Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шенноның бірінші теоремасы.

Читайте также:
  1. Бірінші орынды техника мен технология алатын, адамды енгізетін жүйені кім ойлап тапты?
  2. Тақырып 2.4 Энергия қабылдағыштарды параллель жалғау. Кирхгофтың бірінші заңы.

Шеннон теоремасы (бірінші): мәліметті беру кезінде ешбір әсердің жоқ болу кезінде хабарламаны кодтаудың мынадай нұсқасы бар, бұнда кодталатын алфавиттің бір белгісіне келетін белгінің орташа коды бірлік немесе екілік алфавиттің белгілеріне жақын болады. Кодтау барысында хабар көзінің статистикалық қасиетін ескере отырып , хабардың бір әріпін анықтау үшін екілік символдардың орташа санын минималдауға болады , ол кедергі болмаған жағдайда ақпарат өткізу уақытын азайтады. Мұнда тиімді кодтау кедергісіз каналдарға арналған Шеннонның негізгі теоремасымен анықталады : Белгілі бір алфавиттің әріптерінен құралған z- хабары l әріпімен белгіленген екілік символдардың орташа саны , осы хабардың H(Z) энтропия көзіне қажет болғанынша жақын , бірақ бұдан кем емес , яғни l => H(Z) болатындай кодтауға болады.

41. Шеннон және Фано әдістері

Әріптер арасындағы статистикалық ара-қатынасының болмаған жағдайына байланысты, тиімді кодтарды жобалауға арналған конструктивтік тәсілдерді алғаш рет Шеннон мен Фэно берген. Шеннон мен Фэно коды келесідей берілген:

– әріптер;

– ықтималдықтары.

кему бойынша реттеледі, көпшілігі әр топшада болғанынша ықтималдықтар қосындысын бірдей етіп 2 топқа бөледі. Жоғарғы бөліктің барлық әріптеріне бірінші символ ретінде 1, ал төмендегілеріне 0 жазылады. Алынған топтар өз кезегінде бірдей ықтималдықтар қосындысынан алынған 2 топшаға 1 әріптен қалғанша қайталана береді.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 447 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Энтропия түсінігі. | Шартты энтропия мен біріктіру энтропиясының анықтамасы | Шартты энтропия (жалпы). | Эпсилон-энтропия | Тасымалдың техникалық жылдамдығы түсінігі. | Ақпаратты жіберу жылдамдығы түсінігі. | Каналдың өткізгіштік қабілеті түсінігі. | Импульстер ұзақтығы және олардың спектрлер енінің арасындағы қатынас | Байланыс жүйелері мен каналдары (негізі құрастырушылары). | Модульденген сигналдардың спектрлік талдауы. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дискреттік байланыс каналы бойынша жіберудің ақпараттық жылдамдығы.| Хаффман әдістемесі

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)