Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары

Читайте также:
  1. Aуіпсіздік және еңбекті қорғaу бөлімі
  2. А)Өндіріс алаңы және оның тегістеу жұмыстары
  3. Азаматгық қоғам және құқықтық мемлекет
  4. Антидиуреттік гормон, альдостерон және ренин-ангиотензиндік жүйенің, натрий-уретикалық фактордың қызметі.
  5. Ауыспалы таңбалы қатары жинақты және оның қосындысы - ке тең болса, онда
  6. АХЭ кері және токсикалық әсерлері

 

1)Ақша дегенiмiз не?

а) Жалпыға бiрдей балама ерекше тауар

б) Тауарлар өндiрiсiнiң құралы

в) Адам өмiрi үшiн маңызды зат

г) Тұтыну құралы

е) Қысқа мерзімді несие

 

2)Сатуға арналған еңбек өнiмi бұл

а) Тауар

б) Бұйым

в) Зат

г) Жартылай өнiм

е) Несие

 

3)Қазақстанда ертеректе жергiлiктi

нарықта ақша ролiн қандай тауар атқарады?

а) Саулық қой

б) Бiр қап бидай

в) Аң терiсi

г) Пiл сүйегi

е) Құмыра

 

4)Ақшаның түрлерiн ата

а) Толық бағалы және толық бағалы емес

б) Арзан және қымбат бағалы

в) Негiзгi және қосымша

г) Құнсыз және құнды

е) Несиелік және несиелік емес

 

5)Алғашқы монеталар қайда және

қай уақытта пайда болған?

а) Қытайда, ХII ғ б.э.д

б) Римде, ХI ғ б.э.д

в) Ресейде ХIII ғ б.э.д

г) Англияда ХIV ғ б.э.д

е) Қазақстанда XI ғ.б.э.д

 

6)Алғашқы қағаз ақшалар қайда пайда болды?

а) Қытайда

б) Үндiстанда

в) Ресейде

г) Үндi қытайда

е) Қазақстанда

 

7)Нағыз (толық бағалы) ақшалар

дегенiмiз қандай болады?

а) Нақты құны номинал құнымен сәйкес

б) Нақты құны номинал құнынан төмен

в) Нақты құны номинал құнынан жоғары

г) Нақты құны номинал құнымен сәйкес емес

е) Дұрыс жауап жоқ

 

8)Нағыз ақшаларға нелер жатады?

а) Алтын ақшалар

б) Несиелiк ақшалар

в) Қағаз ақшалар

г) Электрондық ақшалар

е) Банкнота

 

9)Толық бағалы емес ақшалар дегенiмiз не?

а) Нақты құны номиналдық құнынан төмен

б) Нақты құны номинал құнымен сәйкес

в) Нақты құны номинал құнымен сәйкес емес

г) Нақты құны номинал құнынан жоғары

е) Барлық жауап дұрыс

 

10)Толық бағалы емес ақшаларға

қандай ақшалар жатады?

а) Қағаз және несиелiк ақшалар

б) Алтын ақшалар

в) Күмiс ақшалар

г) Нақты ақшалар

е) Дұрыс жауап жоқ

 

11)..... – бұл бюджет тапшылығын жабу

мақсатында қазынашылықтық шығаратын және

алтынға айырбасталмайтын, сондай-ақ мемлекет

белгiлеген бағалы бар құнның белгiсі

а) Қағаз ақша және қазыналық билет

б) Вексель

в) Чек

г) Банкнота

е) Аккредитив

 

12)Құнның металдық белгiлерi

а) Арзан бағалы монеталардан

жасалған ұсақ монеталар

б) Қымбат бағалы монеталар

в) Несиелiк белгiлер

г) Қағаз ақшалар

е) Қазынашылық билеттер

13)Құнның қағаздан жасалған белгiлерi

а) Қағаз және несиелiк ақшалар

б) Бағалы және арзан монеталар

в) Чек пен вексель

г) төлем тапсырмасы мен аккредитив

е) Дұрыс жауап жоқ

 

14).....- тауар өндiрiсiнiң дамуымен,

яғни тауарларды сатып алу және

сатудың уақытын кешiктiрiп төлеуге

берiлумен байланысты пайда болады

а) Несиелiк ақшалар

б) Толық бағалы ақшалар

в) Қағаз ақшалар

г) Толық бағалы емес ақшалар

е) Чектер

 

15)Несиелiк ақша түрлерiн көрсет

а) Барлық жауап дұрыс

б) Банкнота

в) Чек

г) Вексель

е) Несиелік карточкалар

16)Вексельдiң негізгі түрлерiн ата?

а) Жай және аудармалы

б) Жай және классикалық

в) Жай және бронзалық

г) Достық және қазыналық

е) Жай және достық

 

17)Вексель берушi қалай аталады?

а) Трассант

б) Тратта

в) Трассат

г) Ремитент

е) Реципиент

 

18)Тратта дегенiмiз не?

а) Аудармалы вексель

б) Жай вексель

в) Достық вексель

г) Бронзалық вексель

е) Қазыналық вексель

 

19)Банкнотаның түрлерiн көрсет?

а) Жай және классикалық

б) Жай және аудармалы

в) Достық және қазыналық

г) Достық және бронзалық

е) Жай және достық

 

20)Қазiргi уақытта вексельдердi қайта

есепке алу жолымен Орталық банктен

шығарылатын несиелiк айналыс

құралы қалай аталады?

а) Банкнота

б) Чек

в) Вексель

г) Аккредитив

е) Төлем - тапсырмасы

 

21)Чектiң түрлерiн көрсет?

а) Барлық жауап дұрыс

б) Мәлiмдеушi чек

в) Ордерлi чек

г) Атаулы чек

е) Келісілген чек

 

22) Аударуға құқысыз белгiлi бiр

тұлғаның атына жазылатын чек

қалай аталады?

а) Атаулы чек

б) Келiсiлген чек

в) Ордерлi чек

г) Есеп айырусу чегi

е) Мәлімдеуші чек

 

23)Қағаз ақшаларға нелер жатады?

а) Қазыналық билеттер

б) Вексельдер

в) Несиелiк ақшалар

г) Чектер

е) Төлем - тапсырмасы

 

24) Қағаз ақшаларды шығарушы кiм?

а) Орталық банк

б) Комерциялық банктер

в) Үкiмет

г) Қазынашылық

е) Халық банкі

 

25)Ақшаның атқаратын

қызметтерiн ата

а) Барлық жауп дұрыс

б) Айналыс, төлем

в) Қор жинау

г) Құн өлшемi

е) Дүниежүзілік ақша

 

26.Ақша айналысына қандай

ақшалар түрлерi қызмет етедi?

