Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконання розрахунку

Читайте также:
  1. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  2. VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.
  3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  7. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

 

Визначаємо теплову інерцію D огороджувальної конструкцій за формулою 2.3:

(2.3)

Де: δі – товщина шару, м;

λі – розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару, Вт/м2К,

Sір — розрахункові опори окремих шарів огороджувальної конструкції, Вт /м2 ºК.

 

 

Теплова інерція Д = 4,06.

Згідно таблиці 2 ДБН або таблиці 1 Методичних вказівок при D> 1,5 розрахункове мінімально допустиме значення теплопередачі огороджувальної конструкції зовнішніх стін промислової будівлі з сухим та нормальним режимом (ІІ температурна зона) буде дорівнювати:

Rq min= 1, 7м2К/Вт.

 

Виходячи з умови 1.1:

(1.1)

Товщина утеплюючого шару визначається за формулою 2.7:

(2.7),

Де: R q min - мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної кон­струкції, м2 · К/Вт;

αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 · К);

λip - теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м · К);

Визначаємо товщину утеплювача з мінераловатної плити на синтетичному сполучному:

 

Приймаємо товщину утеплюючого шару δ3 = 0,05 м = 50 мм

Виконуємо перевірку приведеного опору теплопередачі за формулою 4.4:

, (4.4)

 

Умова 1.1: ., тобто 1,9 ≥ 1,7 виконується.

 

 
 


4.2. Теплотехнічний розрахунок покриття

Визначити за теплотехнічними умовами товщину утеплюючого шару покриття промислової будівлі, виконаного з пінобетону.

Вихідні дані:

 

1. Відповідно до умов завдання маємо:

а) знову споруджувана промислова будівля;

б) покриття – залізобетонні ребристі плити;

в) місце будівництва м. Черкаси – І температурна зона;

г) зона вологості району – нормальна.

2. Умови експлуатації визначаємо за додатком 2 Методичних указівок або по ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель», додаток К, відповідно до режиму приміщення й кліматичної зони району будівництва.

Для промислової будівлі м. Черкаси температурно-вологісний режим – нормальний, умови експлуатації приймаємо - «Б».

3. Перетин зовнішньої стіни являє собою багатошарову огороджувальну конструкцію.

Конструкція покриття промислової будівлі приймаємо з наступних шарів, приведених на рис. 5 "Розрахункова схема покриття"

 

1 шар - залізобетонна плита покриття: δ1 = 0,05 м, λ1= 2,04 Вт/м0К, s1=18,95 Вт/м2·К 2 шар - цементно-піщана стяжка: δ 2 = 0,05 м, λ 2 = 0,81 Вт/м0К, s2 =9,76 Вт/м2·К 3 шар - пароізоляція, в розрахунок не враховується. 4 шар - Плити пінополістирольні екструзійні, ρ5= 80кг/м3, δ4 = ? м, λ4= 0,049 Вт/м0К, S4=0, 73 Вт/м2·К. 5 шар - цементно-піщана стяжка: δ 2 = 0,03 м, λ 2 = 0,81 Вт/м0К, s2 =9,76 Вт/м2·К 6 шар - Руберойд, ρ5 = 600 кг/м3, δ 2 = 0,02 м , λ5= 0,17 Вт/м0К, S5=3, 53 Вт/м2·К.  


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 251 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Фундаменти | ВИСНОВКИ | Додаток А |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
К о л о н и| Виконання розраху

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)