Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка точності системи ходів полігонометрії

Читайте также:
  1. А.2.1.10. Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу.
  2. А.2.1.11. Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів.
  3. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  4. Вибір системи інтелектуального відеоспостереження
  5. Вибір системи конструювання та її обґрунтування.
  6. Виробництво кормів із відходів птахівництва
  7. Відгук і оцінка роботи студента на практиці

2.2.1 В табл. 2 визначити коефіцієнт прямолінійності ходів полігонометрії за формулою:

де SSj – сума довжин сторін у j ході полігонометрії між вузловою точкою та відповідними вихідними пунктами;

Lj - довжина замикальної j ходу між вузловою точкою та відповідним вихідним пунктом.

2.2.2. Згідно з “Інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500” [1] встановити середні квадратичні похибки виміряння довжин сторін:

mSi= 1 см для Si<500 м;

mSi= 2 см для Si≥500 м,

де mSi - середня квадратична похибка вимірів довжин сторін в сантиметрах.

 

Таблиця 2 - Визначення коефіцієнту прямолінійності ходів

Номера пунктів Довжина сторін, м Номера пунктів Довжина сторін, м Номера пунктів Довжина сторін, м
1 хід 2 хід 3 хід
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  S Si          
Lj          
kпрям.          

2.2.3. Обчислити середню квадратичну похибку визначення положення кінцевої (вузлової) точки по запроектованих ходах між відповідними вихідними пунктами та вузловою точкою (табл. 3) за формулою:

де mS – середні квадратичні похибки вимірювання довжин ліній ходу полігонометрії 1 розряду в сантиметрах;

Dо,i – відстань від центра ваги ходу до і –тої точки ходу полігонометрії в кілометрах (визначається графічно на схемі полігонометрії);

mb - нормативна середня квадратична похибка вимірювання кутів в полігонометрії 1 розряду (4 класу) в секундах;

r = 206265" - число секунд в радіані (для визначення Мвузл. в сантиметрах прийняти при розрахунках r = 2,06265" ).

Таблиця 3. Оцінка точності визначення положення кінцевої точки ходу полігонометрії

Номера точок mS,, см mS2 Dо,i, км D 2о, i М 2вузл. Вага вузлової точки, Рj=1/ М 2вузл.    
   
Хід від пункту ........ до вузлової точки    
                 
   
         
       
         
       
         
       
         
       
           
Сума ххх   ххх      
Хід від пункту ......... до вузлової точки    
                 
   
         
       
         
       
         
       
           
Сума ххх   ххх      
Хід від пункту ............ до вузлової точки    
               
 
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
         
Сума ххх   ххх    
Рвузл. =∑Рj=    

 

2.2.4. Обчислити середню квадратичну похибку визначення висоти вузлової точки в запроектованій системі ходів полігонометрії за формулою:

де Рвузл. = SРj - сумарна вага вузлової точки (сума ваги вузлової точки по всім ходам полігонометрії).

2.2.5.Обчислити максимальну очікувану відносну похибку ходів полігонометрії за формулою:

де - найменша довжина полігонометричного ходу із всіх ходів, що збігаються у вузловому пункті.

2.2.6. Виконати оцінку точності запроектованої нівелірної мережі IV класу в табл.4.

2.3. Оцінка точності нівелірної мережі IV класу ( 10 мм)

Таблиця 4

№№ ходів №№ точок Довжина ходів, L км Вага вузлової точки, РH вузл. Сер. квадр. похибка М H вузл., мм
             
         
         


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 205 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання| Розрахунок шихти

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.033 сек.)