а) Қолма- қол және қолма қолсыз ақшалар

б) Толық бағалы ақшалар

в) Металл ақшалар

г) Монометаллизм

е) Несиелік ақшалар

27) Ақша айналысының

құрылымы неден тұрады?

а) Қолма-қол және қолма

қолсыз ақшалар айналысынан

б)Ақша жүйесiнен

в) Ақша агрегаттарынан

г) Ақшаның түрлерiнен

е) Ақша саясатынан

 

28) Нақты ақша қозғалысы бұл

а) Қолма- қол ақшалар айналысы

б) Қолма- қолсыз ақшалар айналысы

в) Ақша айналысы

г) Тауар айналысы

е) Дұрыс жауап жоқ

 

29) Қолма- қолсыз ақшалар

айналымының ақшалар қозғқалысы

қалай аталады?

а) Қолма-қолсыз ақшалар айналысы

б) Қолма- қол ақшалар айналысы

в) Ақша айналысы

г) Ақша саясаты

е) Бәрi дұрыс

 

30) Қазiргi кезде дүниежүзiлiк

ақша қызметiн атқаратын

валюталарды көрсет?

а) Доллар, еуро, фунт стерлинг

б) Теңге, сом, сум

в) Рубль, динар

г) Лат, лит

е)Дұрыс жауап жоқ

 

31) Келiсiлген мерзiмiнен

бұрын ақшалай мiндеттеменiң

орындалысы қалай аталады?

а) Мерзiмiнен бұрынғы төлемдер

б) Мерзiмi кешiктiрiлген төлемдер

в) Мерзiмi өткен төлемдер

г) Мерзімінде төленген төлемдер

е)Дұрыс жауап жоқ

32) Клиенттiң өз шотынан белгiлi

бiр соманы аудару туралы қызмет

көрсетушi банкке берген тапсырмасы?

а) Төлем тапсырмасы

б) Төлем талап тапсырмасы

в) Аккредитив

е) Вексельдер

33. Төлем тапсырмасы толтырылған

күннен бастап қанша күнге жарайды?

а)10 күн

б)12 күн

в)14 күн

г)16 күн

е)Дұрыс жауап жоқ

34) Төлем талап тапсырмасы бiздiң

тәжiрибеге қай жылы енгiзiлдi?

а) 1990 ж

б) 1991 ж

в) 1992 ж

г) 1993 ж

е) Дұрыс жауап жоқ

35) Аккредитив түрлерiн ата?

а) Өтелген және өтелмеген

б) Банктiк

в) Өтелмеген

г) Аудармалы

е) Өтелген және өтеусіз

36) Чектердiң түрлерiн көрсет?

а) Барлық жауап дұрыс

б) Ордерлi

в) Мәлiмдеушi

г) Атаулы

е) Келісілген

37),,,, бұл тарихи түрде қалыптасқан

және ұлттық заңдылықтармен бекiтiлген,

ақша айналысын ұйымдастыру формасы?

а) Ақша жүйесi

б) Ақша саясаты

в) Ақша бiрлiгi

г) Ақша түрлерi

е) Ақша агрегаттары

38) Әр елдiң орталық банктерiнiң айналысқа

ақша шығаруы қалай аталады?

а) Эмиссиондық жүйе

б) Ақша жүйесi

в) Қаржы жүйесi

г) Несие жүйесi

е) Банк жүйесі

39) Ақша жүйесiнiң элементтерiн ата?

а) Барлық жауап дұрыс

б) Ақша белгiлерiнiң түрлерi

в) Валюталық бағам

г) Ақша бiрлiгiнiң атауы

е) Эмиссиондық жүйе

40) Бұл кез келген елдiң ақша бiрлiгi

болып табылады

а) Валюта

б) Вексель

в) Монета

г) Ақша

е) Доллар

41) Бұл бiр елдiң ақша бiрлiгiнiң екiншi

бiр елдiң ақша бiрлiгiне бейнеленетiн бағам

болып табылады

а) Валюталық бағам

б) Валюта

в) Валюталық саясат

г) Валюталық жүйе

е) Валюталық паритет

42) Инфляция латын тiлiнен

қазақша аударғанда қандай мағына бередi?

а) Қабыну, iсiну

б) Қарама қайшылық

в) Ақшалай төлем

г) Төлем тапсырмасы

е) Зат сақтайтын орын

43) Бұл бағаның өсуiнен, тауарлар

тапшылығынан және тауарлар және

қызметтер сапасының төмендеуiнен

туындайтын ақшаның құнсыздануы?

а) Инфляция

б) Деноминация

в) Девальвация

г) Индексация

е) Дефляциялық саясат

44)Инфляцияның екi типiн көрсет?

а) Сұраныс және шығын инфляциясы

б) Сұраныс және табыс инфляциясы

в) Шығын және табыс инфляциясы

г) Шығын және пайда инфляциясы

е) Сұраныс және пайда инфляциясы

45) Инфляциялық процесстiң сипатына

қарай қалай бөлiнедi?

а) Барлық жауап дұрыс

б) Жабық инфляция

в) Инфляциялық шошыну

г) Ашық инфляция

е) Ашық және жабық инфляция

46) Бағаға ешқандай да кедергi болмай,

еркiн өсуi қандай инфляцияға жатады?

а) Ашық инфляция

б) Жабық инфляция

в) Инфляцияллық шошыну

г) Баяу инфляция

е) Локальдық инфляция

47) Тауар тапшылығы жағдайында

бағаға мемлекет қатаң бақылау жасап

отыратын инфляция?

а) Жабық инфляция

б) Ашық инфляция

в) Инфляциялық шошыну

г) Баяу инфляция

е) Локальдық инфляция

48) Бiр мезетте бiрден баға

өсiп кетуi қалай аталады?

а) Инфляциялық шошыну

б) Ашық инфляция

в) Жабық инфляция

г) Баяу инфляция

е) Локальдық инфляция

49) Инфляция таралу орнына

қарай қалай бөлiнедi?

а) Локальдық және дүниежүзiлiк

б) Баяу және орташа

в) Жабық және ашық

г) Ұшқыр және баяу

е) Дұрыс жауап жоқ

50) Баға бiр ғана елдiң шекарасында

өсуі, қалай аталады?

а) Локальдық инфляция

б) Ашық инфляция

в) Дүниежүзiлiк инфляция

г) Жабық инфляция

е) Ұшқыр инфляция

51) Кейбiр елдер топтарын немесе

барлық ғаламдық экономиканы түгелдей

дерлiк қамтуы қандай инфляция?

