Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бақылау сұрақтары. 9. Отқа төзімді материалдар деген не?

Читайте также:
  1. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  2. Бақылау сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бап. Ғылыми зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды болжау

9. Отқа төзімді материалдар деген не?

10. Отқа төзімділігіне байланысты отқа төзімді материалдар қалай бөлінеді?

11. Оксид түрі бойынша отқа төзімді материалдар қалай бөлінеді?

12. Отқа төзімді материалдардың жылу тұрақтылығын қалай анықтайды?

5. Химиялық құрамы бойынша қалай бөлінеді?

Зерханалық жұмыс № 4. Материалдардың механикалық қасиеттері

Жұмыстың мақсаты:Қаттылықты өлшейтін және маятникті тоқпақты аспаптардың құрылысымен танысу; материалдың қаттылығын және соққыға тұтқырлығын әртүрлі әдістермен тәжірибелік өлшеуге үйрету.

Жасалған жұмыс бойынша есеп беру

1. Үлгінің беткі қабатын дайындау. 2. Бринелл пресінің, Роквелл аспабының, ПМТ-3 аспабының, маятникті тоқпақтың жұмыс принципімен танысу. 3. Келтірілген аспаптармен материалдардың қаттылығын өлшеу жұмыстарын жүргізу. 4. Болатты үлгі қаттылығының оның көміртегі мөлшеріне байланысты сызбасын салу. 5. Соққы тұтқырлығына сынаулар жүргізу.

Ұсынылған әдебиет:Негізгі 4[4-7]

Бақылау сұрақтары

1. Қаттылық деген не?

2. Қаттылыққа өлшеу әдісінің басқа механикалық сынау әдістеріне қарағандағы артықшылығы неде?

3. Бринелл бойынша қаттылықты өлшеу тәртібін сипаттап беріңіз.

4. Роквелл бойынша қаттылықты өлшеу тәртібін сипаттап беріңіз.

5. ПТМ-3 аспабы бойынша қаттылықты өлшеу тәртібін сипаттап беріңіз.

Зерханалық жұмыс № 5.

Жұмыстың мақсаты:

Жасалған жұмыс бойынша есеп беру

Ұсынылған әдебиет:Негізгі 4[4-7]

Бақылау сұрақтары

13. Отқа төзімді материалдар деген не?

14. Отқа төзімділігіне байланысты отқа төзімді материалдар қалай бөлінеді?

15. Оксид түрі бойынша отқа төзімді материалдар қалай бөлінеді?

16. Отқа төзімді материалдардың жылу тұрақтылығын қалай анықтайды?

5. Химиялық құрамы бойынша қалай бөлінеді?

Зерханалық жұмыс № 6. Көміртекті болаттарды термиялық өңдеу (шынықтыру және жұмсарту)

Жұмыстың мақсаты: Алдын ала шынықтырылған көміртекті болаттың микроқұрылымы мен механикалық қасиетіне жұмсарту температурасының әсерін зерттеу.

Жасалған жұмыс бойынша есеп беру.1 Көміртекті болаттардың бірнеше маркаларының шынықтыру температурасын анықтау. 2 Зерттелетін үлгілердің шынықтыру температурасындағы қыздыру және ұстап тұру уақытын анықтау. 3 Әрбір құрамды үлгілердің бір біреуін суда және майда шынықтырып, содан кейін олардың қаттылығын анықтау. 4 200, 400 және 600°С жұмсарту температурасында ұстау уақытын анықтау, шынықтырылған болатқа жұмсартуға ұшырату және әрбір жұмсарту түрінен кейін олардың қаттылығын анықтау.

Ұсынылған әдебиет:Негізгі 4[4-7]

Бақылау сұрақтары

1. Термиялық өңдеудің негізгі түрлерін атап беріңіз.

2. Термиялық өңдеудің қай түрін шынықтыру деп атайды?

3. Шынықтыру температурасын қалай таңдауға болады?

4. Шынықтырудан кейін қандай құрылымдық өзгерістер болады?

5. Термиялық өңдеуден кейін қаттылық өзгерісі немен түсіндіруге болады?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 496 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Дәріс №6. Рентгендік техника | Рентген құрылымдық талдаудың әдістері | Дәріс №7. Спектрлік әдістер | Дәріс №9. Масс – спектрлік талдау | Дәріс №10. Резонансты әдістер | Мөлдірлі электронды микроскоп және растрлы электронды микроскоп. | Дәріс №12. Сканирлеуші зонтты микроскоп. | Дәріс №13. Материалдардың механикалық қасиеттерін анықтаудың тәсілдері | Дәріс №14. Механикалық қасиетті статикалық сынау | Дәріс №15. Механикалық қасиетті динамикалық сынау |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зертханалық сабақтардың жоспары| Оқытушы жетекшілігімен өтетін студенттердің өздік жұмысы (СОӨЖ) аясында өтетін сабақтар тақырыбы

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.029 сек.)