Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин

Читайте также:
  1. Quot;Подаренные идеи" машины времени
  2. Алматы ауыр машина жасау зауыты
  3. Анализ методов управления сбытовой деятельностью производственных систем машиностроения
  4. Анализ факторов внешней среды производственных систем машиностроения
  5. Анализ факторов внутренней среды производственной системы машиностроения
  6. АНАТОЛИЙ И ЮЛИЯ РОМАШИНЫ.
  7. Безопасность портовых подъемно-транспортных машин

 

1. Параметри полотняно-планчатих транспортерів

 

Зрізані стебла, що надходять на полотняно-планчатий транспортер, не можуть миттєво набути його швидкості. Вони приводяться у рух силою тертя , яка виникає між ним та полотном. Прискорення з яким стебла набувають швидкості полотна можна визначити наступним чином

.

Тому

,

де - коефіцієнт тертя стебел по полотну.

Таке прискорення буде за горизонтального розташування стола жатки. У випадку нахилу транспортера під кутом до горизонту прискорення становитиме

.

Оскільки, за умови рівноприскореного руху

.

То час за який стебла набувають швидкості полотна становить:

.

Тоді шлях, який пройде стрічка за цей час становитиме

.

Завантаженість транспортера залежить від ширини захвату жатки (м), швидкості руху машини (м/с) та врожайності хлібної маси у т/га:

.

Товщина шару стебел за ходом робочої вітки транспортера досягає максимуму біля вихідного вікна (рис. 10.1). А маса стебел, що випадає за одиницю часу через вікно становить

,

де - щільність шару стебел, кг/м3;

- середня довжина стебел, м;

- середня швидкість стебел, м/с.

Рис. 10.1. Схема формування валка полотняно-планчатим транспортером

 

За умови рівномірності та неперервності потоку стебел запишемо

або

.

Тоді висота шару стебел перед сходженням з транспортера

.

Від швидкості стебел залежить товщина шару , а також якість валка хлібної маси.

Відрив стебел ввід полотна в точці буде відбуватись за умови

або .

Звідки

або .

Після відриву стебла, що торкається стрічки в точці , будуть рухатись за траєкторією , а верхні стебла за траєкторією . Оскільки висота падіння невелика, то опором повітря можна знехтувати, тому наведені траєкторії являтимуть собою параболи.

У початковий момент вільного руху стебла в точках і мають швидкість і . Тоді рівняння переміщення стебел в площині , перпендикулярній напрямку руху жатки, матиме вигляд

та

Оскільки , а то

,

.

Тоді ширина валка

.

Отже, ширина валка залежить від кутової швидкості та радіуса барабана приводу транспортера, висоти шару стебел на ньому та віддалі між нижньою лінією валка (поверхнею поля) та робочою віткою полотна.

Ширина валка зернових повинна бути у межах – 1,6...1,7 м, трав – 1,3...1,4 м. Для звуження валків передбачаються щитки. Швидкість руху полотна транспортерів жаток 1,5...2,5 м/с. Вона повинна бути тим меншою чим більша швидкість руху машини .

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основи теорії розвантаження ложечки | Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни | Розрахунок параметрів транспортерів | Основи теорії бітера розкидача органічних добрив | Теорія дискового відцентрового розкидача | Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача | Параметри баків та мішалок оприскувачів | Розрахунок параметрів розпилюючих пристроїв | Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів | Встановлення стеблопідіймачів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Встановлення мотовила за висотою стеблостою| Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)