а) Дүниежүзiлiк

б) Локальдық

в) Ашық

г) Жабық

е) Ұшқыр

52) Бағаның өсу қарқынына

қарай инфляция қалай бөлiнедi?

а) Барлық жауап дұрыс

б) Баяу инфляция

в) Ұшқыр инфляция

г) Орташа инфляция

е) Орташа және ұшқыр

53) Инфляция қандай

көрсеткiштермен өлшенедi?

а) Тұтынушы баға индексi

б) Жалпы iшкi өнiм дефляторымен

в) Жиынтық баға деңгейiмен

г) Жалпы ұлттық өнім дефляторымен

е)Дұрыс жауап жоқ

54) Ақша реформаларының

әдiстерiн көрсет?

а) Барлық жауап дұрыс

б) Жаңалау

в) Деноминация

г) Девальвация

е) Қалпына келтіру

55) Құнсызданған ақша бірлігін

жою туралы және жаңа валюта

енгізуі туралы хабарлау

а) Жаңалау

б) Девальвация

в) Қалпына келтіру

г) Деноминация

е) Индексациялау

56) Ақшаның бұрынғы алтындық

құрамын қалпына келтіру қалай

а) Қалыпқа келтіру

б) Девальвация

в)Жаңалау

г)Деноминация

е) Индексациялау

57) Валюта бағамын басқа бір

елдің валюта бағамына қатысты төмендету

а)Девальвация

б)Деноминация

в)Жаңалау

г) Қалпына келтіру

е)Дұрыс жауап жоқ

58. Деноминация дегеніміз не?

а) «нөлді қысқарту» әдісімен ақшаның

номиналдық құнын ірілендіру

б) Құнсызданған ақша бірлігін жою

в) Алтындық құрамды қалпына келтіру

г) Бағаға және жалақыға бақылау жасау шаралары

е) Дұрыс жауап жоқ

59. Бағаға және жалақыға бақылау жасау

шаралары қалай аталады?

а) Табыс саясаты

б) Индексациялау

в) Дефляциялық

г) Деноминация

е) Дұрыс жауап жоқ

60) Ақшаның құнсыздану нәтижесінде

болған шығынның орнын толтыру әдісі

а)Индексациялау

б)Дефляциялық саясат

в)Табыс саясаты

г) Индексациялау

е)Дұрыс жауап жоқ

61)Металл ақша айналысының неше типі бар?

а)Екі типі:монометаллизм және биметаллизм

б)Үш типі: алтын, күміс, мыс

в)Бір типі: биметаллизм

г) Бір типі: монометаллизм

е) Барлық жауап дұрыс

62)Жалпыға бірдей балама рөлі

екі металға негізілген ақша жүйесі

қалай аталады?

а)Биметаллизм

б)Металдық ақша жүйесі

в)Монометаллизм

г)Деноминация

е)Бәрі дұрыс

63)Айналыста бірғана металдың

болуы қалай аталады?

а) Монометаллизм

б) Металдық ақша жүйесі

в) Биметаллизм

г) Деноминация

е) Дұрыс жауап жоқ

64. Монометаллизмің қандай

түрлерін білесіз?

а) Алтын монета, алтынқұйма,

алтын девиз стандарты

б) Қос валюта, бір валюта

в) Күміс монета, алтын монета

г) Биметаллизм және алтын

девиз стандарты

е) Дұрыс жауап жоқ

65) Несиенің экономикадағы

атқаратын қызметтері

а) Айналыс шығынын үнемдеу

б) Айналыс құралы

в) Бақылау

г) Төлем құралы

е) Өндірістік

66. Коммерциялық несие нені сипаттайды?

а) Тауар формасындағы несиені

б) Өзара берілетін қарызды

в) Банктен берілетін қарызды

г) Банктен берілетін ссуданы

е) Ипотекалық несиені

67) Мемлекеттік несие қалай түсіндіріледі?

а) Мемлекеттің қарыз алуы және беруімен

б) мемлекетік бюджеттен бөлінген дотациялар

в) мемлекеттің фирмаларға берген несиелерімен

г) Тұтынушыларға берілетін

е) барлығы да дұрыс

68. Несиені ұйымдастыру қағидаларын тап

а) бәрі де дұрыс

б) несиенің ақылылығы

в) несиенің қамтамасыз етілуі

г) несиенің мақсаттылығы

е) несиенің қайтарымдылығы

69) Тұтыну несиесі кімдер үшін беріледі?

а) жеке тұлғалар үшін

б) заңды тұлғалар үшін

в) кәсіпорындар үшін

г) мемлекет үшін

е) шетелдік фирмалар үшін

70)... – бұл пайыз төлеп қайтару шартымен

уақытша пайдалануға берілетін қарыз

капиталының қозғалысын білдіреді

а) несие

б) қаржы

в) ақша

г) капитал

е) валюта

71) Халықаралық несиені қандай ұйымдар бере алады?

а) бәрі де дұрыс

б) халықаралық ұйымдар

в) аймақтық ұйымдар

г) банктер

е) мемлекет

72) Несиенің түрлерін ата?

а) бәрі де дұрыс

б) ипотекалық

в) мемлекеттік

г) тұтыну

е) коммерциялық

73) Ақша несие саясатының қандай типтері бар

а) экспанциялық және рестрикциялық

б) экономикалық және әлеуметтік

г) әкімшілік және әміршіл

в) ашық және жабық

г) әкімшілік және әміршіл

е) дүниежүзілік және локальдық

74) Ипотекалық несие - бұл

а) жылжымайтын мүлікті кепілге алып берілетін несие

б) бағалы қағазды кепілге алып берілетін несие

в) қысқа мерзімді несие

г)тұтыну тауарлары үшін берілетін несие

е) дұрыс жауап жоқ

75)... – бұл ссудалық шот ашумен байланысты қалыптасатын несие қатынастарды ұйымдастырудың бір ғана формасын білдіреді

а) ссуда

б) ақша

в) несие

г) қаржы

е) капитал

76) Несиані алушы және оны қайтаруға міндетті, несиелік қатынастың екінші жағы қалай аталады?

а) қарыз алушы

б) қарыз беруші

в) банк

г) ремитент

е) дұрыс жауап жоқ

77) Қарызды беретін несиелік қатынастың бір жағы қалай аталады?

