Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова алгоритмів і блок-схем

Читайте также:
 1. Блок-схема программы
 2. Блок-схемы
 3. Блок-схемы алгоритмов
 4. Выполнение блок-схем алгоритмов
 5. Выполнение блок-схем в Microsoft Visio
 6. Выполнение блок-схем в Microsoft Word

Лабораторна робота №1

Мета роботи: закріплення основних принципів побудови алгоритмів і блок-схем.

Короткі теоретичні відомості

Алгоритм – це послідовність написаних на загальноприйнятій мові математичних або логічних операцій, що визначають процес перетворення початкових даних у кінцевий результат.

Будь-який алгоритм повинен володіти такими властивостями:

визначеністю (детермінованістю), що не залишає місця для свавілля та не залежить від виконавців;

зрозумілістю для виконавців. Тому процес виконання алгоритму носить механічний характер;

результативністю, тобто здатністю після певної кількості кроків призводити до отримання шуканого результату;

масовістю, тобто придатністю для розв’язання будь-якої задачі з даного класу задач при довільних початкових даних.

Блок-схема є графічним представленням алгоритму. Існує декілька способів і форм представлення алгоритмів: словесний, словесно-формульний, у вигляді граф-схем, блок-схем, НІРО-схем, таблиць-рішень тощо.

Форма представлення алгоритму залежить від характеру задач. В інженерній практиці більш поширеними є словесно-формульна форма, тобто форма, яка використовує загальноприйняті математичні позначення, коментарі до них, що пояснюють дії та їх послідовність, яка визначається за допомогою міток, і форма у вигляді блок-схеми. При використанні цієї форми процес розв’язання поділяється на окремі етапи (або операції), що зображуються у вигляді спеціальних блоків, конфігурація яких вказує тип дій. Стрілки, що з’єднують блоки, задають послідовність виконання дій.

Всередині кожного блоку стисло записується зміст конкретної ділянки розв’язування алгоритму задачі. Існує державний стандарт на умові позначення у схемах алгоритмів, програм, даних і систем. Він установлює правила виконання схем, що використовуються для відображення різних задач обробки даних і засобів їх розв’язання. Оформлення схем алгоритмів і програм повинно виконуватися відповідно до вимог стандарту: ГОСТ 19.701-90. Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних і систем. Умовні позначення і правила використання (ИСО 5807-85).

Завдання №1

Варіант 3

Обчислити значення безпечного навантаження S(R) колони зв формулою:

за умови, що R – відношення висоти колони до її діаметра - набір значення від R1 до R2 із кроком R3. Значення R0, R1, R2, R3 вважати заданими.

Алгоритм

 1. Початок
 2. Початкові дані: R0, R1, R2, R3
 3. R=R1
 4. Якщо R<R0, то

 1. Якщо , то

 1. R=R+R3
 2. Якщо R≤R2, то прейти до п.4
 3. Друк ‘S=’, S
 4. Кінець

       
 
 
   

 Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: АНТИАНГІНАЛЬНІ ЗАСОБИ | E. Стимуляція активності протеолітичних ферментів | ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ. ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ. | ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ | СЕЧОГІННІ ЗАСОБИ. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА МІОМЕТРІЙ. | ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ | ВІТАМИННІ ПРЕПАРАТИ | ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ | ПРОТИВОАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ | ЗАСОБИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Короткі теоретичні відомості| Роли докладчиков

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.06 сек.)