Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Курс бойынша емтихан сұрақтары

Читайте также:
  1. Аймактық белгiсi бойынша домендер атауы
  2. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бақылау сұрақтары
  7. Бақылау сұрақтары

1. Турбо-Паскаль тілінің алфавиті.

2. Турбо-Паскаль тілінің негізгі түсініктері.

3. Енгізу операторлары.

4. Шығару операторлары.

5. Турбо Паскаль программаның құрылымы. Бөлімдердің тағайындалуы.

6. Мәліметтердің типтері. Бүтін типтер. Ішкі кескінделуі, мүмкін мәндердің диапазоны.

7. Мәліметтердің типтері. Бүтін типтер. Longint типі.

8. Мәліметтердің типтері. Бүтін типтер. Word типі.

9. Мәліметтердің типтері. Бүтін типтер. Byte типі.

10. Бүтін типтерге қолданылатын стандартты процедуралар мен функциялар.

11. Мәліметтердің типтері. Нақты типтер. Ішкі кескінделуі, мүмкін мәндердің диапазоны.

12. Мәліметтердің типтері. Нақты типтер. Double типі.

13. Мәліметтердің типтері. Нақты типтер. Single типі.

14. Нақты типтерге қолданылатын стандартты процедуралар мен функциялар.

15. Мәліметтердің типтері. Саналымды типтер.

16. Мәліметтердің типтері. Шектелген типтер.

17. Меншіктеу операторы. Мысалдар келтіру.

18. Енгізу және шығару операторлары. Мысалдар келтіру.

19. Құрамды оператор.Операторды қолдану мысалдары.

20. Көшу операторы. Мысалдар келтіру.

21. Шартты оператор. Шартты оператордың құрылымы. Блок-сұлба. Операторды қолданудың мысалдары.

22. Шартты оператордың қысқартылған түрі. Блок-сұлба. Операторды қолданудың мысалдары.

23. For цикл операторы. Оператордың құрылымы. Блок- сұлба. Операторды қолданудың мысалдары.

24. While цикл операторы . Оператордың құрылымы. Блок- сұлба. Операторды қолданудың мысалдары.

25. Repeat/Until цикл операторы. Оператордың құрылымы. Блок- сұлба. Операторды қолданудың мысалдары.

26. Break операторы.

27. Continue операторы.

28. Мәліметтердің типтері. Қарапайым типтер.

29. Мәліметтердің типтері. Реттік типтер.

30. Мәліметтердің типтері. Түгенделетін типтер.

31. Мәліметтердің типтері. Тип-диапазон.

32. Мәліметтердің типтері. Күрделі типтер.

33. Ерекше белгілер. Көшу операторы. Операторды қолданудың мысалдары.

34. Бірөлшемді массивтер. Массивтерді сипаттау.

35. Бірөлшемді массивтер. Массивтерді енгізу.

36. Бірөлшемді массивтер. Массивтерді шығару.

37. Бірөлшемді массивтерді өңдеу мысалдары.

38. Екіөлшемді массивтер. Массивтерді сипаттау.

39. Екіөлшемді массивтер. Массивтерді енгізу.

40. Екіөлшемді массивтер. Массивтерді шығару.

41. Екіөлшемді массивтерді өңдеу мысалдары.

42. Процедуралар. Процедуралардың тағайындалуы.

43. Параметрсіз процедуралар. Процедураның тақырыбын сипаттау.

44. Параметрсіз процедураларды қолдану мысалдары.

45. Параметрлері бар процедуралар. Процедураның тақырыбын сипаттау.

46. Параметрлері бар процедураларды қолдану мысалдары.

47. Процедурлар - функциялар. Процедура-функцияның тақырыбын сипаттау.

48. Процедура – функцияның қолдану мысалдары.

49. Аттарды локализациялау.

50. FORWARD стандартты директивалар және.

51. EXTERNAL стандартты директивалар және т.б.

52. Рекурсия. Рекурсияның тағайындалуы.

53. Рекурсияны қолдану мысалдары.

54. Модульдер. Модульдердің тағайындалуы.

55. Модульдерді компиляциялау.

56. Модульдің құрылымы.

57. Модульдің атқарушы бөлімі.

58. Модульдің инициалдайтын бөлімі.

59. Модульдің инициалдайтын бөлімі.

60. Негізгі программада модульдерді қолдану.

61. Жазбалар. Жазба типін хабарлаудың құрылымы.

62. Жазбаларды қолдану мысалдарын келтіру.

63. Бірінің ішіне бірі енген жазбаларды қолдану мысалдарын келтіру.

64. WITH біріктіру операторы.

65. WITH біріктіру операторында “үтір” операциясын қолдану.

66. Жазба типін қолдану мысалдары.

67. WITH біріктіру операторының қолдану мысалдары.

68. Вариантты өрістері бар жазбаның қолданылуы.

69. Жолдар. Жолдарға қолданылатын процедуралар мен функциялар.

70. Жолдарды өңдеу мысалдары.

71. Жолдарды көшіру процедураларды қолдану мысалдары.

72. Жолдарды жою процедураларды қолдану мысалдары.

73. Жолдарды қою процедураларды қолдану мысалдары.

74. Жолдарды салыстыру процедураларды қолдану мысалдары.

75. Жолдарды біріктіру процедураларды қолдану мысалдары.

76. Жолды санға түрлендіру процедураларды қолдану мысалдары.

77. Санды жолға түрлендіру процедураларды қолдану мысалдары.

78. Жиындар. Жиын типін сипаттау.

79. Жиындарға арналған операциялар.

80. Жиындардың қиылысу операцияларын қолдану.

81. Жиындарды біріктіру операцияларын қолдану.

82. Жиындардың айрымы операцияларын қолдану.

83. Жиындарға операцияларын қолдану.

84. Жиындарға элементтің жатуын тексеру операциясы.

85. INCLUDE, EXLUDE процедуралары. Мысалдарды келтіру.

86. Файлдар. Типтелген файлдар.

87. Файлдарды инициалдау.

88. Файлды құру үшін процедураларды қолдану мысалдары.

89. Типтелген файлдармен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен функциялар.

90. Файлдар. Мәтіндік файлдар.

91. Мәтіндік файлдарды қолдану мысалдары.

92. Мәтіндік файлдармен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен функциялар.

93. Файлдар. Типтелмеген файлдар.

94. Типтелмеген файлдармен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен функциялар.

95. Graph кітапханасын қолдану. Экранға нүкте мен сызықты шығару.

96. Graph кітапханасын қолдану. Экранға бояумен толтырылған фигураларды шығару.

97. Graph кітапханасын қолдану. Экранға доғаны, шеңбердң және эллипсті шығару.

98. Graph кітапханасын қолдану. Экранға боялған фигураларды шығару.

99. CRT, SYSTEM стандартты модулдері және т.б.

100. Көрсеткіштер және динамикалық жады.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типтелген файлдар| Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.016 сек.)