а) қарыз беруші

б) банк

в) қарыз алушы

г) несиелік ұйым

е) ремитент

78) Несиенің қызметтерін көрсет

а) барлық жауап дұрыс

б) айналыс шығындарын үнемдеу

в) капиталдың шоғырлануын жеделдету

г) ғылыми техникалық прогрессті жеделдету

е) қайта бөлу

79) Қарыз берушінің қарыз алушыға қарызға берген тауарын білдіруі қандай несиені білдіреді?

а) коммерциялық несие

б) тұтыну несиесі

в) банктік несие

г) ипотекалық несие

е) мемлекеттік несие

80) Банктік мекемелерден қарыз алушыға қарызға ақшалай түрде

берілетін несие қалай аталады?

а) банктік несие

б) тұтыну несиесі

в) коммерциялық несие

г) ипотекалық несие

е) мемлекеттік несие

81)Қарыз алушы төлеуден бас тартақан жағдайда үшінші бір жақтық қарызды өтеймін деген жазбаша міндеттемесі?

а) кепілдеме

б) қарыз

в) несие

г) банк несиесі

е) овердравт

82)...-бұл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу үшін және тұрмыстық қызметтерді өтеуге берілетін несие?

а) тұтыну несиесі

б) ипотекалық несие

в) лизингтік несие

г) инвестициялық несие

е) халықаралық несие

83) Аталған қызметтердің қайсысы несиеге тән

а) қайта бөлу және айналыс шығындарын үнемдеу

б) қайта бөлу және бақылау

в) тұтыну және қор жинау

г) бөлу және қайта бөлу

е)дұрыс жауап жоқ

84)Ломбардтық мекемелер немен айналысады?

а) құндылықтарды кепілге алып ссуда берумен

б) делдалдық операциялармен

в) салым қабылдаумен

г) клиенттерге есеп айырысу қызметін көрсетумен

е) кассалық қызмет көрсетумен

85) Ақша-несие саясатының басты көздеген бағыты?

а) инфляцияны төмендету және теңгенің тұрақтылығын қамтамасыз ету

б) несие беру

в) инвестициялау

г) несиелік мөлшерлемені жоғарлату

е) дұрыс жауап жоқ

86) Рессейде ақша рөлінде қандай тауар жүрді?

а) аң терісі

б)піл сүйегі

в) құмыра

г) шай

е) саулық қой

87. Кеңес ақшасын ҚР ұлттық ақша бірлігіне айырбастау қатынасы қалай болды?

а) 1:500

б) 1:1000

в) 1:100

г) 1:5000

е) дұрыс жауап жоқ

88) ҚР ұлттық валютасы қашан енгізілді?

а) 1993ж 15 қараша

б)1993ж 15 қазан

в) 1992ж 15 қараша

г) 1992ж 15 қазан

е) дұрыс жауап жоқ

89) ҚР ұлттық валютасы қалай аталады?

а) теңге

б) таңга

в) доллар

г) сом

е) динар

90) Негізгі бағалық қағаздарды ата?

а) акция, облигация

б) банктік билет

в) фьючерс, опцион

г) вексель және чек

е)дұрыс жауап жоқ

91) Оңтүстік Африкада ақша ролін қандай тауар атқарады?

а) піл сүегі

б) саулық қой

в) құмыра

г) аң терісі

е) шай

92)Бір тауар өндірушіден екінші біреуне жүретін тауардың қозғалысы қалай аталады?

а) айырбас

б) тауар

в) құн

г) ақша

е) сату

93)Бұл бір тауардың басқа да бір тауарға белгілі сәйкестікте айырбасталу қабілетін қалай атайды?

а) айырбас құны

б) тауарлардың құны

в) тұтыну құны

г) ақша құны

е) қосымша құн

94) Құнның қағаздай белгілері қаншаға бөлінеді?

а) қағаз ақшаларға және несиелік ақшаларға

б) қағаз ақшаларға

в) несиелік ақшаларға

г) металл ақшаларға

е) несиелік ақшаларға және металл ақшаларға

95) Инфляцияға қарсы саясат қандай әдістермен жүзеге асады?

а) бәрі де дұрыс

б) индексациялау

в) табыс саясаты

г) дефляциялық саясат

е) деноминация

96)Салық дегеніміз

а) Мемлекеттік бюджетке түсетін төлем

б) Қаржы көздері

в) Экономикалық ұғым

г) Мемлекеттік қаржы

е) Айналыс құралы

97)Салықтар-

а) Мемілекет қаржының тұрақты қайнар көзі

б) Төлемақы түрлері

в) Қаржылық қатынастар

г) Мемлекеттік қаржыға қатысты емес

е) Айналыс құралы

98) Салықтық негізгі қызметтері

а) Фискалдық, реттеушілік, бақылаушылық

б) Мөлшерлік, реттеушілік, мемлекеттік

в) Фискалдық, табыстық, реттеушілік

г) Мемлекеттік, пайыздық, бақылаушылық

е) Мемлекеттік, реттеушілік, табыстық

99)Салық салу элементіне қайсысы жатады?

а) Салық өлшем бірлігі

б) Салық түрі

в) Салық механизмі

г) Салық қызметі

е) Салық жүйесі

100)Салық ставкасы бұл

а) Бір өлшем бірлігіне алынатын салық мөлшері

б) Тауарлық-материалдық игіліктер

в) Салық салу әдісі

г) Салық құпиясының сақталуы

е) Салық салу тәртібі

101) Жалпы салықтар екіге бөлінеді

а) Тікелей және жанама

б) Акциздер және арнайы төлемдер

в) Әдістік және мемлекеттік

г) Жанама және әдістік

е) Барлығы дұрыс

102) Кеден төлемдері:

а) Кеден бажы, кеден алымы, төлемақы, алымдар

б) Жер салығы, кеден бажы, мүлік салығы

в) Қосылған құн салығы, төлемақылар

г) Әлеуметтік салық, алымдар, кеден алымы

е) Дұрыс жауап жоқ

103)Құжаттық тексеру мына түрлерге бөлінеді

а) Кешенді тексеру, тақырыптық және қарсы тексеру

б) Тексеру қорытындысы, тақырыптық, қаржылық

в) Қарсы, қаржылық, төлеушілерді тексеру

г) Кешенді, әкімшілік тексерулер

е) Барлық жауап жоқ

104)Салық салынатын табыс бұл

а) Салық көзі

б) Салық ставкасы

в) Салық объектісі

г) Салық оклады

е) Салық субъектісі

105) Жанама салықтарды кімдер төлейді?

