Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологічний розрахунок картоплесаджалки

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Розрахунок бральних апаратів
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок живильних ємкостей
  7. Розрахунок завантаження соломотряса
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Робочий процес картоплесаджалки можна розділити на дві основні фази:

- створення рівномірного потоку бульб, що відбираються з бункера і подаються в сошник;

- утворення сошником борозни, вкладання на її дно бульб і закриття їх ґрунтом.

Також одночасно в сошник можуть подаватись мінеральні чи органо-мінеральні добрива.

Вихідними даними для технологічного розрахунку картоплесаджалки є загальна кількість бульб , яка повинна бути висаджена на гектарі поля, а також схема розташування бульб. При ширині міжрядь та розрахунковій віддалі між бульбами у рядку

.

У випадку коли посадка здійснюється за схемою м, м кількість бульб, що висаджується на 1 га становитиме штук, у випадку коли м, м - штук. А для отримання найбільш продуктивної асиміляційної поверхні листового апарату рослин картоплі у 40-45 тис. м2 на 1 га площі необхідно висаджувати 70-75 тис. бульб. У той же час як посадковий матеріал найчастіше використовують бульби з масою 25-80 грамів. У такому випадку норма посадки картоплі (у кг/га) при штук на га буде коливатись у межах кг/га, тому при розрахунку технологічних параметрів картоплесаджалки доцільно за вихідний параметр приймати загальну кількість бульб , яка повинна бути висаджена на гектарі поля. Далі на основі прийнятого вибирають схему посадки, тобто ширину міжрядь та віддаль між бульбами у рядку .

На даному етапі розвитку техніки найбільшого розповсюдження у картоплесаджалках знайшли садильні апарати транспортерно-ложечкового типу (рис.6.1). Тяговими елементами у таких апаратах можуть бути як транспортерна стрічка так і ланцюг.

Рис.6.1. Садильний апарат фірми GRIMME

Кількість картоплин висаджена таким апаратом за один оберт привідного барабана чи зірочки становитиме

,

де - діаметр привідного барабана чи ділильного кола привідної зірочки, м;

- крок розташування ложечок на транспортері, м.

А секундна кількість висаджених картоплин складатиме

,

де - частота обертання вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера, об/хв.

Оскільки привід транспортерно-ложечкового са-дильного апарату здійснюється від опорно-привідних коліс, то частоту обертання вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера можна визначити за формулою:

,

де - загальне передатне відношення привода від опорно-приводного колеса до вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера;

- поступальна швидкість руху саджалки, м/с;

- коефіцієнт ковзання опорно-привідних коліс;

- радіус опорно-привідного колеса, м.

Тоді із (6.3) з урахуванням (6.4) отримаємо

,

де - радіус привідного барабана чи ділильного кола привідної зірочки, м

У той же час секундна кількість картоплин, яка повинна бути висаджена одним апаратом для забезпечення необхідної кількості бульб на гектарі поля, складатиме

.

Або з урахуванням виразу (6.1)

.

Прирівнюючи праві частини виразів (6.5) та (6.7) запишемо

.

Після перетворень отримуємо

.

Даний вираз дозволяє розрахувати загальне передатне відношення привода від опорно-приводного колеса до вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера при якому забезпечуватиметься вибрана віддаль між бульбами у рядку.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Побудова зубового поля борони | Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок живильних ємкостей| Основи теорії розвантаження ложечки

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.021 сек.)