Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фундаменти

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

з дисципліни: «Будівельні конструкції»

(назва дисципліни)

на тему: Розробка архітектурно-конструктивного

проекту Двоповерховий виробничий чех железо бетоних ізделей м.черкаси

 

 

Студента (ки) ІІІ курсу групи:   БС - 12/9Д
  (шифр групи)
напряму підготовки 6.060101
спеціальності 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд
____________Мурзак Д.О_________________
(прізвище, ініціали)
Керівник: ______викл. Фролова О. М._________
  (посада та прізвище та ініціали викладача)
Національна шкала ____________________________
Кількість балів: ______________ Оцінка: ECTS ______
                 

 

 

Члени комісії __________________ _ Фролова О. М. __
(підпис) (прізвище та ініціали)
___________________ __Миронова Т. О.
(підпис) (прізвище та ініціали)
___________________ __ Пищида В. В. _
(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Дніпродзержинськ - 2014 рік


ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Циклова комісія _ Будівництва та експлуатації споруд__________________________

Спеціальність_5. 06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд__

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова циклової комісії

___________Т. О. Миронова

«____» ________ 20____р.

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект

Студент групи БС - 12 /9Д ____ Арутюнян Артем Альбертович_____

Тема: Розробка архітектурно-конструктивного проекту

Двоповерховий виробничий чех железо бетоних ізделей

Початкові данні

1. Район будівництва: М. черкаси
2. Конструктивна схема: стінова з подовжніми несучими стінами
3. Розміри будівлі в плані: в осях 36000 × 60000мм
4. Фундаменти: монолитние железобетоние на естественном основание под типовые железобетоние колоны
5. Стіни: панелі перекрития
6. Перекриття: збірні залізобетонні ребристі плити
7. Дах, покриття Ферма,ребриста плити, утеплитель - Плити пінополістирольні екструзійні
8. Покрівля: слой рубероед

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Етапи роботи Термін виконання
Збір та підготовка інформації та літератури для розробки проекту 16. 09. 2014 р.
   
Пояснювальна записка  
Вступ (введення) 26. 09. 2014 р.
1. Генеральна план 03. 10. 2014 р.
2. Об’ємно-планувальне рішення будівлі 24. 10. 2014 р.
3. Конструктивне рішення будівлі: 28. 11. 2014 р.
Фундаменти 31. 10. 2014 р.
Несучи елементи будівлі 14. 11. 2014 р.
Огороджуючи елементи будівлі 25. 11. 2014 р.
4. Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції 17. 10. 2014 р.
5. Внутрішнє та зовнішнє опорядження будівлі 05. 12. 2014 р.
6. Інженерно-технічне обладнання будівлі 09. 12. 2014 р.
Висновок. Перелік посилань. Додатки 12. 12. 2014 р.
   
Графічна частина  
Аркуш 1. Фасади; плани, схема генплану, експлікація приміщень, будівель та споруд 31. 10. 2014 р.
Аркуш 2. Розрізи; план даху, схеми розміщення конструктивних елементів, розріз по стіні 05. 12. 2014 р.

 Дата видачі завдання 05. 09. 2013 р.

Строк подання студентом закінченого проекту 15. 12. 2014 р.

Завдання видав керівник курсового проекту _______________ О. М. Фролова

Завдання прийняв до виконання студент _______________ _Д.О.Мурзак


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпродзержинський технологічний коледж

Дніпродзержинського державного технічного університету

 

 

Студент Мурзак Дмитро Олексійович Групи БСкр – 14Д

 

 

Тема курсового проекту: Розробка архітектурно-конструктивного проекту

Двоповерховий виробничий чех железо бетоних ізделей

м. Черкаси

Оцінки по частинах проекту

Найменування частин проекту Керівник Оцінка Підпис
Пояснювальна записка Фролова О. М.    
Графічна частина, в т.ч.: аркуш 1 Фролова О. М.    
аркуш 2 Фролова О. М.    
Робота над проектом Фролова О. М.    
       
Захист проекту Фролова О. М.    
Загальна оцінка Фролова О. М.    
       

 

Загрузка...

 

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка:

27 сторінки, 12 рисунки, 3 додатки, 10 джерел.

 

Об’єкт проектування: Механічний цех ВАТ «Артемівський механічний завод».

 

Вихідний матеріал для проектування-типовий проект виробничої будівлі механічного цеху.

 

В об’ємно-планувальному рішенні наведена характеристика конструктивної схеми будівлі, яка проектується.

 

В конструктивному рішенні дана характеристика уніфікованих конструктивних елементів. Виконано їх вибір за діючими каталогами і стандартами, виконані їх ескізи

 

Виконано теплотехнічний розрахунок конструкцій, що обгороджують – зовнішньої стіни та покриття промислової будівлі.