а) Тұтынушы

б) Кәсіпкерлер

в) Салық төлеуші

г) Мекемелер

е) Банктер

106)Дербес салықтарға қайсысы жатады

а) Корпарациялық табыс салығы, жеке табыс салығы

б) Жер салығы, мүлікке салынатын салығы

в) Жеке табыс салығы, акциздер

г) ҚҚС, Корпаратциялық табыс салығы

е) Барлық жауап дұрыс

107)Салық төлеушілермен жұмыс істеу бөлімінің негізгі қызметінің бірі

а) Салық төлеушілердің есебін жүргізу

б) Мәліметтер алмасу

в) Бюджетке түскен салықтың есебін жүргізу

г) Жоғарғы органдарға мәлімет беру

е) Бюджетке түсетін салықтың түрлерін анықтау

108)Соттарда, құқық қорғау органдарында салық комитетінің мүдесін қорғау қай қызметке жатады?

а) Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің негізгі қызметі

б) Ұйымдастыру-бақылау қызметі

в) Салықтық аудит бөлімінің қызметі

г) Ақпараттық қамтамасыз ету

е) Салықтық қызметті ұйымдастыру қызметі

109)Салық жүйесінің дамуының екінші кезеңі ата?

а) Нарықтық экономика талабына сай келетін салық жүйесін құруды аяқтау

б) Өзгерістер мен толықтыруларды енгізу

в) Жаңа Салық Кодексі енгізілді

г) Салық кезеңінің өңделуі

е) Салық кезеңінің аяқталуы

110)Бюджетке түскен соң, алдын ала белгіленген нақты шараларға жұмсалатын салық

а) Арнайы салықтар

б) Жалпы салықтар

в) Нақтылы салықтар

г) Дербес салықтар

е) Жанама салықтар

111)Салық оклады

а) Салық төлеушінің белгілі бір обьектісінен төлейтін сомасы

б) Міндетті төлемдердің бюджетке төлену уақыты

в) Салық міндеттемелердің орындалуы

г) Салық салу бақылау

е) Ешқайсысы дұрыс емес

112) Заңды тұлғалардың табысына салынатын салық

а) Корпарациялық табыс салығы

б) ҚҚС

в) Жеке табыс салығы

г) Акциздер

е) Жер салығы

113)Жылдық жиынтық табыс алу үшін ұзақ мерізім пайдаланылатын материалдық емес объектілер

а) Материялдық емес активтер

б) Шегерімдер

в) Тіркелген активтер

г) Шығыстар

е) Кірістер

114)Еліміздің салық жүйесіне 1999 жылдан бастап енгізілген тікелей салықты атаңыз?

а) Әлуметтік салық

б) Жер салық

в) ҚҚС

г) Мүлікке салынатын салық

е) Жер салығы

115)Дербес салықтарға қайсысы жатады

а) Корпарациялық табыс салығы, жеке табыс салығы

б) Акциз және жеке табыс салығы

в) Корпарациялық табыс салығы, жер салығы

г) Жер салығы, акциздер

е) Акциз және қосымша құн салығы

116)Тікелей салықтар

а) Тікелей табыс немесе мүлікке салынады

б) Мүлікке салынатын салық

в) Көлік құралдарына төленеді

г) Акциздер болып табылады

е) Тұтынушылар төлейтін салық

117)Ұйымдастыру-бақылау қызметі бөлімінің негізгі қызметінің түрі

а) Мәліметтер алмасу

б) Салық төлеушінің есебін жүргізу

в) Құжаттық тексерулер жүргізу

г) Салық төлеудің тәртібін жасау

е) Барлығы дұрыс

118)Жаным салыққа қайсысы жатады?

а) ҚҚС, Акциздер

б) Акциздер, жер салығы

в) Әлуметтік салық, ҚҚС

г) ҚҚС, жеке табыс салығы

е) Әлуметтік салық, жеке табыс салығы

119)2002 жылдың 1-ші қаңтарында салық жүйенсінде қандай өзгеріс енгізілді?

а) Жаңа Салық Кодексі енгізілді

б) Салық жинау қолға алынады

в) Салық жүйесін құруды аяқталды

г) Салық жүйесін одан әрі жетілдіру

е) Ешқандай өзгеріс болған жоқ

120)Корпарациялық табыс салығы:

а) Заңды тұлғалардың табысына салынатын тікелей салық

б) Салық салатын табыс

в) Мүлікке салынатын салық түрі

г) Тұтынушылар төлейтін салық

е) Барлығы дұрыс

121)Тікелей салықтар

а) Тікелей табысқа немесе мүлікке салынады

б) Мүлікке салынатын салық

в) Көлік құралдарына төленеді

г) Акциздер болып табылады

е) Тұтынушыларға салынатын салық

 

122)Салық қызметті органы қызметінің бірі

а) Салық төлеушінің құқығын сақтау

б) Актілерді жасау және бекіту

в) Салықтық тексеру

г)Ақша қозғалысы туралы мәлімет алу

е) Құжаттық тексерулер жүргізу

123)Салық салу объектісі

а) Салық салынатын

б) Төлемақылар

в) Тауардан түсетін табыс

г) Алымдар

е) Ақшалар

124)Жанама салықтарды атаңыз?

а) Акциздер

б) Жер салығы

в) Мүлікке салынатын салық

г) Әлуметтік салық

е) Көлік құралдарына салық

125)Бұл қызмет арқылы мемілекеттік бюджеттің кіріс бөлімі құрылып, салықтардың қоғамдық міндетті артады

а) Фискалдық қызметі

б) Реттеушілік қызметі

в) Бақылаушылық қызметі

г) Өндірістік

е) Ешқайсысы емес

126)Ұлттық заңдылықтармен немесе мемілекет аралық келісім шарттармен бекітілетін валюталық қатынастарды ұйымдастыру және реттеу қалай аталады?

а) Валюталық жүйе

б) Валюталық қатынас

в) Дүниежүзілік валюталық жүйе

г) Ұлттық валюталық жүйе

е) Валюталық паритет

127)Валюталық жүйелер түрін көрсет

а) Барлық жауап дұрыс

б) Ұлттық валюталық жүйе

в) Дүниежүзілік валюталық жүйе

г) Аймақтық валюталық жүйе

е) Дүниежүзілік валюталық жүйе және Ұлттық валюталық жүйе

128)Халықаралық төлем айналымын жүзеге асыратын, ұдайы өндіріс процесіне қажетті валюталық ресусты құрайтын және оны пайдалануға көмектесетін экономикалық қатынастар қалай аталады?

а) Ұлттық валюталық жүйе

б) Дүнйежүзілік валюталық жүйе

в) Аймақтық валюталық жүйе

г) Валюталық саясат

е) Дұрыс жауап жоқ.

129)Валюталық паритет дегеніміз не?

