за допомогою перетворювача, шкала якого проградуйована в одиницях рХ.

Рис. 2. Перетворювач (вигляд спереду):

1-показуючий прилад; 2-кнопки вибору роду роботи; 3-вимикач мережі; 4-лампочка індикації включення; 5-кнопки вибору діапазону вимірювання; 6-ручки оперативного управління; 7-резистори заводської настройки; 8-коректор нуля; 9-передня панель

 

Робота йономіра ґрунтується на претворенні е.р.с. електродної системи на постійний струм, що пропорційний вимірюваній величині. Дане перетворення здійснюється високоомним перетворювачем автокомпенсаційного типу. Схему перетворювача вказано на рис. 2.


Рис. 3. Елементарна схема рХ-метра

1-вимірювальний електрод, 2-допоміжний електрод; 3-аналізуючий розчин; 4-підсилювач


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 279 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Порядок роботи | Практичне заняття | Практичне заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне заняття| Конструкція йономіра ЕВ – 74

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)