Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облікурахування кредитних операцій

Читайте также:
  1. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  2. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  3. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  4. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  5. Документальне забезпечення імпортних операцій
  6. Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами.
  7. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти

v Бухгалтерський облік

Облікурахування одержанихотриманих,набутих кредитів ведеться на рахунках:

- 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті" - відображаєтьсявідбивається кредит банку терміном більше 1 року;

- 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в інвалюті" – відображається кредит банку за умов пролонгації;

- 506 "Інші довгострокові позикипозички в іноземній валюті" - відображається кредит партнера терміном більше 1 року;

- 602 "Короткостроковікороткотермінові кредити банків в іноземній валюті" - відображається кредит банку терміном менше 1 року;

- 604 "Відстрочені короткостроковікороткотермінові кредити банків в іноземній валюті" - відображається кредит банку за умови пролонгації.

Сальдо по цих рахункахлічбі відображаєвідбиває суму залишкуостачі заборгованості по кредитах.

Аналітичний облікурахування ведеться по кожному одержаномуотриманому,набутому кредиту в іноземній валюті.

Перерахунок у гривневий еквівалент здійснюється за курсом НБУ на день здійснення операцій в іноземній валюті.

Для перерахунку кредитних операцій подіями єз'являються,являються:

- дата надходженнявступу суми кредиту на валютний рахуноклічбу;

- дата нарахування відсотків, що підлягають сплаті;

- дата оплати відсотківпроцентів;

- дата погашення кредиту;

- кінець звітного періоду.

Заборгованість по кредитах відноситься до монетарних статей, отже перерахунок заборгованості в іноземній валюті по кредитах здійснюється на кінець звітного періоду і на дату погашення кредиту.

Курсові різниці за наслідкамиза результатами перерахунку заборгованості по кредитах у бухгалтерському обліку відображаютьсявідбиваються у складі доходів (витрат) від неопераційної курсової різниці на рахунках:

-лічба 744 "Дохіддоход від неопераційної курсової різниці";

- 974 "Втрати від неопераційної курсової різниці".

Відсоткипроценти по валютних кредитах відносяться до фінансових витрат і відображаютьсявідбиваються на рахункахлічбі 95 "Фінансові витрати", 85 "Інші витрати".

v Податковий облік

У податковому облікуурахуванні заборгованість за кредитом в іноземній валюті, а також заборгованість по виплаті відсотківпроцентів, нарахованих за користування кредитом і не погашених в строк, повинна супроводитися перераховуватися при зміні курсу НБУ. Заборгованість за кредитом в іноземній валюті, а також заборгованість з виплати відсотків треба перераховувати як на кінець звітного періоду, так і у разів разі погашення частиничастки кредиту або заборгованості по відсоткахпроцентах за користування кредитом.

Розглянемо приклад відображення операцій з отримання та погашення кредиту в обліку.

Приклад 9.1. Підприємство одержало короткостроковий кредит у розмірі 8000 дол. при курсі НБУ 5,2 грн. за долар. У звітному кварталі була погашена частина кредиту в розмірі 2000 дол. Курс на момент погашення-5,3 грн. за долар. Крім того, на кінець кварталу нараховані і сплачені відсотки за користування кредитом у розмірі 100 дол., термін сплати яких відповідно до договору припадає на кінець кварталу. Курс НБУ на кінець кварталу-5,35. Відобразити вказані операції в податковому і бухгалтерському обліку (табл.).

 

Таблиця 9.1

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
Дебет Кредит
  Отримання короткострокового банківського кредиту на валютний рахунок підприємства (8000 х 5,2 = 41600,0)     41600,0 --- ---
  Сплата частини кредиту (2000 х 5,3 = 10600,0)     10600,0 --- ---
  Нарахування курсової різниці на момент погашення частини кредиту (2000 х 5,3 – 2000 х 5,2 =200)     200,0 --- 200,0
  Нарахування відсотків за користування кредитом (100 х 5,35 = 535,0)     535,0 --- 535,0
  Сплата відсотків за кредитом     535,0 --- ---
  Нарахування курсової різниці на кінець кварталу на суму непогашеної частини кредиту (6000 х 5,35 – 6000 х 5,2 = 900,0)     900,0 -- 900,0

Приклад 9.2. Підприємство одержало довгостроковий кредит у розмірі 10000 дол. при курсі НБУ 5,3 грн. за долар. У звітному кварталі була погашена частина кредиту в розмірі 1000 дол. Курс на момент погашення-5,28 грн. за долар. Крім того, на кінець кварталу нараховані відсотки за користування кредитом у розмірі 200 дол., термін сплати яких відповідно до договору - кінець кварталу. Курс НБУ на кінець кварталу-5,25. Відсотки фактично були сплачені в наступному кварталі, курс НБУ на момент їх оплати склав 5,4 грн. за долар. Відобразити вказані операції в податковому і бухгалтерському обліку (табл. 9.2).