а) Валюталық бағамның негізі болып табылатын заңды тәртіппен белгіленетін екі валюта арасындағы шекті қатынас

б)Ұлттық валютамен шетел валютасы арасындағы шекті қатынас

в) Резервтік валюта

г) Валюталық жүйенің түрі

е) Дұрыс жауап жоқ

130)Әрелдің ақша бірлігінің екінші бір елдің ақша бірлігіне бейнелетін бағасы

а) Валюта

б) Валюталық бағам

в) Резервтік валюта

г) Валюталық паритет

е) Валюталық жүйе

131)Крос-бағам бұл

а) Бұл үшінші валютаға байланысты анықталатын екі валютаның шекті қатынас

б) Ұлттық валютаның бағамы

в) Шет ел валютасының бағамы

г) Ұлттық валютаның бағамының шет ел валютасының бағамына қатынасы

е) Барлық жауап дұрыс

133)Валюталық саясаттың ең басты мақсаттарын ата

а) Барлық жауап дұрыс

б) Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету

в) Жұмыссыздық пен инфляцияның өсуін тоқтату

г) Төлем балансындағы тепе теңдікті ұстап отыру

е) Валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету

134)Валюталық саясат өзінің мақсаттарына және формаларына байланысты қалай бөлінеді

а) құрлымдық және ағымдық

б) ағымдық және кейінгі

в) ағымдық және алдын-ала

г) Құрлымдық және алдын-ала

е) Барлық жауап дұрыс

135)Валюталық саясаттың келесідей формалары бар

а) Дисконттық, девиздік

б) Дисконттық, құрлымдық

в) Девиздік, құрлымдық

г) Құрлымдық

е) Құрлымдық және дисконттық

136)Ұлттық валюталық бағамын, шетел валюталарына қатысты төмендетуді қалай айтамыз?

а) Девальвация

б) Ревальвация

в) Деноминация

г) Индексациялау

е) Табыс саясаты

137) Ұлттық валюта бағамын,шетел валюталарға қатынасы бойынша жоғарлатуды қалай атамыз

а) Ревальвация

б) Девальвация

в) Деноминация

г) Индексациялау

е) Табыс саясаты

138) Парабанктік жүйе дегеніміз не?

а) банктік емес мекемелер жиынтығы

б)эмиссиялық банктер

в) эмиссиялық емес банктер

г) ұлттық және коммерциялық банктер

е) Пошта – жинақ жүйесі

139) Қаржы саясатының қағидасы қайсысы?

а) Кірістер мен шығыстардың теңгерімділігі

б) Тәуелсіздік

в) Жауапкершілігі

г) Қаржы және несие-ақша саясаттарының теңсіздігі

е) Мақсаттылығы

140 Валюталық нарық түрлерін көрсет

а) Барлық жауап дұрыс

б) Халықаралық

в) Аумақтық

г) Ұлттық

е) Ұлттық және аумақтық

141)Динар қай елдің ақша бірлігі

а) Кувейт

б) Эквадор

в) Мексика

г) Сингапур

е) Қазақстан

142)... шетел валюталары мен шетел валютасындағы бағалы қағаздарды сату және сатып алу операциялары жүзеге асырылатын арнайы ұйым

а) Валюталық нарық

б) Валюталық бағам

в) Валюталық шектеу

г) Валюталық паритет

е) Валюталық саясат

143)Заңды актілер және атқарушы өкіметтің әрекет ету жолымен іске асуы қандай реттеу түріне жатады?

а) Тікелей валюталық реттеу

б) Жанама валюталық реттеу

в) Жаппай валюталық реттеу

г) Жаппай валюталық реттеу және жанама валюталық реттеу

е) Дұрыс жауап жоқ

144)Нарықтық экономикалық агенттерінің мінез-құлқына экономикалық оны валюталық және несиелік әдістерді пайдалану арқылы валюталық реттеу қалай аталады?

а) Жанама валюталық реттеу

б) Тікелей валюталық реттеу

в) Жаппай валюталық реттеу

г) Жаппай валюталық реттеу және жанама валюталық реттеу

е) Барлық жауап дұрыс

145) Мемлекетаралық валюталық реттеу ұйымын атаңыз?

а) Халықаралық валюталық қор

б) Ұлтық қор

в) Ұлттық валюталық қор

г) Мемлекетаралық валюталық қор

е) Валюталық саясат

146)Девальвация мен ревальвация валюталық саясаттың қандай әдістеріне жатады?

а) Дәстүрлі

б) Нарықтық

в) Қаржылық

г) Аралас

е) Мемлекеттік

147)....бұл ұлттық валюталық бағамына әсер ету мақсатында орталық банктік шетел валютасын сату және сатып алу жолымен валюталық нарықтағы операцияларға орналасуы

а) Валюталық интервация

б) Валюталық бағам

в) Валюталық паритет

г) Валюталық нарық

е) Валюталық саясат

148)Негізгі мақсаты табыс табу болып табылатын және түскен табысты қатысушылар арасында бөлетін заңды тұлға

а) Коммерциялық ұйымдар

б) Коммерциялық емес ұйымдар

в) Фирма

г) Акционерлік қоғам

е) Мемлекеттік ұйымдар

149)Кәсіпорынның «запас» қоры болып табылатын қор?

а) Резервтік қор

б) Қорлану қор

в) Валюталық қор

г) Жөндеу қор

е) Қорлану қоры

150)Кіріс түсіру негізі мақсаты болап табылмайтын және алынған таза табысты қатысушылар арасында бөлінбейтін заңи тұлға

а) Коммерциялық емес ұйымдар

б) Банк

в) Концерн

г) Коммерциялық ұйымдар

е) Мемлекеттік емес ұйымдар

151)Мемлекет, басқа меншік иесі немесе құрылтайшы берген кәсіпорын мүлкінің мөлшерін сипаттап көрсететін қор

а) Жарғылық капитал

б) Резевтік қор

в) Меншік капиталы

г) Бөлінбеген пайда

е) Қосымша капитал

152) Жаңа салық кодексінде қанша салық және қанша алым бар?

а)9салық, 13алым

б)13салық, 9алым

в)4салық, 1алым

г)9салық, 4алым

е) Дұрыс жауап жоқ

153)...қоғамдық өнімді жасау мен пайдалану арасындағы байланыстырушы буын болып табылады

а) Қаржы

б) Ақша

в) Салық

г) Төлем

е) Несие

154)Қоғамның әлуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі міндеттерді шешу үшін қаржыны пайдалану жөніндегі мемілекеттің нысаналы қызметті, қаржыны басқарудың түпкілікті мақсаты, оның нақтылы нәтижесі. Бұл

а) Қаржы саяасаты

б) Қаржы механизмі

в) Қаржылық болжау

г) Қаржы жүйесі

е) Қаржылық бақылау

155)Қаржы дегеніміз не?

