Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сечогінні засоби. Засоби, які впливають на міометрій.

Читайте также:
  1. ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ. ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ.
  2. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНИ ДИХАННЯ
  3. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ
  4. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
  5. ЗАСОБИ.
  6. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  7. Ознаки наукового стилю, мовні засоби, функціональні підстилі.

 

1. Для усунення слабкості пологової діяльності роділі призначають:

A. *Окситоцин

B. Но-шпу

C.Прогестерон

D. Естрон

E. Фенотерол

2. Під час пологів у породіллі розвилася вторинна слабкість родової діяльності. Який препарат необхідно ввести жінці для відновлення скоротливої здатності міометрія?

A. *Окситоцин

B. Димедрол

C.Унітіол

D. Аміназин

E. Дитилін

 

3. У відділення реанімації поступив хворий з гострим отруєнням невідомим лікарським засобом. Для швидкого виведення отрути з організму провели форсований діурез. Який з перерахованих засобів використали для цієї процедури?

A. *Фуросемід

B. Гідрохлортіазид

C. Омепразол

D. Спіронолактон

E. Дитилін

 

4. У хворого, який приймає фуросемід протягом тривалого часу спостерігається

зменшення набряків, посилення діурезу, однак при цьому з'явилась слабість у

м'язах, втрата апетиту, болі в серці. Чим можна пояснити розвиток названих

симптомів?

A. *Гіпокаліємія

B. Гіпермагніємія

C.Гіпокальціємія

D. Гіперкальціємія

E. Гіперкаліємія

 

5. У хворого гостра серцево-легенева недостатність, яка супроводжується набряком

легень. Який препарат з групи петлевих діуретиків необхідно призначити?

A. *Фуросемід

B. Спіронолактон

C.Діхлотиазид

D. Тріамтерен

E. Діакарб

 

6. Хворий 60 років для курсового лікування гіпертонічної хвороби разом з іншими

антигіпертензивними засобами придбав в аптеці гідрохлортіази Який механізм

антигіпертензивної дії препарату?

A. *Зниження об’єму циркулюючої крові, зменшення чутливості адренорецепторів судин до катехоламінів

B. Збудження центральних альфа-2-адренорецепторів, зниження тонусу судинорухового центру

C. Пригнічення периферичних альфа-1-адренорецепторів, зниження загального периферичного опору судин

D.Пригнічення бета-1-адренорецепторів серця, зниження систолічного об’єму крові

E. Пригнічення ангіотензинперетворювального ферменту, зменшення секреції альдостерону

 

7. До реанімації лікарні потрапив хворий з набряком легень. Який з перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?

A. *Фуросемід

B. Еуфілін

C. Гідрохлортіазид

D. Спіронолактон

E. Тріамтерен

 

8. У реанімаційне відділення надійшов хворий з набряком легень. Який препарат

із групи сечогінних необхідно ввести хворому?

A. *Фуросемід

B. Унітіол

C.Сульфацил натрій

D. Метронідазол

E. Ацетилцистеїн

 

9. У хворого з цирозом печінки розвинувся асцит. Який препарат з групи сечогінних необхідно ввести хворому для швидкого виведення рідини з організму?

A. *Фуросемід

B. Калію хлорид

C.Гепарин

D. Атропіну сульфат

E. Аміназин

 

10. У пацієнтки з артеріальною гіпертензією виник гіпертензивний криз, який ускладнився набряком легень. Який сечогінний препарат швидкої дії необхідно застосувати у комплексній терапії даної хворої?

A. *Фуросемід

B. Тріамтерен

C.Калію ацетат

D. Амілорид

E. Еуфілін

 

11. Для усунення слабкості пологової діяльності роділі призначають:

F. *Окситоцин

G. Но-шпу

H.Прогестерон

I. Естрон

J. Фенотерол

 

12. Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів К+?

A. *Гідрохлортіазид

B. Анаприлін

C.Панангін

D. Силібор

E. Лізиноприл

 

13. У хворого з гострою серцевою недостатністю розвинувся набряк легень. Який

препарат з групи сильно та швидкодіючих діуретиків необхідно призначити?

