Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Параметри баків та мішалок оприскувачів

Читайте также:
  1. Параметри котків і коліс
  2. Параметри температури повітря в приміщеннях для молодняку птиці, С
  3. Параметрические и автоколеьания. Пример. Работа внешней силы.
  4. Параметричний запит до двох і більше таблиць
  5. Производная функции, заданной параметрически.

 

Баки оприскувачів можуть мати як форму горизонтально розташованого циліндра з поперечним січенням у вигляді кола чи еліпса (рис.6.1, а) із плоскими або сферичними передньою та задньою стінками, так і форму призми (рис.6.1, б) чи зрізаної піраміди.

а б

Рис.6.1. Схеми найпоширеніших баків оприскувачів: а-циліндричного; б-призматичного

 

Місткість баків залежить від типу оприскувача та його продуктивності, але розраховується з умови необхідного запасу рідини для роботи протягом половини або цілої зміни.

Об’єм бака у вигляді циліндра з круговим січенням і сферичним днищем становить

,

де - об’єм резервуару, м3;

- довжина основної (циліндричної) частини резервуара;

- довжина дна (висота сферичного сегменту) резервуару, м.

Об’єм бака у вигляді циліндра з еліптичним січенням і сферичним днищем становить

,

де і - осі еліпса, м.

Об’єм бака у вигляді шестигранної призми становить

,

де і - відповідно максимальна та мінімальна ширина бака, м;

- висота призматичного бака, м;

- довжина на бака, м.

Для перемішування робочої рідини в резервуарах (з метою забезпечення постійної концентрації рідини у міру витрати) застосовують пневматичні, гідравлічні або механічні мішалки. При роботі гідравлічних або пневматичних мішалок використовують енергію повітряних чи гідравлічних струменів, що виходять з насадок чи сопел, розміщених на висоті 25-50 мм від дна резервуара.

У механічних мішалках застосовують крильчатки, що обертаються в робочій рідині від зовнішнього ланцюгового або іншого механічного приводу. Ці мішалки розміщують на висоті 10…15 мм від дна резервуара, а лопаті – радіально, рідко з відхиленням назад чи вперед.

Інтенсивність перемішування робочої рідини оцінюють коефіцієнтом циркуляції

,

де - продуктивність мішалки, м3/с;

- об’єм баку, м3.

Продуктивність механічної мішалки становить

,

де і - радіус траєкторії відповідно внутрішнього та зовнішнього країв лопаті, м;

і - ширина лопаті відповідно на вході та виході рідини, м;

- кількість пар лопатей;

і - абсолютні швидкості рідини на вході та виході із мішалки, м/с;

і - кут між напрямком векторів абсолютної та відносної швидкостей відповідно на початку та кінці лопаті ().

Продуктивність гідравлічної мішалки становить

,

де - діаметр сопла, м;

- швидкість потоку, м/с;

- щільність рідини, кг/м3.

Швидкість потоку рідини визначають із залежності

,

де мПа – максимальний робочий тиск оприскувача;

- коефіцієнт місцевого опору сопла, що залежить від напору, діаметру і якості обробки отвору.

При розрахунку параметрів оприскувачів за відомим коефіцієнтом циркуляції знаходять необхідну продуктивність і відповідно необхідний діаметр сопла мішалки.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників | Розрахунок живильних ємкостей | Технологічний розрахунок картоплесаджалки | Основи теорії розвантаження ложечки | Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни | Розрахунок параметрів транспортерів | Основи теорії бітера розкидача органічних добрив | Теорія дискового відцентрового розкидача |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача| Розрахунок параметрів розпилюючих пристроїв

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)