Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рівняння руху вільного твердого тіла

Читайте также:
  1. А.2.1.2. Повертання пацієнта методом вільного перекочування і надання положення на боці (виконується вдвох).
  2. Аналіз основного рівняння молотильного барабана
  3. Вращательное движение твердого тела
  4. Вращательное движение твердого тела
  5. Вращательное движение твердого тела
  6. Движение свободного твердого тела (обобщение метода полюса)
  7. Доцільність участі оптового посередника у каналі розподілу обумовлюється порівнянням

Виберемо параметри (так звані узагальнені координати), які визначатимуть у просторі положення вільного твердого тіла. Довільну точку Р тіла приймемо за початок рухомої системи координат , яка переміщується поступально разом з полюсом Р (рис. 23.1).

 

 

Систему Р жорстко пов'яжемо з тілом. Положення точки Р (полюса) у просторі однозначно визначається трьома координатами хР, уР, zР, а положення тіла відносно рухомих осей - трьома кутами Ейлера

Отже, положення вільного твердого тіла в просторі в загальному випадку руху тіла можна визначити за допомогою шести параметрів, які змінюються з часом:

(23.1)

Рівняння (23.1) називаються рівняннями руху вільного твердого тіла.

Перші три рівняння визначають поступальний рух системи координат разом з полюсом (переносний рух тіла). Цей рух характеризується векторами швидкості і прискорення полюса Р.

Останні три рівняння (23.1) визначають рух тіла відносно системи координат (відносний рух тіла), тобто рух тіла навколо полюса, який займає в цій рухомій системі координат незмінне положення. Цей відносний сферичний рух такий, що в кожний даний момент часу існує миттєва вісь обертання, навколо якої тіло обертається з деякою миттєвою кутовою швидкістю і з миттєвим кутовим прискоренням .

Отже, у загальному випадку руху при одночасній зміні всіх шести узагальнених координат хР, уР, zР, , рух вільного твердого тіла складається з поступального руху, що визначається рухом полюса Р, і руху тіла навколо цього полюса.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 178 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди | Рівняння сферичного руху твердого тіла | Теорема Ейлера-Даламбера | Рухомі та нерухомі аксоїди |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі| Миттєва гвинтова вісь і миттєвий гвинтовий рух

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.01 сек.)