 

Складено специфікації елементів збірних конструкцій та елементів заповнення прорізів.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ПІД'ЄМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ, КАРКАС, ПЛАН ЦЕХУ, ФАСАДИ, РОЗРІЗИ, КОЛОНИ, ФАХВЕРК,

КРОКВЯНІ КОНСТРУКЦІЇ, ПОКРИТТЯ, СУМІСНИЙ ПЛАН

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ 8

1. Генеральний план ............................................................................... 9

2. Об'ємно-планувальне рішення....................................................... 11

3. Конструктивне рішення ........………………………………….......... 12

3.1. Фундамент ....................................................................................... 12

3.2. Фундаментні балки ............................................................................ 13

3.3. Колони ............................................................................................... 14

3.4. Кроквяні конструкції ........................................................................ 14

3.5. Плити покриття, покрівля .................................................................. 15

3.6. Стінові панелі ....................................................................................... 15

3.7. Підлога .................................................................................................. 16

3.8. Вікна, двері, ворота ............................................................................... 16

4. Теплотехнічний розрахунок конструкції, що обгороджують ...…... 18

4.1. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни ................................... 18

4.2. Теплотехнічний розрахунок покриття ................................................ 20

5. Зовнішнє й внутрішнє опорядження будинку ..................................... 21

6. Інженерно-технічне устаткування будівлі .......................................... 21

7. Техніко - економічні показники ..…………………………….............. 22

Висновки ................................................................................. 23

Перелік посилань ......................................................................................... 24

Додатки ......................................................................................................... 25


ВСТУП

 

В створенні національного багатства країни важлива роль належить капітальному будівництву, в процесі якого створюються нові жилі, громадські та виробничі фонди, здійснюються роботи по реконструкції та технічному переобладнанню і переозброєнню діючих підприємств.

Вдосконалення економічного механізму керування ― є припуски рішення однієї з координальних задач народного господарства, які підвищують ефективність народного господарства, а також створюють централізовані фонди розвитку мате -ріального заохочення, соціально – культурних заходів та житлового будівництва. Тому підвищення віддачи від капітальних вкладень, на сучасному етапі, є одним із важливих елементів економічної політики держави.

Промислове та сільськогосподарське будівництво одна з найважливіших частин капітального будівництва. На його долю приходиться близько половини щорічних капітальних вкладень у народне господарство. Об’єктами малого будівництва являються підприємства машинобудування, точного та зверхточного апаратобудівництва, радіоелектроніки та галузі промисловості ти сільськогосподарського виробництва.

Технічний прогрес у капітальному будівництві характеризується не тільки великою кількістю зросту капітальних вкладень. Розвиток технологічних процесів різних галузей відбувається в умовному технічному прогресі, супроводжується формуванням будівель або споруд, площею у десятки гектарів під одним дахом, технічними установами та інженерними спорудами висотою у сотні метрів.

Для ряду будівель і споруд розробляють типові конструкції. При проектуванні таких об’єктів встановлюються конкретні конструкції, форма та розміри окремих елементів, наприклад, колон, балок, вибрана розрахункова схема, результат розрахунку оптимізується по масі і вартості. Але у цьому випадку типові конструкції служать основою для розробки індивідуального проекту.

Труди в області уніфікації, типізації і стандартизації дозволяють виробляти основні конкретні напрямки вдосконалення будівель і споруд. Найближчі роки будуть розроблятися конструктивні рішення одноповерхових будівель, споруд, з широким застосуванням блок-секцій і елементів повної заводської готовості, із застосуванням підвісних кранів замість мостових кранів, наповненими різними видами підйомно-транспортного обладнання.

Подальший розвиток отримають конструктивні рішення одноповерхових будівель з плитами «на проліт» з полегшеними залізобетонними каркасами, залізобетонні конструкції з високоміцних бетонів марок М600, М700, легких бетонів М100, М500 та нових видів попередньо напруженої сталі.

Проте основним будівельним матеріалом для промислового та сільськогосподарського будівництва залишається залізобетон, а інші конструкції та матеріали будуть його доповнювати.


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

 

Місто Черкаси є обласним центром Черкаської області. Черкаської областей

Східний район,

Клімат помірковано-континентальний, відповідний IIIB кліматичному району України, І Північно-західного будівельно-кліматичного району України з дуже теплим літом (ізотерми найжаркішого місяця +22 °С) і помірковано-м'якою зимою (ізотерми найхолоднішого від -4 до -7 °С).

