Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теорема Ейлера-Даламбера

Читайте также:
  1. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  2. Доказательство. Теорема.
  3. Интегральная теорема Лапласа
  4. Котельников теоремасы бойынша санақ шығарудың жиілігін таңдау
  5. ЛЕКЦИЯ 12. ТЕОРЕМА О ПЛОТНОСТИ СУММЫ ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
  6. ЛЕКЦИЯ 18. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА
  7. ЛЕКЦИЯ 6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА МУАВРА–ЛАПЛАСА, ТЕОРЕМА БЕРНУЛЛИ

Вище зазначалось, що переміщення тіла, яке має одну нерухому точку, з одного положення в інше здійснюється шляхом трьох послідовних поворотів навколо відповідних осей. Згідно з теоремою Ейлера-Даламбера будь-яке переміщення твердого тіла, що має одну нерухому точку, з одного положення в інше можна здійснити одним поворотом тіла навколо осі, яка проходить через нерухому точку. Вісь, навколо якої здійснюється поворот, називається миттєвою віссю обертання.

Миттєва вісь обертання являє собою геометричне місце точок тіла, швидкості яких у даний момент часу дорівнюють нулю.

При русі тіла з однією нерухомою точкою в кожний даний момент часу існує миттєва вісь обертання, яка проходить через нерухому точку. Поворотом навколо цієї осі на нескінченно малий кут тіло переміщується з даного положення в нескінченно близьке до даного. Кутова швидкість, з якою здійснюється цей поворот, називається миттєвою кутовою швидкістю:

(22.2)

Кутову швидкість тіла, що має нерухому точку, не можна визначити похідною від деякого кута за часом (при русі тіла навколо нерухомої точки кут просто не існує). Миттєва кутова швидкість повинна бути задана безпосередньо як функція часу. Цю кутову швидкість можна показати у вигляді вектора , направленого вздовж миттєвої осі обертання ОР так, щоб спостерігач, дивлячись з кінця вектора , бачив обертання тіла проти руху годинникової стрілки (рис. 22.2).


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 345 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла | Рівняння руху плоскої фігури | Поле швидкостей | Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рівняння сферичного руху твердого тіла| Рухомі та нерухомі аксоїди

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)