Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хаффман әдістемесі

Екілік код үшін Хаффман әдістемесі мына түрде жүргізіледі:

1. Мәлімет алфавитінің әріптері бір бағанаға ықтималдықтарының азаю тәртібімен орналастырылады;

2. Екі соңғы әріпті ықтималдық қосындысы жазылатын бір қосымша әріпке біріктіріледі;

3. Бірігуге қатыспаған және алынған ықтималдық қосындысы тағы да қосымша бағанада азаю тәртібіне сәйкес орналастырылады, ал соңғы екеуі біріктіріледі;

4. Процесс бір ғана қосымша әріп алғанша және ықтималдық бірге тең болғанша жүргізіледі.

Жоғарыда көрсетілген әдістер бойынша кодтық сөз минимальды орташа ұзындыққа ие болатын біркелкі емес таралған символдары бойынша құралған кодтық қолайлы біркелкі емес код (ҚБеК) деп аталады. ҚБеК-лары: болатындары максималды тиімді болады.

ҚБеК-ның тиімділігі статикалық қысу коэффициентінің көмегімен анықталады:

және қатысты тиімділік коэффициентін анықтайды:

45. Шенноның екінші теоремасы (шуылы бар дискреттік каналға арналған)

Шеннон теоремасы (екінші): мәліметтерді каналдар бойынша беру кезінде хабарламаны кодтау қолданылады, бұнда хабарлама қаншалық терілсе, соншалықты жеткізіледі, бірақ оның берілу жылдамдығы каналдың өкізу қабілетінен аспауы керек.

Кедергіге тұрақты кодтау Шенноны 2 теоремасы(кедергісі бар каналдар үшін)бойынша анықталады. Каналдын өткізу кабілеттілігінен кем ақпарат көзінің кез келген өнімділігінде аз кателікті хабар көзімен құрылған барлық акпараты өткізетін кодтау тәсілі бар.

Бұл символдар тізбегін беретін артықтықты кодтау кезіндегі енгізу бағасымен іске асады себебі қабылдау бөлігінде кателерді тауып түзеуге арналған қосымша шарттарды қанағаттандыру қажет. Қазіргі кезде кездесетн көптеген кедергіге қарсы кодтарда көрсетілген шарттар олардың алгебралық код құрылымын тізбегі болп табылады.

Алгебралық кодтар 2 үлкен класска бөлінеді. 1 Блоктық 2 Үздіксіз

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 362 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Шартты энтропия мен біріктіру энтропиясының анықтамасы | Шартты энтропия (жалпы). | Эпсилон-энтропия | Тасымалдың техникалық жылдамдығы түсінігі. | Ақпаратты жіберу жылдамдығы түсінігі. | Каналдың өткізгіштік қабілеті түсінігі. | Импульстер ұзақтығы және олардың спектрлер енінің арасындағы қатынас | Байланыс жүйелері мен каналдары (негізі құрастырушылары). | Модульденген сигналдардың спектрлік талдауы. | Дискреттік байланыс каналы бойынша жіберудің ақпараттық жылдамдығы. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Шенноның бірінші теоремасы.| LZW – кодтауы

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)