Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок бральних апаратів

Читайте также:
  1. Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів
  2. Конструктивний розрахунок
  3. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок живильних ємкостей

 

У працюючому бральному апараті стебла, що нахиляються подільниками, сходячи з прутків, потрапляють в зону дії бральних шківів. Ширина цієї зони становить , а межі знаходяться у точках і , в яких починається підвід стебел у рівчак пасами.

Рис. 14.3. Схема нижньої частини брального рівчака

 

Оскільки паси, що огинають шківи і здійснюють складний рух, а саме поступальний з машиною та відносний обертаючись навколо осей і , то траєкторії точок пасів відносно землі залежать від співвідношення між швидкостями цих рухів. Це співвідношення називають кінематичним режимом брального апарату

,

де - швидкість руху машини;

- швидкість бральних пасів.

За траєкторії точок пасів матимуть вигляд , а при . Таким чином стебла будуть підводитись у рівчак або в точці або . Дія пасів на стебла може викликати додатковий нахил крайніх і збільшити розтягнутість пучка вибраних стебел. Додатковий нахил буде незначним при малих значеннях і значним при великих значеннях. У зв’язку з цим мала розтягнутість спостерігається при . Розтягнутість зменшується із зменшенням ширини захвату бральної секції.

Пучок стебел, захоплених бральним пасами і затиснутий ними, завдяки одночасному руху машини вперед і пасів вгору, висмикуються з ґрунту.

Абсолютна швидкість точки затискування стебел рівна (рис.14.4)

.

Рис. 14.4. Схема брання стебел з ґрунту апаратом з поздовжніми рівчаками

 

Побудувавши векторний паралелограм визначаємо графічно швидкість .

Якщо - час брання стебел то шлях затисненої частини стебел за час від початку до кінця брання . При цьому машина пройде шлях , а паси .

Закінчення брання відбувається у момент коли кінець кореня переходить у положення . У такому випадку довжина частини стебла розташованої під бральним апаратом збільшується на довжину . Тому умова брання стебла з ґрунту матиме вигляд

.

Але висмикування стебел із ґрунту відбуватиметься при виконанні даної умови, якщо не буде проковзування між стеблом та пасами. Якщо сили тертя між стеблом і пасами будуть рівні силам опору стебла висмикуванню то брання відбудеться. У іншому випадку матиме місце ковзання стебел у рівчаку.

Оскільки стебло у рівчаку обтискується з обох боків, то максимальна сила тертя, яка може розвиватись між стеблом і поверхнею пасів становить

,

де - ширина паса, м;

- діаметр стебла, м;

- коефіцієнт тертя стебел по матеріалу пасів;

- тиск у рівчаку, Па.

Сила опору стебел висмикуванню повинна бути меншою за , тому умова надійного утримування стебел в рівчаку має вигляд

.

Але тиск у рівчаку не повинен бути більшим від деякого допустимого тиску при якому стебла не зазнають пошкоджень. Цей тиск для стебел льону складає КПа.

Тому необхідно вибирати ширину паса з наступної умови

.

При проектуванні кут встановлення бральних апаратів приймають .

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунок параметрів молотильного апарата | Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці | Робочий процес соломотряса | Кінематичний режим роботи коливного решета | Умови проходження зерен крізь отвори решіт | Розрахунок завантаження соломотряса | Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин | Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів | Розрахунок пруткових елеваторів | Основи теорії коливного та вібраційного грохота |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теоретичні основи роботи подільника| Теорія плющильних вальців

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)