Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кінематичний режим роботи коливного решета

Читайте также:
  1. I. Демократия как тип политического режима.
  2. II. Дополнительные сигналы командиру вертолета в режиме висения
  3. II. Режим методического дня
  4. II. Тоталитарный политический режим.
  5. III Построить графики амплитудных характеристик усилителя для четырех различных нагрузок и режима холостого хода, и определить динамический диапазон усилителя для каждого случая.
  6. III. Авторитарный политический режим.
  7. III. Авторитарный политический режим.

 

Кінематичний режим роботи коливного решета, яким є і решітний стан і перфорована поверхня клавіш соломотряса, визначається коефіцієнтом

,

де - кутова швидкість кривошипа приводу решіт або колінчастого валу соломотряса, с-1;

- радіус кривошипа приводу решета або колінчастого валу соломотряса, м;

- прискорення вільного падіння.

Рис.12.3. Залежність втрат зерна і кінематичного режиму двобального 4-клавіш-ного соломотрясу

Аналіз залежності втрат вільного зерна через його схід із соломотряса від показника кінематичного режиму показує, що найменші втрати спостерігаються при .

Але при роботі соломотряса за оптимального кінематичного режиму можливі різні співвідношення між і . Найчастіше приймають м і с-1. При цьому швидкість руху вороху соломотрясом становить м/с.

Відповідно до значення показника кінематичного режиму можливі наступні види руху частинки поверхнею плоского коливного решета очистки:

- рух частики вниз:

;

- ковзання частинки вгору:

;

- відрив частинки від площини:

,

де - кут тертя зернової суміші, град.;

- кут нахилу коливної площини, град.;

- кут між площиною та напрямом коливань, град.

Для забезпечення руху матеріалу решетом без відриву із ковзанням вгору та вниз показник робочого кінематичного режиму повинен знаходитись у межах

.

Оскільки кут тертя насіння зернових культур по сталі то кут нахилу решета у момент спокою має бути меншим від даного значення.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів | Встановлення стеблопідіймачів | Встановлення мотовила за висотою стеблостою | Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин | Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів | Розрахунок скребкових елеваторів | Розрахунок молотильних пристроїв | Аналіз основного рівняння молотильного барабана | Розрахунок параметрів молотильного апарата | Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Робочий процес соломотряса| Умови проходження зерен крізь отвори решіт

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)