Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин

Читайте также:
  1. Quot;Подаренные идеи" машины времени
  2. Алматы ауыр машина жасау зауыты
  3. Анализ методов управления сбытовой деятельностью производственных систем машиностроения
  4. Анализ факторов внешней среды производственных систем машиностроения
  5. Анализ факторов внутренней среды производственной системы машиностроения
  6. АНАТОЛИЙ И ЮЛИЯ РОМАШИНЫ.
  7. Безопасность портовых подъемно-транспортных машин

1. Технологічні властивості матеріалів з якими взаємодіють робочі органи картоплезбиральних машин

 

У процесі механізованого збирання картоплі найважчим завданням є відокремлення бульб від грудок. Робочі органи картоплезбиральних машин розділяють картопляний ворох в основному за геометричними розмірами і фрикційними властивостями бульб і грудок ґрунту.

Об’єм та розмір бульб картоплі пов’язані залежністю встановленою В.П. Горячкіними:

,

де - коефіцієнт (для еліпсоїда );
, , - відповідно довжина, ширина та товщина бульби.

Об'ємна маса бульб картоплі коливається залежно від сорту та інших факторів у межах 0,5...0,7 т/м3, а густина – 1,04...1,09 т/м3.

При русі бульб картоплі може виникати тертя ковзання, кочення і перекидання. Наприклад по сталі коефіцієнт кочення становить 0,35...0,37, перекидання – 0,43...0,53, ковзання – 0,58...0,6.

Середнє зусилля роздушування бульб картоплі – 511...978 Н. Граничні швидкості удару бульб: у металічну решітку – 1,4...1,7 м/с, у гладку металічну поверхню – 2,3...3,1 м/с, піщаний ґрунт – 6,2 м/с.

Руйнування при стиску дрібних грудок (21...30 мм) відбувається під дією зусилля у 40...50 Н, крупних (71...80 мм) – при 120...200Н. Таким чином максимальний опір грудок та мінімальний бульб картоплі є однаковими. Але опір грудок деформаціям згину значно менший ніж опір стиску.

Коефіцієнт тертя кочення одиничних грудок по гумовій поверхні середньому становить 0,51, а по сталі – 0,5.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин | Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів | Розрахунок скребкових елеваторів | Розрахунок молотильних пристроїв | Аналіз основного рівняння молотильного барабана | Розрахунок параметрів молотильного апарата | Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці | Робочий процес соломотряса | Кінематичний режим роботи коливного решета | Умови проходження зерен крізь отвори решіт |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок завантаження соломотряса| Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.029 сек.)