Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок пруткових елеваторів

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Розрахунок бральних апаратів
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок живильних ємкостей
  7. Розрахунок завантаження соломотряса

Пруткові елеватори знайшли широке застосування через простоту конструкції та можливість підіймання і транспортування пласта під кутом і більше.

Зважаючи на зміну фізико-механічних властивостей ґрунту зі зміною його вологості оптимальні значення швидкості елеватора різні: під час сепарації ґрунту у твердому стані близько 2 м/с, а під час сепарації пластичного ґрунту 3...4 м/с. Для унеможливлення нагромадження підкопаного пласта і зменшення товщини шару швидкість елеватора повинна бути у рази більшою швидкості машини.

Віддаль між осями привідного вала та ведених роликів становить, тобто довжина робочої вітки елеватора становить

,

де - подача ґрунту на елеватор (80-120 кг/(с·м));

- допустиме навантаження на одиницю площі, кг/м2;

- ширина полотна елеватора, яка визначається конструкцією підкопуючи органів, м.

Висота підіймання маси елеватором та довжина робочої вітки пов’язані залежністю

.

Сепаруюча здатність елеватора залежить не тільки від кінематичних параметрів, але й від просвіту між прутками, тобто від живого перерізу елеватора, який можна визначити за формулою:

,

де - кількість ланок пруткового елеватора;

- крок пруткового елеватора, м;

- діаметр прутків елеватора, м.

Для інтенсифікації процесу сепарації картопляного вороху здійснюють струшування елеватора еліптичними зірочками. У момент струшування прутки елеватора рухаються по колу, що описується великою віссю еліпса (рис.13.3). У наслідок цього на компоненти вороху діє відцентрова сила

,

де - сила ваги частинок, Н;

- кутова швидкість обертання вала зірочки, с-1;

- радіус кола, що описує велика вісь зірочки, м.

Рис. 13.3. Схема дії еліптичного струшувача на транспортер картоплекопача

 

Вертикальна складова цієї сили становить:

.

Відрив частинки від поверхні елеватора відбудеться коли . Тому

або

.

Звідки

або

.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 195 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Розрахунок скребкових елеваторів | Розрахунок молотильних пристроїв | Аналіз основного рівняння молотильного барабана | Розрахунок параметрів молотильного апарата | Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці | Робочий процес соломотряса | Кінематичний режим роботи коливного решета | Умови проходження зерен крізь отвори решіт | Розрахунок завантаження соломотряса | Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів| Основи теорії коливного та вібраційного грохота

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)