Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача

Читайте также:
  1. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  2. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  3. Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ
  4. Аналіз роботи очісувального апарату
  5. Будова і принцип роботи
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

 

Досвід показує, що частинки одного і того ж препарату, але різних розмірів, володіють різною токсичністю. Так великі за розміром краплини гірше утримуються на об’єкті обробітку, володіють меншою токсичністю для шкідників, але створюють опіки листків культурних рослин. Дрібні краплини навпаки, за однакової витрати пестицидів, більш щільно та рівномірно покривають об’єкт обробітку, міцніше утримуються на поверхні листків рослин, більш стійкі до змивання дощем. Отже, чим більша дисперсність, ти сильніша токсична дія препарату.

На ступінь розпилення рідини оприскувачем впливають:

- робочий тиск у системі;

- технологічні властивості препарату;

- конструктивні особливості розпилювача;

- спосіб транспортування отрутохімікату до об’єкту обробки (вільний чи за допомогою турбулентного струменя).

Якість роботи оприскувача оцінюють наступними критеріями.

Середній діаметр краплини:

,

де - виміряний діаметр сліду краплини, мкм;

- кут між дотичною до сфери краплини в точці її перетину оброблюваною поверхнею і цією поверхнею.

Наближено середній діаметр краплини становить

.

Для рідин даний показник становить 150...300 мкм, а для аерозолів 50...100 мкм

Ступінь покриття оброблюваної поверхні

,

де , ... - діаметри слідів крапель, мкм;

, ... - число крапель кожного розміру;

- площа, на якій здійснюються дослідження, мкм2.

Коефіцієнт ефективності дії краплини

,

де - площа ефективної дії краплини мкм2;

- площа сліду краплини, мкм2;

- радіус зони ефективної дії ( мкм).

Комплексним показником при оцінці роботи розпилювача є ступінь ефективного покриття краплинами оброблюваної поверхні

.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників | Розрахунок живильних ємкостей | Технологічний розрахунок картоплесаджалки | Основи теорії розвантаження ложечки | Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни | Розрахунок параметрів транспортерів | Основи теорії бітера розкидача органічних добрив |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теорія дискового відцентрового розкидача| Параметри баків та мішалок оприскувачів

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)