а)Ұдайы өндірісінің дамуын қамтамасыз етуге бағытталған ақшалай табыстарды құруымен байланысты экономикалық қатынастардың жиынтығы

б) Жалпыға балама ерекше тауар

в) Жеке тұлғаларға, кәсіпорындар мен мемелекетке тиісті сатып алу және төлем құралдарының жиынтығы

г) Құнның ақшалай көрінісі

е) Мемлекеттік төлем

156)Қаржылық бақылаудың жалпы бөлінуі

а) Мемлекеттік және қоғамдық

б) Обылыстық және аудандық

в) Мемлекеттік және шетелдік

г) Шетелдік және облыстық

е) Қаржылық бақылау бөлінбейді

157) «Қаржы» сөзі қай тілден алынған және оның мағынасы

а) латын «ақшалай төлем»

б) голланд «әмиян»

в) орыс «финанс»

г) ағылшын «ақша»

158)Қаржының қанша қызметі бар?

а) Бөлу және бақылау

б) Айналыс және төлем құрал

в) Қорлану және қор жинау

г) ҒТП-ті жеделдету және қайта бөлу

е) Қорлану және төлем құрал

159)Жалпы мақсатты бағыттылық белгісі бойынша біріккен біркелкі өзара байланысты элементтердің жиынтығы

а) Қаржы механизмнің блогы

б) Қаржы механизмі

в) Қаржы механизмнің элементі

г) Қаржы стратегиясы

е) Қаржы тактикасы

160)Мезгілінің ұзақтығына және шешілетін, мәселердің сипатына қарай мемілекеттің қаржы саясаты келесідей болып табылады

а) Қаржы саясатының стратегиясы және тактикасы

б) Қаржы саясаты болжау және жоспарлау

в) Қаржы жүйесі және саясаты

г) Қаржы механизмі және қаржы блогы

е) Қаржылық болжау және жоспарлау

161)Экономикалық және әлуметтік стратегиямен анықталып, перспективаға есептелген және ірі ауқымды міндеттерді иеленуді қарастыратын ұзақ мерзімді курс қалай аталады?

а)Қаржы стратегиясы

б)Қаржы тактикасы

в)Қаржы саясаты

г) Қаржы жүйесі

е) Дұрыс жауап жоқ

162)... қаржы байланыстары ұймдастыруды дер кезінде өзгертіп отыру, қаржы ресустарын қайта топтастыру арқылы қоғамды дамытудың нақтылы кезеңінің мәселелерін шешуге бағытталған

а) Қаржы тактикасы

б) Қаржы стратегиясы

в) Қаржы саясаты

г) Қаржы жүйесі

е) Дұрыс жауап жоқ

163)Қаржы саясаты іске асыруға қажетті заңдардың жобаларын қандай орган жасайды?

а) Үкімет

б)Қаржы министрлігі

в) Парламент

г) Президент

е) Ұлттық банк

164)Қаржы саясатын іске асыруға қажетті заңдардың жобаларын кейін, оларды қарап, қабылдаушы?

а) Президент

б) Қаржы министрлігі

в) Парламент

г) Үкімет

е) Ұлттық банк

165)Қаржы саясатының мақсаты?

а)Қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажет қаржы ресустарын толық жұмылдыру

б) Ақшаның массасы реттеу және ұлттық валютаның тұрақтылығын сақтау

в)Қатысушылар арасында таза табысты бөлу

г) Ұлттық влютаның ішкі және сыртқы тұрақтылығын қамтамасыз ету

е) Барлық жауап дұрыс

166)Қаржы саясатының қағидасы қайсысы?

а) Кірістер мен шығыстардың теңгерімділігі

б) Тәуелсіздік

в) Жауапкершілігі

г) Қаржы және несие-ақша саясаттарының теңсіздігі

е) Жауапкершілігі және тәуелсіздік

167)Парламенттік бақылау қайсысына бақылау жасайды?

а) Жалпы мемлекетік, ведомствалық және ішкі шаруашылыққа

б) Аудиторлық бақылауға

в) Ведомствалық пен қоғамдыққа

г) Партиялық, кәсіподақтарға және шаруашылыққа

е) Партиялық, кәсіподақтарға және ведомствалық

168)Қаржылық бақылаудың әдістеріне қарай бөлінуі

а)Ревизия, мониторинг, тексерулер

б) Мониторинг, тексерулер, баланыстық әдісі

в) Валюталық тәуекелдіктердің сақтандыру және валюталық бағам

г) Математикалық үлгілеу, сараптық бағалау әдісі

е) Математикалық үлгілеу және баланыстық әдісі

169)Аудитор деген кім?

а) Бақылауды жүргізуші

б) Ақша қорларын қалыптастырушы

в) Қоғамдық өнімді бөлуші

г) Қарызға ақша беруші

е) Несие беруші ел

170)Қаржы жоспарларын әзірлеу, қаралған мерзімде оларды орындау, белгіленген мақсаттарға жетуге бағытталған процес

а) Қаржылық жоспарлау

б) Қаржылық болжау

в) Қаржылық механизмі

г) Қаржы механизмінің қосалқы жүйесі

е) Қаржылық бақылау

171)Қаржы саясатын жүргізу қағидаларын ата

а) Барлық жауап дұрыс

б) Қоғамдық өндірістің барлық қатысушылардың мүделерін қорғау

в) Қаржы қатынасын жоспарлы түрде ұйымдастыруды қамтамасыз ету

г) Қаржы жүйесінің барлық буындарында табыстар мен шығыстардың теп-етен болуы

е) Қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажет қаржы ресустарын толық жұмылдыру

172)Қаржы саясаты ненің көмегімен жүзеге асырылады?

а) Қаржы механизмі

б) Қаржы қызметтері

в) Қаржы жүйесі

г) Қаржы саясаты

е) Барлық жауап дұрыс

173)Экономикалық және әлуметтік даму үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында қоғам қолданылатын қаржы қатынастарын ұйымдастыру нысандарының, қаржы ресустарын қалыптастырып, пайдалану әдістерінің жиынтығын қалай атайды?

