Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теорія плющильних вальців

Читайте также:
  1. Концепція меж зростання і теорія сталого розвитку
  2. ЛОККОВА ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ
  3. ПЛАТОНОВА ТЕОРІЯ БЕЗСМЕРТЯ
  4. Теорія дискового відцентрового розкидача
  5. ТЕОРІЯ ІДЕЙ
  6. Теорія постмодернізму

 

Для перетирання коробочок льону необхідно, щоб вони були затягнуті рухомими поверхнями вальців у робочі щілини.

При обертанні вальців навколо осей і на коробочку разом із силою тяжіння будуть діяти нормальні сили і та сили тертя і . Вальці встановлені із деяким зазором . Оскільки сила ваги є дуже малою у порівнянні із силами тертя, то захоплення коробочки відбувається під дією останніх. Тому умову захоплення можна записати у вигляді

.

Рис. 14.5. Схема захоплення коробочки вальцями

 

Оскільки

, а

то

,

також

 

.

Після підстановки (14.12) і (14.13) у (14.11) отримаємо

або .

Отже захоплення коробочки вальцями можливе у випадку коли кут захоплення менший кута тертя . Кут захоплення знаходять залежно від діаметра вальців і , діаметру коробочки і зазору

.

Тоді сину даного кута становитиме

.

Тоді

.

Тому умова захоплення коробочки вальцями набере вигляду

.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 178 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці | Робочий процес соломотряса | Кінематичний режим роботи коливного решета | Умови проходження зерен крізь отвори решіт | Розрахунок завантаження соломотряса | Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин | Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів | Розрахунок пруткових елеваторів | Основи теорії коливного та вібраційного грохота | Теоретичні основи роботи подільника |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок бральних апаратів| Аналіз роботи очісувального апарату

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)