Температура повітря («Будівельна кліматологія», ДСТУ–Н В.1.1-27:2010):

Ø середня температура січня біля ─ - 5 °С, липня ─ +20,1°С;

Ø температура повітря найхолодніших діб:

забезпеченістю 0,92 ─ -26°C; забезпеченістю 0,98 ─ -29°C;

Ø температура повітря найхолоднішої п'ятиденки:

забезпеченістю 0,92 ─ -21°C; забезпеченістю 0,98 ─ - 24°C.

Опалювального периода 16, x-12.IV

 

Середня кількість опадів близько 536 мм в рік. Середня вологість повітря за рік – 76 %, найхолоднішого місяця близько 84 %, а найтеплішого – 70 % (СНиП 2.01.01-82 ст.80).

Сніговий покрив від середини листопаду до середини квітня, відповідно 5 територіального району Українм в середньому складає 1600 Па (ДБН В.1.2.-...- 2006 «Навантаження і впливи»).

Глибина промерзання ґрунтів - ___ м (СНиП 2.01.01-82 ст.46).

Максимальна з середніх швидкостей вітру по румбах за січень – 4,1 – 5,0 м/с; за липень - __ м/с. Напрям переважаючих вітрів влітку - південний і взимку – Північно-західний, західний («Будівельна кліматологія», ДСТУ–Н В.1.1-27:2010)

 

Кількість повторення напрямів вітрового навантаження приведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Повторення напрямів вітру по напрямам, %

 

Напрям вітру Місяць Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх
Січень 10,3 11,9 12,1 6,6 19,7 22,4
Липень 16,6 11,2 5,9 6,3 7,2 6,4 19,6 26,8

 

Черкаська область відноситься до I температурної зони України, відповідно до якої встановлюється нормативний опір теплопередачі при тепловологістному проектуванні зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель.

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів – – 0,9 м.

Інженерно-геологічний розріз території будівництва представлений наступними шарами:

- шар 1 - грунтово-рослинний потужністю 0,15м (ρm = 1,78 т/м3);

- шар 2 - суглинок темно-коричневий потужністю 8,4м з наступними характеристиками: ρm=1,91 т/м3; с= 15º; σ= 15 кПа; Е = 16 МПа.

Сталий рівень ґрунтових вод - 9,5м від поверхні землі.

Генеральний план ділянки вирішений з урахуванням усіх вимог ДБН, архітектурно-планувального рішення і максимального підпорядкування ситуації.

Генеральним планом задана об'ємно-просторова композиція механічного цеху, визначене функціональне зонування території, основні проходи і під'їзди.

Генеральний план даного ділянки передбачає раціональне розміщення будинків, споруджень і площадок з погляду нормативних розривів між будинками і спорудженнями відповідно до протипожежних вимог.

 

На території адинистративно-битовий корпус передбачені місця відпочинку, представлені газонами, одиночними деревами, чагарниками і їхніми групами. Місця відпочинку постачені елементами малих архітектурних форм (лавки, навіси).

 

На території механічного цеху влаштовуються проїзди і відкрита площадка для зовнішніх робіт з покриттям з одношарового асфальтобетону. Покриття пішохідних доріжок - з піщаного асфальту. Для огородження території розроблене огородження. Ширина пішохідних доріжок прийнята кратній одній смузі потоку - 0,75м.

Благоустрій території чеха железо бетоних ізделейзапроектовано комплексно. Основний під'їзд на територію здійснюється по існуючій постійній автодорозі. Озеленення території розроблене в повному ув'язуванні з проектом благоустрою із всіма існуючими і проектованими інженерними комунікаціями. Проектом озеленення передбачена посадка дерев і чагарників. Передбачено наступний асортимент дерев і чагарників: липа крупнолистная, клен польовий, бирючина звичайна. Проект озеленення передбачає максимальне збереження існуючих дерев.

Генеральний план ділянки вирішений в ув'язуванні з внутрішніми і зовнішніми транспортними зв'язками. Рельєф площадки спокійний, без значних переходів оцінок висот з малопомітним ухилом у північно-східному напрямку.

Поздовжні і поперечні ухили по проїздах і доріжкам запроектовані згідно СНиП 2.07.01-89. Відвід поверхневих вод із площадки здійснюється в зливову каналізацію.

 

 

 
 


Техніко-економічні показники генплану

 

1. Площа ділянки - 30800м2.

 

2. Площа забудови ділянки будинками і спорудженнями - 2920м2.

 

3. Площа відкритих складів і площадок - 2300м2.

 

4. Щільність забудови - 2300 х 100% = 9,4%

 

5. Коефіцієнт використання території:

2920 + 2300 = 0,17

6. Площа озеленення - 3600м2

 

7. Ступінь озеленення - 3600 = 0,3116

 

8. Площа асфальтування території - 3150м2.