A. *Фуросемід

B. Тріамтерен

C.Спіронолактон

D. Дихлотіазид

E. Діакарб

 

14. У звязку зі слабкістю родової діяльності лікар призначив породіллі гормональний препарат для стимуляції пологі Назвіть препарат.

A. *Окситоцин

B. Глібенкламід

C.Преднізолон

D. Інсулин

E. L-тироксин

 

15. Хворому при гострому отруєнні для форсованого діурезу призначили петлевий діуретик. Який це препарат?

A. *Фуросемід

B. Манніт

C.Гідрохлортіазид

D. Тріамтерен

E. Спіронолактон

 

16. Хворий звернувся за порадою до лікаря, які препарати йому необхідно приймати для попередження побічної дії фуросеміду.

A. *Препарати калію

B. Препарати натрію

C.Препарати магнію

D. Препарати заліза

E. Препарати кальцію

 

 

17. Хворий 50 років протягом 20 років хворіє на гіпертонічну хворобу з набряками та зменшенням діурезу. Який препарат необхідно призначити хворому для зниження артеріального тиску і усунення набряків?

A. *Фуросемід

B. Резерпін

C.Лізиноприл

D. Празозин

E. Метилдофа

 

18. У зв'язку зі слабкістю родової діяльності у породіллі лікар вирішив простимулювати

пологи. Який гормональний препарат необхідно призначити?

A. *Окситоцин

B. Глібенкламід

C.Преднізолон

D. L-тироксин

E. Інсулін

 

19. Дайте відповідь провізору-інтерну: який із засобів відноситься до препаратів

задньої долі гіпофізу?

A. *Окситоцин

B. Інсулін

C.Преднізолон

D. Тіреоідин

E. Естрон

 

20. Хворому з гострою нирковою недостатністю ввели внутрішньовенно фуросемі Через який термін проявиться дія препарату.

A. *5-10 хв

B. 30 хв

C.1 година

D. 2-3 години

E. 5 годин

 

21. Хворому з гіпертензивним кризом в комплексному лікуванні необхідно призначити

сечогінний засіб.Який препарат необхідно ввести хворому?

A. *Фуросемід

B. Діакарб

C.Спіронолактон

D. Тріамтерен

E. Сечовина

 

 

22. Проконсультуйте хворого: з якою групою диуретиків не можна одночасно призначати гіпотензивні засоби, що відносяться до групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого фермента?

A. *Калійзберегаючі

B. Тіазидні

C.Петлеві

D. Ксантини

E. Осмотичні

 

 

23. При гострому отруєнні морфіном виникла необхідність у проведенні детоксикації із застосуванням методу форсованого діурезу. Який із препаратів виявиться найраціональнішим у даній ситуації?

A. *Фуросемід

B. Діакарб

C. Тріамтерен

D. Спіронолактон

E. Клопамід

 

24. Хворому з набряком мозку було призначено препарат із групи петльових діуретикі Назвіть препарат.

A. *Фуросемід

B. Празозін

C.Лізиноприл

D. Кофеїн-бензоат натрію

E. Еуфілін

 

25. У хворого на гіпертонічну хворобу після тривалого прийому гіпотензивного засобу розвинувся компенсований гіпохлоремічний алкалоз. Для якого з перелічених препаратів характерна ця побічна дія?

A. *Гідрохлортіазид

B. Каптоприл

C. Фенігідин

D. Лізиноприл

E. Апресин

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 200 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ | СНОТВОРНІ ЗАСОБИ. ПРОТИ СУДОМНІ ЗАСОБИ. ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ. | НАРКОТИЧНІ ТА НЕНАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ | D. Блокадою холінестерази | C. Адаптогени | ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНИ ДИХАННЯ | КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ | АНТИАНГІНАЛЬНІ ЗАСОБИ | E. Стимуляція активності протеолітичних ферментів | ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ. ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ| ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)