Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання. Завдання на курсову роботу по геодезії

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

Одеса, 2015


Завдання на курсову роботу по геодезії

1.1 Тема роботи: «Побудова планової геодезичної мережі згущення».

1.2 Строк здачі роботи: до «20» квітня 2015 року.

1.3 Вихідні данні для роботи:

· фрагмент топографічної карти масштабу 1:10 000 (http://dgm.gki.com.ua/map);

· координати вихідних пунктів тріангуляції 3, 4 класу;

1.4 Технічне завдання:

На топографічній карті масштабу 1:100 000 запроектувати та оцінити точність системи ходів полігонометрії 1 розряду (4 класу) з однією вузловою точкою.

1.5 Перелік питань для розробки та висвітлення в роботі:

· нормативні вимоги до проектної мережі згущення;

· схема проекту полігонометрії;

· розрахунок коефіцієнта прямолінійності ходів полігонометрії;

· оцінка точності проекту полігонометрії;

· вибір типів ґрунтових центрів і стінних знаків для закріплення пунктів полігонометрії;

· вибір геодезичних приладів для кутових і лінійних вимірів;

· методика кутових та лінійних вимірів;

· висновок про відповідність запроектованої геодезичної мережі згущення нормативним вимогам;

· складання схеми мережі полігонометрії.

1.6 Перелік графічного матеріалу (1 аркуш формату А1):

- схема запроектованої геодезичної мережі згущення з результатами розрахунку точності проекту;

- креслення прийнятих типів ґрунтових центрів і стінних знаків для закріплення пунктів полігонометрії;

- робоча схема мережі (системи ходів) полігонометрії;

1.7 До захисту представити:

- розрахунково – пояснювальну записку(формат А4);

- графічні матеріали (формат А 1);

1.8 Дата видачі завдання: «_____» квітень 2015_ року.

 

Завдання видав: ____________________ _____________________

Завдання прийняв: __________________ _____________________

 

2. Проектування планової геодезичної мережі

Для забезпечення земельно-кадастрових робіт

Завдання

Для забезпечення земельно-кадастрових робіт на топографічній карті масштабу 1:10000 запроектувати систему ходів полігонометрії 1 розряду та показати схему ходів на копії топографічної карти.

Координати вихідних пунктів для прив’язки ходів полігонометрії наведені в табл. 1.

Таблиця 1 - Координати вихідних пунктів

Назва пункту Координати, км
X Y
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

При виконанні курсової роботи:

1. На топографічній карті запроектувати систему ходів полігонометрії 1 розряду та графічно визначити довжини сторін (Si) у ходах, довжини замикальних ходів між вузловою точкою і відповідними вихідними пунктами (Lj), обчислити коефіцієнт прямолінійності ходів полігонометрії між вузловою точкою і відповідними вихідними пунктами (kпрям.).

2. Обчислити середню квадратичну похибку визначення положення вузлової точки у запроектованій системі ходів полігонометрії 1 розряду.

3. Обчислити максимальну очікувану відносну похибку у запроектованій системі ходів полігонометрії 1 розряду.

4. Визначити відповідність запроектованої планової геодезичної мережі вимогам “Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500” [1].


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАДАНИЕ НА ДОМАШНЮЮ РАБОТУ| Оцінка точності системи ходів полігонометрії

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)