 

9. Коефіцієнт асфальтування території: 3150 = 0,10

 


 
 


2. Об'ємно-планувальне рішення

Проектований будинок адинистративно-битовий корпус, в якому передбачені дільниці по зварювальним, токарним, слюсарним та ковальним роботам.

чеха железо бетоних ізделей представлений промисловою частиною будинку. Транспортні роботи у середині промислової частини будинку виконуються за допомогою мостового крана, Q=10т.

Конструктивна схема промислового будинку - каркасна, має більше двох евакуаційних виходів. Клас будинку - ІІ.

Ступінь вогнестійкості - ІІ.

Ступінь довговічності - ІІ.

Будинок двоповерховий, що складається з двох прольотів шириною 18, загальною шириноюв осях А - В - 36м.

Крок колон складає 6м. Загальна довжина будівлі - 48 м.

Висота від рівня чистої підлоги до нижньої частини елементів покриття складає 8,4м. Загальна висота будвлі - 10,5 м. Відносна позначка планування землі ― -0.150.

Прив'язка колон - «200». Координаційні осі внутрішніх стін збігаються з їх геометричною віссю.

Будинок - опалювальний. Необхідна природна освітленість приміщень, передбачена проектом, бічна - через вікна в зовнішніх стінах, верхня у промисловій частині через світло аераційні ліхтарі. Дана конструктивна схема будинку припускає так само забезпечення висвітлення приміщень штучним світлом.

Стіни панельні. Зовнішні стіни прийняті керамзитобетонні панелі товщиною 300мм, внутрішні перегородки – 100 мм.

 

Експліція приміщень

 

НоМЕР ПРИміщеня найменуваня площа   м2 кат* приміщення
Арматурнй цех  
формовка мелких деталий  
распалубка мелких деталей  
оделенія стенового ізготовления крупних ізделий  

3. Конструктивне рішення

Фундаменти

 

За даними звіту про інженерно-геологічні вишукування підставою підошви фундаментів будуть служити суглинки темно-коричневі з наступними характеристиками: ρМ= 1,91 т/м3; Ε= 16МПа; с = 15º. Рівень ґрунтових вод складає 9,5м від планувального рівня землі.

Фундаменти під колони запроектовані монолітними залізобетонними по серию1.412.1-6 марку ф 62.3 ф2,2

Прив'язка фундаментів до разбивочным осей визначається прив'язкою колон.

Виходячи з глибини закладення підошви, фундамент прийнятий двоступін-чатий. Глибина закладення фундаментів - 1, 95м. Розміри підошви фундаментів прийняті конструктивно 2200 х 2700м. Розміри подколонника - 900 х 1500м.

 

Рис. 3.1. Монолітний залізобетонний фундамент.

 

 

Фундаменти встановлюють на бетонну підготовку товщиною 10см. У фундаментах передбачають арматуру, розташовану по підошві фундаментів і в подколоннике у виді зварених сіток.Верхню частину стакана розташовують 150мм нижче відмітки чистої підлоги цеху, на відмітці -0.150. Це дозволяє вести монтаж колон при засипаних котлованах, після влаштування підготовки під підлоги і прокладення підземних комунікацій, тобто після закінчення робіт нульового циклу. Проектне положення низу колон фіксують шаром бетону, який укладають на дно стакана. Зазори поміж стакана та поверхнею колон заповнюють дрібнозернистим бетон на шлаковому гравію марки М150.

Під фахверкові колони фундамент виконують по серию1.412.1-4 марки фф3-1+фф3-6, Фундамент виконаний з бетону класу В15 і армований плоскими звареними сітками зі сталі класу A-I. Загальний вид та основні розміри фундаменту приведені на рисунку 3.2. З фундаментом фахверкові стійки кріпляться за допомогою анкерних болтів.

 
 


Рис. 3.2. Фундаменти під фахверккові колони

3.2. Фундаментні балки

 

Фундаментні балки застосовані збірні залізобетонні таврового перетину по Серия 1.415.1-2 марка 2 б ф 6-5атуск, марка 2бф 6-аіу, марка 2бф 6-10 атуск. Загальний вид та основні розміри приведені на рисунку 3.4 "Фундаментні балки".

Марка 2 б ф 6-5атуск: - клас бетону В25, довжина – 5,50м,

Марка 2бф 6-27аіу: клас бетону В20, довжина – 4,45м,

Марка 2бф 6-10 атуск. -клас бетону В25, довжина – 5,05м.

Подовжня арматура балок прийнята зі сталі класу А-Ш і поперечна - зі сталі класу А-1. Фундаментні балки укладаються на бетонні стовпчики.

 

Рис. 3.3. Фундаментні балки


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Виконання розрахунку | Виконання розраху | ВИСНОВКИ | Додаток А |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приложение 3.| К о л о н и

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.028 сек.)