Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологічний розрахунок картоплесаджалки

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Розрахунок бральних апаратів
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок живильних ємкостей
  7. Розрахунок завантаження соломотряса

 

Робочий процес картоплесаджалки можна розділити на дві основні фази:

- створення рівномірного потоку бульб, що відбираються з бункера і подаються в сошник;

- утворення сошником борозни, вкладання на її дно бульб і закриття їх ґрунтом.

Також одночасно в сошник можуть подаватись мінеральні чи органо-мінеральні добрива.

Вихідними даними для технологічного розрахунку картоплесаджалки є загальна кількість бульб , яка повинна бути висаджена на гектарі поля, а також схема розташування бульб. При ширині міжрядь та розрахунковій віддалі між бульбами у рядку

.

У випадку коли посадка здійснюється за схемою м, м кількість бульб, що висаджується на 1 га становитиме штук, у випадку коли м, м - штук. А для отримання найбільш продуктивної асиміляційної поверхні листового апарату рослин картоплі у 40-45 тис. м2 на 1 га площі необхідно висаджувати 70-75 тис. бульб. У той же час як посадковий матеріал найчастіше використовують бульби з масою 25-80 грамів. У такому випадку норма посадки картоплі (у кг/га) при штук на га буде коливатись у межах кг/га, тому при розрахунку технологічних параметрів картоплесаджалки доцільно за вихідний параметр приймати загальну кількість бульб , яка повинна бути висаджена на гектарі поля. Далі на основі прийнятого вибирають схему посадки, тобто ширину міжрядь та віддаль між бульбами у рядку .

На даному етапі розвитку техніки найбільшого розповсюдження у картоплесаджалках знайшли садильні апарати транспортерно-ложечкового типу (рис.6.1). Тяговими елементами у таких апаратах можуть бути як транспортерна стрічка так і ланцюг.

Рис.6.1. Садильний апарат фірми GRIMME

Кількість картоплин висаджена таким апаратом за один оберт привідного барабана чи зірочки становитиме

,

де - діаметр привідного барабана чи ділильного кола привідної зірочки, м;

- крок розташування ложечок на транспортері, м.

А секундна кількість висаджених картоплин складатиме

,

де - частота обертання вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера, об/хв.

Оскільки привід транспортерно-ложечкового са-дильного апарату здійснюється від опорно-привідних коліс, то частоту обертання вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера можна визначити за формулою:

,

де - загальне передатне відношення привода від опорно-приводного колеса до вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера;

- поступальна швидкість руху саджалки, м/с;

- коефіцієнт ковзання опорно-привідних коліс;

- радіус опорно-привідного колеса, м.

Тоді із (6.3) з урахуванням (6.4) отримаємо

,

де - радіус привідного барабана чи ділильного кола привідної зірочки, м

У той же час секундна кількість картоплин, яка повинна бути висаджена одним апаратом для забезпечення необхідної кількості бульб на гектарі поля, складатиме

.

Або з урахуванням виразу (6.1)

.

Прирівнюючи праві частини виразів (6.5) та (6.7) запишемо

.

Після перетворень отримуємо

.

Даний вираз дозволяє розрахувати загальне передатне відношення привода від опорно-приводного колеса до вала привідного барабана чи привідної зірочки транспортера при якому забезпечуватиметься вибрана віддаль між бульбами у рядку.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Побудова зубового поля борони | Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок живильних ємкостей| Основи теорії розвантаження ложечки

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)