Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Котельников теоремасы бойынша санақ шығарудың жиілігін таңдау

Читайте также:
  1. Дәрістің тақырыбы: Өрт қауіпсіздігі бойынша ғимараттар мен үймереттерді топтау.
  2. Дискреттік байланыс каналы бойынша жіберудің ақпараттық жылдамдығы.
  3. Елегіштерді монтаждауға белгілеу қалай жүргізіледі ? С) төбедегі жапқыштағы тіктеуіш бойынша едендегі үлгі-рама көмегімен
  4. Конструктивті белгілері бойынша болат арқандары қалай бөлінеді ? А) бірлік, екілік және үшті орама
  5. Курс бойынша емтихан сұрақтары
  6. Курс бойынша емтихан сұрақтары

Котельниковпен шектелген спектрлі функция үшін теорема дәлелденген. Егер үздіксіз функция Дирихле шарттарын (үзім-үздіксіз шектелген және экстремумдарды соңғы санымен тұрады) қанағаттандырады және оның спектрі кейбір жиілігімен шектелген болса, онда , мұндағы: сигналының спектріндегі максимальды жиілік функциясымен алынған, өз мәнінің дискретті жиынымен толық анықталады, яғни – дискретизация интервалы. Бұл жағдайда, функция таңдауының нақты мәндері бойынша ағаттық мына түрде қалпына келтірілуі мүмкін:

, (7.1)

мұндағы: .

Интерполяциялық қатар Котельников қатары деп аталады.

(7.1) - ден шығатыны, шектелген жиілік спектрімен тұратын функциясы әрбір қосылғыш мына функция мұндағы: , мына түрде өрнектеліп қосынды (шексіз) түрінде қажеттеледі.

үшін қосынды (7.1) әрбір -шы уақыт кезінде тек бір -шы қосылғышпен анықталады, өйткені барлық қалған қосылғыштар бұл уақыт аралығында нольге айналады.

нақты іске асыруды теориялық қалпына келтіру процедурасы оның санап шығарылуы бойынша келесідей келтіріледі. Бастапқы үздіксіз функцияның қайта жіберілетін жағында уақыт интервалы арқылы лездік мәні анықталады және байланыс каналына амплитудасымен импульсі түрінде және –ге тең, , ауданы бар, шексіз аз ұзындықта беріледі, қабылдау жағында мұндай импульстер тізбегі қию жиілігі -ге тең, төменгі жиіліктің фильтрі арқылы жіберіледі.

Бірқалыпты дискретизация үшін қадам және есептеуішінің жиілігі тұрақты шамалар болып табылады. санап шығу нүктесі бұл жағдайда бірқалыпты осі бойынша орналасқан.

Дискретизация сигналы арқылы өтетін құрылғы дискретизатор деп аталады.

ИИ
П
ГИ
УУ
x(t)
x(ti)

ГИ – импульстер генераторы;

П – қайта құрушы;

УУ – басқару құрылғысы;

ИИ – ақпарат көзі.

Импульстар генераторы сигналын таңдаудың кейбір дискретті тізбегін үзушіге шығарады. Генератордан түсетін импульстар генераторының жұмысы басқару құрылғысымен анықталады.

Ақпарат тасушылар болып табылатын нақты сигналдар ақырғы ұзындықтан тұрады, ол шексіз спектр дегенді білдіреді.

Практикадан санап шығару жиілігі көбіне мына формула бойынша анықталады:

, мұндағы: – қор коэффициенті, көп жағдайда .


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 323 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Импульстер ұзақтығы және олардың спектрлер енінің арасындағы қатынас | Байланыс жүйелері мен каналдары (негізі құрастырушылары). | Модульденген сигналдардың спектрлік талдауы. | Дискреттік байланыс каналы бойынша жіберудің ақпараттық жылдамдығы. | Шенноның бірінші теоремасы. | Хаффман әдістемесі | LZW – кодтауы | Сызықтық кодтарға арналған тұрғызушы матрица. | Сызықтық кодтардың қасиеттері. | Сызықтық кодтардағы қателерді табу және түзету. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дискретизация әдістерін классификациялау| Циклді кодалар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)