Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби

Читайте также:
  1. II. Анкета
  2. II. Отнесение опасных отходов к классу опасности для ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ расчетным методом
  3. А.2.1.12. Переміщення пацієнта з ліжка на стілець (виконують двоє чи більше осіб методом піднімання плечем; пацієнт може сидіти, але не може пересуватися самотужки).
  4. А.2.1.2. Повертання пацієнта методом вільного перекочування і надання положення на боці (виконується вдвох).
  5. А.2.1.4. Взяття матеріалу методом мазків-відбитків для імунофлюоресцентного дослідження
  6. Анализ денежных потоков косвенным методом
  7. Анализ денежных потоков косвенным методом

Прізвище­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Ім'я, по батькові_________________________

Дата__________________________________

Час випробування_______________________

Потрійна проба Коди зразків Потрійна проба Коди зразків
1, 2, 3 13, 14, 15
4, 5, 6 16, 17, 18
7, 8, 9 19, 20, 21
10, 11, 12    

Висновок за результатами.

Практичне заняття2

ТЕМА:Визначення видів запахів під час проведення сенсорного аналізу.

МЕТА: вивчити будову органів нюху, процес сприй­няття запахів, теорії сприйняття запахів, класифікації та ха­рактеристику запахів, особливості формування запахів продо­вольчих та непродовольчих товарів, методи визначення запа­хів; провести відбір дегустаторів за нюховою чутливістю.

Завдання 1.Перевірка оцінювача на запахову аносмію

Хід роботи. Для перевірки запахової аносмії використовують набір запахових розчинів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1.

Речовини для перевірки на запахову аносмію

Речовини Концентрація
1. Тимол 0,1 г/дм3
2. Оцет 1,0 г/дм3
3. М'ятне масло 0,1 г/дм3
4. Рідина для коптіння 0,001 мас.%
5. Етанол (спирт) 5,0 мас.%
6. Масло кропу 0,00001 мас. %
7. Витяжка часнику 0,00001 мас.%
8. Витяжка цибулі 0,00001 мас. %

Оцінювач отримує 9 пробірок по 10 см3 ( причому дві з них наповнені одним розчином), нюхає кожен розчин і називає (записує) кожен запах. Визначати запах рекомендується правою ніздрею, оскільки її прохідність краща порівняно з лівою. При правильному розпізнанні 5-6 пробірок (із загальної кількості 8) констатують, що оцінювач має здатність розрізняти запахи. Результати роботи оформити у формі анкети (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Анкета перевірки на запахову аносмію

Прізвище­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Ім'я, по батькові_________________________

Дата__________________________________

Час випробування_______________________

Коди зразків Вид запаху
 
 
 
   
 

 

Завдання 2. Визначення індивідуального рівня чутливості оці­нювачів до розпізнавання запахів

Хід роботи. Оцінювач одержує одну і ту ж речовину із запахом різної інтенсивності (слабкий запах - а; більш сильний - б) для роз­пізнавання різниці в інтенсивності запаху методом трикутної проби в кількості 7 (21 зразок) за схемою: 1 (а; а; б); 2 (а; б; а); 3 (а; б; б); 4 (б; а; а); 5 (б; б; а); 6 (б; а; б); 7 (а; а; б).

Під час виконання роботи необхідно визначити розчин з більш сильним запахом у кожній пробі розчинів та записати у відповідну графу таблиці. При правильному розпізнаванні різниці інтенсив­ності запаху не менше 5 потрійних проб із загальної кількості 7 можна зробити висновок, що оцінювач має здатність розрізняти запахи. Дані визначень заносять в анкету (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Анкета для визначення рівня чутливості до розпізнавання основних запахів

Прізвище­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Ім'я, по батькові_________________________Дата__________________________________

Час випробування_______________________

Запахові речовини Пари зразків
1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 6-а 7-а
Оцет              
Олія м'ятна              
Етанол              
Тимол              

 

Висновок за результатами


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 314 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Мета роботи | Порядок виконання роботи | Мета роботи | Порядок виконання роботи | Мета роботи | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Додаток А | Анкета перевірки на смакову агнозію |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 2. Перевірка порогу смакової чутливості оцінювача| Визначення запахів ефірних олій

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.039 сек.)