Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка точності системи ходів полігонометрії

Читайте также:
  1. А.2.1.10. Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу.
  2. А.2.1.11. Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів.
  3. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  4. Вибір системи інтелектуального відеоспостереження
  5. Вибір системи конструювання та її обґрунтування.
  6. Виробництво кормів із відходів птахівництва
  7. Відгук і оцінка роботи студента на практиці

2.2.1 В табл. 2 визначити коефіцієнт прямолінійності ходів полігонометрії за формулою:

де S Sj – сума довжин сторін у j ході полігонометрії між вузловою точкою та відповідними вихідними пунктами;

Lj - довжина замикальної j ходу між вузловою точкою та відповідним вихідним пунктом.

2.2.2. Згідно з “Інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500” [1] встановити середні квадратичні похибки виміряння довжин сторін:

mSi= 1 см для Si<500 м;

mSi= 2 см для Si≥500 м,

де mSi - середня квадратична похибка вимірів довжин сторін в сантиметрах.

 

Таблиця 2 - Визначення коефіцієнту прямолінійності ходів

Номера пунктів Довжина сторін, м Номера пунктів Довжина сторін, м Номера пунктів Довжина сторін, м
           
1 хід 2 хід 3 хід
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  S Si          
Lj          
kпрям.          

2.2.3. Обчислити середню квадратичну похибку визначення положення кінцевої (вузлової) точки по запроектованих ходах між відповідними вихідними пунктами та вузловою точкою (табл. 3) за формулою:

де mS – середні квадратичні похибки вимірювання довжин ліній ходу полігонометрії 1 розряду в сантиметрах;

D о ,i – відстань від центра ваги ходу до і –тої точки ходу полігонометрії в кілометрах (визначається графічно на схемі полігонометрії);

mb - нормативна середня квадратична похибка вимірювання кутів в полігонометрії 1 розряду (4 класу) в секундах;

r = 206265 " - число секунд в радіані (для визначення Мвузл. в сантиметрах прийняти при розрахунках r = 2,06265 ").

Таблиця 3. Оцінка точності визначення положення кінцевої точки ходу полігонометрії

Номера точок mS,, см mS 2 D о ,i, км D 2о, i М 2 вузл. Вага вузлової точки, Рj =1/ М 2 вузл.    
                 
Хід від пункту........ до вузлової точки    
                 
   
         
       
         
       
         
       
         
       
           
Сума ххх   ххх      
Хід від пункту......... до вузлової точки    
                 
   
         
       
         
       
         
       
           
Сума ххх   ххх      
Хід від пункту............ до вузлової точки    
               
 
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
         
Сума ххх   ххх    
Рвузл. =∑Рj=    

 

2.2.4. Обчислити середню квадратичну похибку визначення висоти вузлової точки в запроектованій системі ходів полігонометрії за формулою:

де Рвузл. = S Рj - сумарна вага вузлової точки (сума ваги вузлової точки по всім ходам полігонометрії).

2.2.5.Обчислити максимальну очікувану відносну похибку ходів полігонометрії за формулою:

де - найменша довжина полігонометричного ходу із всіх ходів, що збігаються у вузловому пункті.

2.2.6. Виконати оцінку точності запроектованої нівелірної мережі IV класу в табл.4.

2.3. Оцінка точності нівелірної мережі IV класу ( 10 мм)

Таблиця 4

№№ ходів №№ точок Довжина ходів, L км Вага вузлової точки, РH вузл . Сер. квадр. похибка М H вузл., мм
             
         
         


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 205 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання| Розрахунок шихти

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)