 

Таблиця 9.2

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
Дебет Кредит
  Отримання довгострокового банківського кредиту на валютний рахунок підприємства (10000 х 5,3=53000)     53000,0 --- ---
  Сплата частини кредиту (1000 х 5,28 = 5280,0)     5280,0 --- ---
  Нарахування курсової різниці на момент погашення частини кредиту (1000 х 5,28 – 1000 х5,3 = 20,0)     20,0 20,0 ---
  Нарахування відсотків за користування кредитом (200 х 5,25 = 1050,0)     1050,0 --- 1050,0
  Нарахування курсової різниці на кінець кварталу на суму непогашеної частини кредиту (9000 х 5,25 – 9000 х 5,3 = 450,0)     450,0 450,0 ---
  Сплата відсотків за кредитом (200 х 5,4 = 1080,0)     1080,0 --- ---
  Нарахування курсової різниці на момент погашення відсотків за кредитом (200 х 5,4 - 200 х 5,25 = 30,0)     30,0 --- 30,0

Контрольні запитання:

1. Які види кредитних угод Вам відомі?

2. Які особливості оформлення кредитів від нерезидентів?

3. Які особливості обліку кредитних операцій в бухгалтерському обліку?

4. Які особливості обліку кредитних операцій в податковому обліку?

Тести для самоконтролю:

1. Кредит в іноземній валюті може бути одержаний:

а) виключно отриманий,набутий від банківської установи;

б) виключно від іноземного контрагента;

в) як від банківської установи, так і від іноземного контрагента.

2. Вибрати відповідні твердження:

1. Комерційний кредит А.Кредитування експорту (імпорту) під виданий або одержанийотриманий,набутий вексель
2. Вексельний кредит Б.Полягає в акцепті банком векселя, який стає гарантією оплати експортеру. Банк акцептує вексель за тієї умови, що до наступу терміну платежу по векселю клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя.
3. Кредит по відкритомувідчиненому рахунку В. Форма кредитування експорту, при якій розрахунки зіз експортером здійснює посередник (банк), який за певну комісію і банківський процент викуповуєпокупав платіжні документи експортера. При викупі посередник оплачує 4/5 вартості постачання, а залишокостача оплачує післяпотім настаннянаступу зазначеного терміну
4. Факторінг Г.Форма кредитування експорту банком шляхом викупу векселів та інших боргових зобов'язань по зовнішньоторговельних операціях за мінусом дисконту
5. Форфейтінг Д.Форма кредитування експорту, за якою банк списує грошові кошти з рахункулічби клієнта, що перевищують залишокостачу на рахункулічбі (дебетове сальдо) Овердрафт надають особливо надійним клієнтам.
6. Акцептний Е.Кредит у формі відстроченнявідстрочки платежу по експорту цінностей.
7. Овердрафт Ж.Надається експортером іноземному імпортеру у вигляді відстроченнявідстрочки платежу

 

3. Кредити від іноземного контрагента можна одержувати за наявності індивідуальної ліцензії:

а) так;

б) отримувати,набувати ні.

4. За отримання кредиту без ліцензії:

а) накладається штраф у розмірі одержаногоотриманого,набутого кредиту;

б) накладається штраф у розмірі 10% одержаногоотриманого,набутого кредиту;

в) штраф не накладається.

5. Облікурахування довгострокових отриманих,набутих кредитів ведеться на рахунках:

а) 504;

б) 502;

в)506;

г) 602.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття бартерних операцій, особливості оформлення | Особливості оподаткування бартерних операцій | Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. | Приклад 7.2. | Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності | Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті | Повернення іноземних інвестицій інвестору | Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном | Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном | Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок отримання банківського кредиту| Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)