Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теорія дискового відцентрового розкидача

Читайте также:
  1. Концепція меж зростання і теорія сталого розвитку
  2. ЛОККОВА ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ
  3. Обслуживание дискового тормоза переднего колеса
  4. Обслуживание дискового тормоза переднего колеса.
  5. Основи теорії бітера розкидача органічних добрив
  6. ПЛАТОНОВА ТЕОРІЯ БЕЗСМЕРТЯ

 

Робочий процес відцентрового висіваючого апарату складається з 2 фаз: відносне переміщення частинок добрив по диску і падіння туків кинутих диском у горизонтальній площині.

Для визначення мінімальної необхідної частоти обертання диска, при якій спостерігається рух частинки по диску, розглянемо плоский диск із розташованою на ньому частинкою туків.

На частинку діють: сила тертя та відцентрова сила переносного руху (рис. 7.3, а), а умова рівноваги частинки матиме вигляд

.

Рис. 7.3. Схема до розрахунку параметрів дискового відцентрового розкидаючого апарату

 

Або

.

Якщо рахувати, що - мінімальному радіусу падіння туків із кузова, а , то отримаємо

.

Таким чином, за частоти обертання розкидаючого диска розрахованою за формулою (7.16) ще можливий рух частинки добрив по ньому.

Частинка, яка впала на диск, через певний проміжок часу зустрінеться із лопаткою і далі продовжить свій рух вздовж неї. При цьому на частику добрив діють: відцентрова сила інерції , яку можна розкласти на складову направлену вздовж лопатки та перпендикулярно до неї ; коріолісова сила інерції , яка діє у напрямку протилежному до напрямку коріолісового прискорення; сили тертя по диску та по лопатці . Тоді умова рівноваги матиме вигляд

.

Або

.

Якщо врахувати, що при граничних умовах та , то отримаємо

.

Звідки отримаємо

.

Таким повинен бути мінімальний радіус падіння частинок туків, для забезпечення їх руху вздовж лопатки.

Після досягнення частинкою краю лопатки відбувається її кидок та вільний політ. У цей момент абсолютна швидкість частики становить

.

Але оскільки , то можна прийняти, що , тобто швидкості переносного руху частинки із диском.

Без урахування опору повітря політ частинки може бути описаний системою

де - час польоту частинки.

Із другого рівняння системи маємо при

,

де - висота встановлення розкидальних дисків над поверхнею поля, м

З урахуванням отриманого із першого рівняння системи (7.21) отримаємо

,

де - віддаль польоту частинки, м.

Використовуючи отриманий вираз можна записати залежність для визначення ширини захвату дводискового апарату

,

де - віддаль між центрами дисків, .

В існуючих машинах м; ; м/с; , де - поступальна швидкість машини.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників | Розрахунок живильних ємкостей | Технологічний розрахунок картоплесаджалки | Основи теорії розвантаження ложечки | Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни | Розрахунок параметрів транспортерів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основи теорії бітера розкидача органічних добрив| Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.035 сек.)