а) Қаржы механизмі

б) Қаржы қызметтері

в) Қаржылық бақылау

г) Қаржылық жоспарлау

е) Барлық жауап дұрыс

174)Қоғамдық шаруашылықтың жеке бөлімдерінің ерекшелікеріне қарай және қаржы қатынастардың буындарына байланысты қаржы механизмнің бөлінуін ата

а) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы механизмі

және мемлекет қаржысының механизмі

б) Үй шаруашылық қаржы механизмі және мемлекет қаржысының механизмі

в) Мемлекет қаржысының механизмі және салық механизмі

г) Қаржы жүйесінің барлық буындарында табыстар мен шығыстардың теп-етен болуы

е) Дұрыс жауап жоқ

175)Мемлекет қаржысының механизмі қалай бөлінеді?

а) Бюжеттік және бюджеттен тыс ресустар

б) Мемлекеттік бюджет және бюджеттен тыс қорлар

в) Қоғамдық және мемлекеттік

г) Қоғамдық және аймақтық

е) Бюджеттен тыс қорлар және мемлекеттік

176)Қ Р-ның қаржы жүйесінің бір буынын көрсетіңіз

а) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы

б) Бүкіл әлемдік қаржы

в) Аудандық қаржы

г) Облыстық қаржы

е) Барлық жауап дұрыс

177)Жалпы мемлекеттік қаржыға жататынын табыңыз?

а) Мемлекеттік бюджет, мемлекеттік несие

б) Өндірістік емес сфераның қаржысы

в) Коммерциялық ұйымдардың қаржысы

г) Қызметшілердің жалақысы

е) Өндірістік сфераның қаржысы

178)Қаржылық бақылау дегеніміз не?

а) Қоғамдық өнімнен түскен кірістерді белгілі бір мақсаттарға жұмсауды тексереді

б) Қаржы ресурстары іздестіру, шоғырландыру, жинақтаудың міндеттерін шешеді

в) Экономикаллық өсудің және ұлттық шаруашылықтың құрылымын одан әрі жетілдіру

г) Қаржы байланыстарын ұйымдастыру

е) Қаржы байланыстарын қамтамасыз ету

179) Қаржылық бақылау қалай жіктеледі?

а) Әдісіне, мерзіміне, субъектілеріне байлжанысты

б) Міндеті мен мақсатына байланысты

в) Құқығына байланысты

г) Жүргізілу тәсілі мен сараптық бағалауларына байланысты

е) Ешқандай болып жіктелмейді

180)Қаржы механизмінің құрлымын атаңыз?

а) Жүйе, қосалқы жүйе, блок элементі

б) Элемент, байланыс, жүйе блок

в) Жүйе, нысан, өзара әрекет

г) Жүйе, басқару, элемент

е) Жүйе, элемент, нысан

181)Қаржылық басқару түрлері

а) Стратегиялық, оперативтік

б) Әкімшілік, жергілікті

в) Стратегиялық, жоспарлы

г) Бухгалтерлік, статистикалық

е) Стратегиялық, жергілікті

182)Мемлекеттік үкімет және басқару органдары қандай қаржылық бақылауды ұйымдастыруды жүзеге асырады?

а) Жалпымемлекеттік

б) Аудиторлық

в) Қоғамдық, мемлекеттік

г) Мемлекеттік депутаттық

е) Валюталық

183) Қаржы саясаты іске асыруға қажетті заңдардың жобаларын қандай орган жасайды?

а) Үкімет

б) Қаржы министрлігі

в) Парламент

г) Президент

е) Ұлттық банк

184) Қаржылық ақпарат жоспарлау, ұйымдастыру бұлар

а) Қаржылық басқару элементері

б) Қаржылық жоспарлау элементтері

в) Қаржылық болжау элементтері

г) Қаржылық бақылау

е) Қаржылық саясат түрлері

185)Қаржылық мазмұнына қарай мемлекеттік кірістер қалай бөлінеді

а) Салықтық, салықтық емес

б) Алымдар, төлемақылар

в) Салықтық алымдар

г) Тұрғындар мен кәсіпорындардың салықтары

е) Мемлекеттік және мемлекеттік емес

186)Қаржылық қорлар қандай сипатына қарай міндетті және ерікті болып қалыптасады

а) Қалыптасу сипатына қарай

б) Меншік формасына қарай

в) Басқару деңгейіне қарай

г) Мақсатты белгісіне қарай

е) Таралу орнына қарай

187)Қаржылық мәселелерге саяси көзқарасы басқарудың

демократизмі бұл

а)Қаржы басқару принциптері

б) Қаржыны жоспарлау принциптері

в) Қаржыны болжау принциптері

г) Қаржылық механизм элементтері

е) Дұрыс жауап жоқ

188)Қаржы саясатын жүзеге асыру үшін қолданылатын әдістердің жиыны

а) Қаржы тактикасы

б) Қаржы стратегиясы

в) Қаржы саясаты

г) Қаржылық жоспар

189)Жалпымемлекеттік қаржылық бақылауды қандай органдар жүзеге асырады?

а) Парламент, президент апараты

б) Аудиторлық фирма

в) Жеке ведомствалар

г) Жеке әкімшіліктер

е) Шаруашылық жүргізуші субъектілер

190)Қаржы байланыстарын ұйымдастыруды дер кезінде өзгертіп отыру қаржы ресустарын қайта топтастыру арқылы қоғамдық дамытудың нақтылы кезеңінен мәселелерін шешуге бағытталған іс әрекет

а) Қаржы тактикасы

б) Қаржы стратегиясы

в) Қаржы саясаты

г) Қаржылық жоспар

е) Қаржылық бақылау

191)Қаржыны басқарудың қай нысанда басқарудың барлық буындарының жөнге салынғандығын айқындайтын қаржы ақпаратының жоғарғы нәтижелігін білдіреді?

а) Ұйымдастыру

б) Жоспарлау

в) Қаржылық реттеу

г) Бақылау

е) Қаржылық бақылау

192) Қаржылық жоспарлаудың белгіленген нормалар мен нармативтер негізінде есептеліп шығарылатын әдіс

а) Нормативтік

б) Баланыстық

в) Математикалық

г) Перспективтік

е) Тауарлық

193) Қаржылық жоспарлаудың қай әдісінде жоспарлау объектісінің жай-күйінің параметрлерін анықтау үшін аса білікті мамандардың тәжірибесі пайданылады?

а) Сараптық бағалау әдісі

б) Баланыстық

в) Нармативтік

г) Математикалық

е) Тауарлық

194)Қаржылық күйреу, жұтау, жоспарының күйреуі қалай аталады?

а) Банкроттық

б) Инфляция

в) Дефляция

г) Ақша-несие саясаты

е) Депозит


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 606 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глава 14. Подготовка к вхождению в тело| Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестелері

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.36 сек.)