Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок молотильних пристроїв

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Ремонт споруд та пристроїв
  4. Розрахунок бральних апаратів
  5. Розрахунок висівних апаратів
  6. Розрахунок економічної ефективності
  7. Розрахунок живильних ємкостей
  1. Основне рівняння роботи молотильного апарата

 

За В.П. Горячкіним енергія, яка надається молотильному барабану (рис11.1) затрачається на подолання опорів двох категорій:

- опір у підшипниках і передатніх механізмах та опір повітря;

- опір пов’язаний з процесом обмолоту, у результаті якого змінюється фізичний стан оброблюваного матеріалу.

Рис. 11.1. Бильний молотильний апарат

Тому потужність, що затрачається на привід барабана становить

,

де - потужність, що затрачається на переборення опорів першої категорії;

- потужність, що затрачається на переборення опорів другої категорії.

,

де - коефіцієнт, що являє питомий момент сили тертя, який припадає на кілограм маси барабана ( для штифтового і для бильного);

- маса барабана, кг;

- коефіцієнт, що залежить від щільності повітря, форми і розмірів обертових частин барабана ( для штифтового барабана і для бильного);

- довжина барабана, м;

- кутова швидкість обертання барабана, с-1.

,

де - повне колове зусилля на бичах чи штифтах, Н;

- колова швидкість точок бича, м/с.

Повне колове зусилля на бичах чи штифтах становить

,

де - сила удару, Н;

- зусилля на переборення опору протягуванню маси крізь робочу щілину між барабаном та декою, Н.

За рівномірної подачі, маса, захоплена за час одного удару одним билом, становить

,

де - час удару, с;

- пропускна здатність апарату, кг/с.

Імпульс сили при ударі становить

.

Оскільки , то

.

Згідно теорії В.П. Горячкіна

,

де - коефіцієнт перетирання, що залежить від конструктивних особливостей барабана та підбарабання, фізико-механічних властивостей хлібної маси ( - для бильних барабанів і - для штифтових)

Тому

,

або

.

Підставляючи отримане значення в (11.3) отримаємо

.

У момент холостого ходу барабана, тобто коли немає подачі хлібної маси, різниця затрачається на зростання кутової швидкості барабана. Також можна записати

,

де - прискорення, надається барабану, с-2;

- момент інерції барабана, кг·м2.

Оскільки складає 5% від , то

.

Отримане рівняння, яке пов’язує між собою характеристики двигуна комбайна , барабану та хлібної маси , має назву основного рівняння молотильного барабану.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основи теорії бітера розкидача органічних добрив | Теорія дискового відцентрового розкидача | Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача | Параметри баків та мішалок оприскувачів | Розрахунок параметрів розпилюючих пристроїв | Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів | Встановлення стеблопідіймачів | Встановлення мотовила за висотою стеблостою | Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин | Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок скребкових елеваторів| Аналіз основного рівняння молотильного барабана

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)