Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Параметричний запит до двох і більше таблиць

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Підтримування пацієнта під час піднімання (виконують двоє чи більше осіб).
  2. А.2.1.12. Переміщення пацієнта з ліжка на стілець (виконують двоє чи більше осіб методом піднімання плечем; пацієнт може сидіти, але не може пересуватися самотужки).
  3. А.2.1.2. Піднімання пацієнта в ліжку за допомогою плеча – австралійське піднімання (виконують двоє й більше осіб, пацієнт може допомагати).
  4. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  5. Завдання № 5 Прочитайте та письмово перекладіть лист запит.
  6. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Контрольна робота №2. Створення запитів мовою QBE

 

Нижче наведено завдання на створення запитів мовою QBEрізного типу. Номера завдань варіанту мають таку систему кодування: 2.N.V , де:

2 – номер контрольної роботи;

N – номер типу запита;

V – номер варіанту завдання.

При виконанні завдань, у яких явно не задане значення атрибуту, який використовується у запиті, треба створювати параметричний запит. Такими є завдання, де використовуються змінні, як наприклад, i, j, X,Q, Прикметники типу „певний” потребують введення конкретного значення.

УВАГА! В одному кредіті рахується 54 години.

Імена запитів повинні бути вигляду Q.2.N.Vабо Зап.2.N.V

 

Простий запит до однієї таблиці

2.1.1. Коди дисципліни, що викладаються в певному триместрі, та їх аудиторний обсяг.

2.1.2. Триместри, у яких передбачено тиждень самостійної роботи.

2.1.3. В яких триместрах викладається дисципліна, що має певний код.

2.1.4. Триместри певного типу та їх характеристики.

2.1.5. Триместри, у яких передбачено тиждень самостійної роботи.

2.1.6. Коди дисципліни певного триместру, які завершуються заліком.

2.1.7. Дата початку літніх канікул на 3 курсі.

2.1.8. Коди дисципліни, що мають Х годин аудиторних занять за триместр, а також триместри, коли викладаються такі дисципліни.

2.1.9. Список викладачів певної кафедри.

2.1.10. Триместри, що мають певний ресурс, та їх характеристики.

2.1.11. Дисципліни певного циклу, що мають обсяг більш ніж 3 кредити.

2.1.12. Коди дисципліни, що викладаються у весняних триместрах і мають обсяг менш ніж 2 кредити.

2.1.13. Триместри, у яких не передбачено тижня самостійної роботи.

2.1.14. Коди дисциплін, що викладаються у певному триместрі і мають Х годин аудиторних занять

2.1.15. Назви дисциплін певного циклу (за кодом циклу).

2.1.16. Назви дисциплін з обсягом Х кредитів.

2.1.17. Дисципліни, які мають певний обсяг

2.1.18. Дисципліни певного циклу

 

Параметричний запит до двох і більше таблиць

2.2.1. Назви дисциплін j-го триместру, у яких триместровий обсяг лекційних занять більше або дорівнює Х годин.

2.2.2. Назви дисциплін i-го циклу, у яких триместровий обсяг лабораторних робіт менше або дорівнює Х годин.

2.2.3. Види занять, які передбачені для m-ї дисципліни.

2.2.4. Назви дисциплін, що викладаються у певному триместрі і мають Х годин аудиторних занять, та їх характеристики.

2.2.5. У яких триместрах викладається j-а дисципліна (задається параметрично частка назви).

2.2.6. Назви дисциплін, що викладаються у триместрах певного типу, та їх характеристики.

2.2.7. Назви дисциплін j-го циклу, триместровий обсяг аудиторних занять яких дорівнює Х годин.

2.2.8. Дисципліни j-го триместру, для яких передбачені лабораторні роботи.

2.2.9. Назви дисциплін j-го триместру, у яких триместровий обсяг лекційних занять більше або дорівнює Х годин.

2.2.10. Назви дисциплін i-ї кафедри, у яких триместровий обсяг аудиторних занять менше або дорівнює Х годин.

2.2.11. Назви дисциплін j-го триместру, у яких триместровий обсяг лабораторних робіт більше або дорівнює Х годин.

2.2.12. Назви дисциплін i-го циклу, у яких триместровий обсяг практичних (групових) занять менше або дорівнює Х годин.

2.2.13. Прізвища викладачів і назви дисциплін, які викладають лекції певної кафедри.

2.2.14. Назви дисциплін певного триместру, для яких передбачені лекційні і практичні (групові) заняття.

2.2.15. Назви дисциплін певного циклу, для яких передбачені лекційні заняття або лабораторні роботи.

2.2.16. Назви дисциплін, що мають обсяг більш ніж Q кредитів, а також триместри, коли викладаються такі дисципліни.

2.2.17. Прівища викладачів, які викладають лекції у певних триместрах і назви цих дисциплін.

2.2.18. Прізвища викладачів, які проводять лабораторні роботи в певних підгрупах.

2.2.19. Прізвища викладачів і назви дисциплін, по яких проводяться курсові роботи

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 208 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Затраты на производство горизонтально-фрезерного станка| Складні запити до кількох таблиць

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.047 сек.)